We hebben 249 gasten online

Geschiedenis

Recensie 'Zwarte trots, witte schaamte? Over kolon...
20 juli 2020 09:29

Dit boek gaat over kolonialisme en het hedendaags racisme, over de botsing tussen de zwarte trots en de witte schaamte en is gebaseerd op meer dan dertig jaar persoonlijke ervaringen en studiewerk.   [ ... ]

GeschiedenisVerder lezen

Begrippen Feniks 2e fase Havo Hoofdstuk 1 2e dr.

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Agrarisch

Wat betrekking heeft op landbouw.

Cultuur

Alles wat een groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken voortbrengt, zoals taal, godsdienst,kunst, normen en waarden.

Historie

De periode uit de geschiedenis waaruit geschreven bronnen bekend zijn.

Jagers-verzamelaars

Mensen uit de prehistorie die leefden van de jacht en wat ze in de natuur vonden. Jagers-verzamelaars waren nomaden en trokken in kleine groepen rond.

Landbouwsamenleving

Samenleving waarin het allergrootste deel van de bevolking leeft van de landbouw.

Monotheïsme

Religie waarin één god wordt vereerd.

Natiestaat

Land waarin sprake is van politieke en maatschappelijke eenheid. Er is een duidelijk bestuur en een overheid die besluiten neemt voor alle inwoners.

Neolithische revolutie

Overgang van jagen en verzamelen naar landbouw. Dit gebeurde omstreeks 11.000 v. Chr. in het Midden-Oosten, mogelijk veroorzaakt door klimaatveranderingen. In de eeuwen daarna verspreidde de kennis van de landbouw zich naar Europa.

Polytheïsme

Religie waarin meer goden tegelijkertijd worden vereerd. De Egyptische godsdienst was polytheïstisch.

Prehistorie

De periode uit de geschiedenis waaruit geen geschreven bronnen zijn gevonden.

Sedentaire revolutie

Overgang van een nomadisch bestaan naar een permanente woonplaats. Dit was een gevolg van de Neolithische Revolutie. Mensen gingen stevige huizen bouwen en er ontstonden dorpen die soms uitgroeiden tot steden.

Stadstaat

Staat ter grootte van een stad en haar omgeving. Een stadstaat had een eigen bestuur, rechtsraak, leger en regels.