We hebben 110 gasten online

Geschiedenis

Recensie 'Toen de wereld nog van ons was' Liz Kess...
28 jan 2022 10:18

Het boek is gebaseerd op het verhaal van de vader van de auteur. Op zijn oorlogservaringen. De vriendschap tussen Leo, Elsa en Max leidt in allerlei opzichten tot een confrontatie met het naziregime.  [ ... ]

GeschiedenisVerder lezen
Recensie 'Zwarte trots, witte schaamte? Over kolon...
20 juli 2020 09:29

Dit boek gaat over kolonialisme en het hedendaags racisme, over de botsing tussen de zwarte trots en de witte schaamte en is gebaseerd op meer dan dertig jaar persoonlijke ervaringen en studiewerk.   [ ... ]

GeschiedenisVerder lezen

Woordenlijst Feniks Overzicht Geschiedenis H 9 Vwo/Havo

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Accommoderen Mensen passen zich zo goed en zo slecht aan de ontstane situatie aan.
Agressor De aanvallende partij.
Annexeren Het in bezit nemen van land.
Antisemitisme Jodenhaat.
Blitzkrieg Een snelle gemechaniseerde oorlog.
Brest-Litovsk, vrede van In maart 1918 sloten de Russen deze vrede met de Duitsers. Deze kregen zo grote stukken land in handen en konden de troepen nu verplaatsen naar het Westfront.
Dawesplan De VS gaven in 1923 financiële steun (kortlopende leningen) aan Duitsland. Hiermee kon men de industrie weer opbouwen waardoor Duitsland in staat werd gesteld de herstelbetalingen te financieren uit de groei van de Duitse economie.
Discontinuïteit Een breuk in de geschiedenis. Voorbeeld: Nederland is altijd neutraal geweest tot het moment dat Duitsland in mei 1940 die neutraliteit schond. Na de oorlog koos Nederland voor het Westers bondgenootschap.
Dollfuss Kanselier van Oostenrijk. Werd door de nazi's vermoord.
Duikbotenoorlog, onbeperkte Duitsland besloot in de 1e Wereldoorlog elk schip d.m.v. zijn duikboten te torpederen.
Einsatzgroepen Speciale eenheden, die achter het Duitse leger optrokken en verantwoordelijk werden voor het vermoordden van duizenden Joden d.m.v. de kogel.
Endlösung 'De definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk'.
Geldontwaarding Het minder waard worden van geld. De prijzen stijgen maar de lonen niet. Dat deed zich voor in West-Europa.
Genocide Volkerenmoord.
Getto's Afgesloten delen van steden waar Joden verplicht in werden opgesloten.
Gleischaltung (Gelijkschakeling) Elke vorm van publieke oppositie werd onmogelijk gemaakt en op cultureel gebied werden de nationaal-socialistische ideeën overheersend.
Goebbels, Jozeph Minister van propaganda in Nazi-Duitsland.
Goelag-archipel Gordel van concentratiekampen in de Sovjet-Unie waar tegenstanders van het regime naar toe werden verbannen en vaak omkwamen.
Grote Depressie Ontstond in de Westerse wereld na het ineenstorten van de beurs van Wall Street op 29 oktober 1929. De economie kwam in een dieptepunt terecht.
Hatta Medestander van Soekarno in de strijd om onafhankelijkheid van Nederlands-Indië.
Holocaust Engelse benaming voor de vernietiging van de Joden door de nazi's. Wordt ook wel Sjoa of Shoah genoemd.
Hongerwinter Terwijl in september 1944 het Zuiden van ons land bevrijd was, was de rest van ons land nog door de Duitsers bezet. Mensen leden door de schaarste aan voedingsmiddelen honger. Dertigduizend Nederlanders overleden erdoor.
Indonesië Het voormalige Nederlands-Indië. Verkreeg in 1949 de onafhankelijkheid.
Interbellum Tijdperk tussen de 1e en 2e Wereldoorlog.
Invasie Het binnenvallen van een land door een ander land.
Isolationisme De Verenigde Staten wensten na de 1e Wereldoorlog geen rol te spelen in de internationale politiek. behalve in de eigen achtertuin (Midden- en Zuid-Amerika).
Koelakken Naam van boeren in de Sovjet-Unie onder Stalin die enig bezit hadden. Tijdens de collectivisatie moesten ze dat bezit afstaan. Grote groepen Koelakken verdwenen in de Goelag-archipel.
Lebensraum Letterlijk levensruimte. Term gebruikt door Hitler waarbij hij stelde dat Duitsland in het Oosten levensruimte diende te zoeken.
Massaproductie Productie in grote hoeveelheden door gebruik te maken van een lopende band.
Massavernietigingswapens Wapens waarmee je een groot aantal mensen gelijktijdig kunt doden. Zoals gifgas, bombardementen op steden en de atoombom.
'Mein Kampf' Boek van Adolf Hitler waarin hij zijn ideeën opschreef.
Militarisme Het overwaarderen van militaire macht en alles wat daar mee samen hangt.
Mobilisatie Het oproepen van alle beschikbare soldaten in een land bij een oorlogsdreiging.
Mussolini Leider van het fascisme in Italië.
Nationaal-socialisme Duitse vorm van het fascisme die racistisch was.
Nationalisme Het streven naar de oprichting van een eigen nationale staat.
Nieuwe Economische Politiek (NEP) Economische politiek ingesteld door Lenin, na de burgeroorlog, om de economie te stimuleren (verkapte invoering kapitalisme).
Pogroms Vervolgingen van Joden.
Röhm, Ernst Leider van de Sturm Abteilung (SA). Werd in de Nacht van de Lange Messen (1934) in opdracht van Hitler vermoord.
Satellietstaten In naam een zelfstandige staat, die in werkelijkheid afhankelijk is van een machtig land.
Soekarno Leider van de nationalisten in Nederlands-Indië
Totalitaire ideologieën Maatschappij opvattingen zoals het communisme en het fascisme/nationaal-socialisme.
Totalitaire systemen In zo'n systeem controleert de staat het dagelijks leven van mensen bijna volledig en in vrijwel alle opzichten politiek, sociaal, economisch, cultureel, filosofisch en religieus.
Verenigde Naties Opvolger van de Volkenbond na de 2e Wereldoorlog.
Vernietigingskampen Onder andere Belzec, Chelmno, Treblinka, Sobibor en Auswitch waar de nazi's de besluiten van de Wanseeconferentie in praktijk brachten.
Vijfjarenplannen De Sovjetregering stelde economische doelen die in vijf jaar bereikt moesten worden. het accent lag vooral op de zware industrie.
Volkenbond Organisatie opgericht na de 1e Wereldoorlog met als doel oorlog te voorkomen.
Wanseeconferentie Hier werd op 20 januari 1942 door Nazi-Duitsland besloten om 11 miljoen Joden in Europa te vernietigen.
Wapenwedloop Elk land probeert meer en betere wapens te krijgen.
Wilson, Woodrow Prersident van de VS tijdens de 1e wereldoorlog en de opsteller van het 16-puntenplan in Versailles.
Zyklon B. Een chemisch middel, blauwzuurkristallen, die bij contact met zuurstof ontbranden tot een dodelijk gas. Werd door de nazi's gebruikt in de gaskamers van de vernietigingskampen.