We hebben 178 gasten online

Excuses gemeente Deurne op eigen berichtgeving inzake OZB belasting

Gepost in Woningmarkt

In reactie op mijn bericht van 1 februari http://www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/economie/uitgaven-en-inkomsten/3468-berichtgeving-gemeente-deurne-over-ozb-belasting schreef de Gemeente Deurne 

Geachte heer Swaen,

Bedankt voor uw mail. Onze berichtgeving op de site was inderdaad niet correct. We hebben ondertussen de berichtgeving op de site aangepast.

 

Er was sprake van spraakverwarring en miscommunicatie. Onze excuses hiervoor.

Het ozb tarief stijgt in 2013 met 42,2%.

Dit wordt voor 6,77% veroorzaakt door de eenmalige extra tariefsverhoging, vastgesteld bij begroting 2013 en voor 34,2% veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

-geschatte waardedaling in 2012

-gecorrigeerde waardedaling in 2011 (het tarief in 2012 is door de hogere waardedaling te laag vastgesteld)

-reguliere index percentages, vastgesteld bij begroting 2012

-reguliere index percentages, vastgesteld bij begroting 2013

-uitruil van woonlasten (ten opzichte van 2011)  van riolering en afvalstoffenheffing.