We hebben 81 gasten online

Overheidsmaatregelen zorgen voor lager netto pensioen of uitkering

Gepost in Uitgaven en inkomsten

Geachte heer/mevrouw,

Deze maand krijgt u van ons uw betaalspecificatie. Daarop ziet u dat uw netto pensioen of uitkering in 2013 lager is. Door overheidsmaatregelen moeten wij meer inhouden op uw bruto pensioen of uitkering. We snappen dat dit vragen oproept en lichten dit graag verder toe.

Wat zijn die overheidsmaatregelen?

  • Nieuwe belastingtabellen
    In 2013 verandert de loonbelastingtabel. Daardoor moeten we meer loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst.
  • Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
    De wettelijk verplichte bijdrage voor de Zvw gaat in 2013 omhoog naar 5,65%. In 2012 was deze 5%.
  • Verhoging AOW-leeftijd
    Zodra u AOW ontvangt, valt u in een lager belastingtarief. Omdat de AOW-leeftijd in 2013 verhoogd wordt naar 65 jaar en 1 maand, draagt u dus 1 maand langer premies af tegen het hoger belastingtarief.

Netto pensioen of uitkering 5% tot 7% lager
Deze overheidsmaatregelen zorgen dat uw netto pensioen of uitkering 5% tot 7% lager is. Wij beseffen dat dit aanzienlijk is, maar hebben hier helaas geen invloed op. Op uw betaalspecificatie van januari 2013 ziet u welke gevolgen dit heeft voor uw netto pensioen of uitkering. Deze overheidsmaatregelen zeggen dus niets over een stijging of daling van uw totale koopkracht in 2013.

Deze overheidsmaatregelen staan overigens los van de mogelijke pensioenverlaging. Daarover informeren wij u begin februari.

 

Met vriendelijke groet,

Henk Brouwer

Voorzitter bestuur ABP