We hebben 263 gasten online

Onderzoek naar verkoop voormalig MOB-complex Deurne nu openbaar

Gepost in Uitgaven en inkomsten

Vanaf dit moment staat het onderzoek van Hordijk en Hordijk naar de gang van zaken rondom de verkoop van het voormalige terrein van het MOB-complex opwww.deurne.nl > Bestuur en Organisatie. Dit rapport is de definitieve versie.
Op zaterdag 16 februari bleek uit artikelen in het Eindhovens Dagblad dat een concept-versie is uitgelekt. De definitieve versie van het rapport zou eigenlijk later deze maand openbaar worden en besproken worden door de gemeenteraad in de vergadering van 5 maart. Doordat een concept-versie van het rapport is gelekt zag het presidium (fractievoorzitters) zich genoodzaakt om de onderzoeker te vragen het rapport definitief te maken. Dat is de afgelopen dagen gebeurt en vanaf dit moment is het rapport openbaar.

Concept-versie

In december heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Hordijk en Hordijk een eerste conceptversie toegelicht in een besloten vergadering van de rekeningcommissie. Ondanks dat de rekeningcommissie van oordeel was dat de onderzoeksvragen in voldoende mate werden beantwoord was, hebben ze nog een aantal aanvullende onderzoeksvragen/verdiepingsvragen gesteld. Eind januari heeft de onderzoeker een nieuw concept aangeleverd en ook daarna had de rekeningcommissie nog een aantal vragen. Deze vragen zouden in februari verder onderzocht worden. Op 5 maart zou de gemeenteraad openbaar over het rapport vergaderen.De rekeningcommissie is een commissie, ingesteld door de raad die bepaalde financiële stukken voor de gemeenteraad voorbereid. In de rekeningcommissie zitten alle fractievoorzitters. De rekeningcommissie heeft, namens de raad, opdracht gegeven voor het onderzoek.

Onderzoek openbaar

De definitieve versie van het onderzoeksrapport staat vanaf nu op www.deurne.nl. Daarbij vindt u ook een begeleidend schrijven van de griffie aan de raadsleden over het verloop van de procedure tot nu toe. Ook een in mei 2012 gehouden intern onderzoek staat vanaf nu op de website.

Raadsvergadering

Op donderdag 21 februari om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad over het onderzoeksrapport. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze raadsvergadering.De burgemeester en het college van B&W doen geen inhoudelijke mededelingen over het rapport. Het is allereerst aan de gemeenteraad, om als opdrachtgever van het onderzoek, te reageren.