We hebben 78 gasten online

ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5%

Gepost in Uitgaven en inkomsten

 De verlaging van de pensioenen die wij vorig jaar al aankondigden, gaat helaas door. Dat betekent dat de pensioenen van alle deelnemers op 1 april aanstaande met 0,5% worden verlaagd. Zowel voor deelnemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd) als gepensioneerden. Ondanks goede beleggingsresultaten vorig jaar was de dekkingsgraad op 31-12-2012 met 96% onvoldoende. ABP houdt rekening met een aanvullende verlaging in 2014 als de financiële situatie van ABP dit jaar niet verbetert.

Pijnlijk besluit

‘De verlaging van het pensioen is een pijnlijk en moeilijk besluit geweest’, aldus bestuursvoorzitter Henk Brouwer. ‘Ik ben me ervan bewust dat dit voor onze deelnemers heel teleurstellend is. Ik snap dat het lastig te begrijpen is dat we ondanks goede beleggingsresultaten toch een verlaging van 0,5% moeten doorvoeren. Dat heeft alles te maken met de extreem lage rente en de wederom gestegen levensverwachting. Die factoren drukken de dekkingsgraad. Deze maatregel draagt bij aan herstel en is op grond van de huidige regelgeving onvermijdelijk. Deze maand ontvangen alle deelnemers van ABP een brief. Daarin leggen we uit hoe we tot deze beslissing zijn gekomen en wat dit besluit concreet voor hen betekent.’

Wat betekent het voor u?

Stel u ontvangt ABP-pensioen van € 700 netto per maand (exclusief AOW), dan gaat u er maandelijks ongeveer € 3,50 netto op achteruit. 

  • Ontvangt u al pensioen? Dan ziet u op de betaalspecificatie die in april verstuurd wordt wat de hoogte van uw pensioen is na de verlaging. 
  • Bouwt u pensioen op? Dan wordt het pensioen dat u tot 31-12-2012 hebt opgebouwd met 0,5% verminderd. Op uw Uniform Pensioenoverzicht 2013 ziet u wat uw pensioen is na de verlaging met 0,5%.

Waarom neemt ABP deze maatregelen?

In 2009 is een herstelplan opgesteld waarin staat dat de dekkingsgraad eind 2013 104,3% moet zijn. Om dat te realiseren, moest de dekkingsgraad eind 2012 98,3% zijn. Ondanks goede beleggingsresultaten vorig jaar was de dekkingsgraad op 31-12-2012 met 96% helaas nog te laag.  Reden voor ons om in te grijpen. Het verlagen van de pensioenen draagt bij aan het herstel van de financiële positie van ABP.

Zijn er nog meer aanpassingen te verwachten?

De dekkingsgraad van 31-12-2013 bepaalt of er in 2014 verdere verlagingsmaatregelen nodig zijn om de verplichte dekkingsgraad van 104,3% eind 2013 te halen. Naar de stand van eind 2012 (96%) zouden we uw opgebouwde pensioen in 2014 moeten verlagen met ongeveer 1,6 %. Dat betekent bij een ABP-pensioen van € 700 netto per maand (exclusief AOW), een maandelijkse verlaging van ongeveer € 11,20 netto. Deze verlaging kan lager of hoger zijn, afhankelijk van de financiële positie eind 2013.