We hebben 169 gasten online

Geschiedenis

Recensie 'Zwarte trots, witte schaamte? Over kolon...
20 juli 2020 09:29

Dit boek gaat over kolonialisme en het hedendaags racisme, over de botsing tussen de zwarte trots en de witte schaamte en is gebaseerd op meer dan dertig jaar persoonlijke ervaringen en studiewerk.   [ ... ]

GeschiedenisVerder lezen

Stijging motorrijtuigbelasting in 2010

Gepost in Uitgaven en inkomsten

motorrijtuigbelasting

“Per 1 januari 2010 wordt, als volgende stap naar de kilometer beprijzing, de BPM (aanschafbelasting) bij aankoop van een nieuwe personenauto (of particuliere bestelauto) verlaagd en ter compensatie de MRB (motorrijtuigenbelasting) verhoogd. Dit vindt budgettair neutraal plaats. De tarieven van de BPM dalen hierdoor met 5% en de tarieven van MRB voor personenauto’s, bestelauto’s van particulieren en motorrijwielen stijgen (bovenop de inflatiecorrectie van 1,9%) met 6,4%. Voor een gemiddelde benzinepersonenauto (ongeveer 1.000 kg) stijgt de MRB per jaar met ongeveer € 19. Voor de gemiddelde dieselpersonenauto (ongeveer 1.250 kg) stijgt de MRB per jaar met ongeveer € 72.”

Bij dit bericht staat dat het budgetneutraal plaats vindt: ja, budgetneutraal voor de regering, maar zeker niet voor de consument die voorlopig niet van plan is een nieuwe auto te kopen. De stijging van de MRB met 6,4% + 1,9% = 8,3% gaat voor iedereen betekenen dat ze veel meer gaan betalen. Hoe zo budgetneutraal ?

Dit is nog afgezien van de verhoging van de provinciele opcenten.

De opbrengst van de motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting in de volksmond genoemd, is voor de kas van de Staat. De provincies rekenen over de wegenbelasting extra belasting. Dit is een extra belasting die per provincie verschilt. Deze zogeheten “opcenten” zijn een extra inkomstenbron voor de provincies. Hoewel de provincie Noord-Holland de hoogste stijging verwacht, is deze met opcenten nog altijd het laagst. Zuid-Holland incasseert de meeste opcenten. De Belastingsdienst int overigens de hele som van de motorrijtuigenbelasting. Men ontvangt dus geen aparte rekening van de provincie voor de opcenten. De provincies besteden de opcenten over het algemeen aan de verbetering van de mobiliteit en aan het openbaar vervoer. Ze zijn dit echter niet verplicht.

Aandeel opcenten en provinciefonds in de begrotingen van provincies, 2009

aandeel opcenten en provinciefonds in de begrotingen van provincies 2009

Voor de provincie Noord-Brabant geldt:

Toelichting Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Op basis van de omvang en de samenstelling van het wagenpark en de hoogte van het opcententarief is de verwachte opbrengst in de begroting bepaald. Het opcententarief per 1 april 2009 bedraagt 71,6 opcenten geheven over de in de wet vastgelegde hoofdsom per gewichtscategorie. Conform het uitgangspunt bij het bestuursakkoord, wordt het opcententarief deze bestuursperiode niet verhoogd voor prijsontwikkeling en blijft het tarief dus op het zelfde niveau. In de begroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 1% van de opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. (zie ook de paragraaf provinciale heffingen).

Opcenten motorrijtuigenbelasting 2010

Bereken uw motorrijtuigenbelasting

Wilt u berekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen,

http://www.belastingdienst.nl/reken/motorrijtuigenbelasting/