We hebben 153 gasten online

Berichtgeving gemeente Deurne over OZB belasting

Gepost in Woningmarkt

Op donderdag 31 januari 2013 stond er een artikel in de Telegraaf, over de stijging van de onroerendzaakbelasting in 2013. Als inwoner van de gemeente Deurne moest ik tot mijn schrik constateren, dat er voor 2013 een stijging voorzien is van niet minder dan 42,2%. 

 

Na informatie gezocht te hebben op de gemeentesite van Deurne, trof ik daar een toelichting van de gemeente Deurne aan, naar aanleiding van de berichtgeving in de Telegraaf.

Zie de toelichting:

Toelichting bericht Telegraaf over OZB stijging gemeente Deurne

Op donderdag 31 januari 2013, stond er een artikel in de Telegraaf over de OZB tarieven die in 2013 landelijk fors gaan stijgen. Deze tarieven stijgen in Deurne met 42,2 %. Met deze stijging staat Deurne op de derde plaats in de top tien van gemeenten met de hoogste tariefstijging. Dit bericht geeft een vertekend beeld van de lastenstijging en heeft een toelichting nodig. Als het gaat om de totale woonlasten is er in Deurne in 2013 slechts sprake van een stijging in woonlasten van 6,77% per gemiddeld huishouden.

De stijging zoals ze staan in het artikel zegt niets over de hoogte van de tarieven. Als je de tarieven 2013 vergelijkt van de gemeenten binnen Nederland, staat Deurne op de 55e plaats (van in totaal 293 gemeenten).

De gemeente Deurne werkt en denkt niet alleen in OZB, maar in totale woonlasten. De totale woonlasten ontstaan door de som van:

  1. rioolheffing,
  2. afvalstoffenheffing en
  3. OZB.

Uit deze som blijkt dat de totale woonlasten in Deurne in 2013 stijgen met 6,77% per gemiddeld huishouden.

Dit komt omdat wij in 2013 (en verder) in staat zijn om de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een gemiddeld huishouden met maar liefst 35,42% te laten dalen.

In combinatie met de stijging van het OZB-tarief van 42% is er dus slechts sprake van een beperkte lastenverzwaring voor de inwoners.

Mijn reactie naar de gemeente Deurne 1 februari 2013

Beste mensen,

ik heb met belangstelling de reactie van de gemeente Deurne, op het bericht over de ozb belasting, dat gepubliceerd was in deTelegraaf, gelezen.

In het bericht op uw site staat vermeld :

Uit deze som blijkt dat de totale woonlasten in Deurne in 2013 stijgen met 6,77% per gemiddeld huishouden.

Dit komt omdat wij in 2013 (en verder) in staat zijn om de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een gemiddeld huishouden met maar liefst 35,42% te laten dalen.

Toevalligerwijze was ik vanochtend juist de tarieven van 2013 aan het vergelijken met 2012. Uw opmerking kan ik daar niet plaatsen.

Een overzicht

De tarieven voor de OZB zijn een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. De gemeente past verschillende tarieven toe voor woningen en niet-woningen. De gemeente heeft voor 2013 de volgende tarieven vastgesteld. 
 

 

woningen

niet-woningen

Eigenaren

0,1345 %

was in 2012 0,0946

0,1652 %

Gebruikers

n.v.t.

0,1307 %

     

2013 eigenaren 0,1345% was in 2012 0,0946 een stijging met 42,2%. De vaststelling van de OZB waarde  per 1 januari 2013 is nog niet bekend.

Rioolheffing Tarieven 2013

·         300 m³ tot 500 m³:           €      535,00 in 2012 bij 325 m € 540 een daling met € 5 = - 0,92%

·   

·         Tarieven 2013 Afvalstoffenheffing

  • vast bedrag per perceel per jaar: € 47,96 was in 2012 € 63,60 is een vermindering met € 15,64 is 24,59%
  • bedrag per lediging 240 liter gft container: €    5,30 in 2012 € 5,30 is dus gelijk gebleven
  • bedrag per lediging 240 liter restcontainer: € 12,70 in 2012 11,55 = €1,15 is een stijging met 10%. Bij 15 ledingen maakt € 17,25. Daar vast bedrag per perceel verminderd is met € 15,64 is de stijging € 1,61

·         Uit dit overzicht kan ik nergens een daling zien, zoals u op de gemeentesite heeft vermeld van 35,42%. In feite is er sprake van een stijging van letterlijk € 1,61 van de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

In afwachting van uw reactie,

Jo Swaen, inwoner van de gemeente Deurne.