We hebben 130 gasten online

Van Kaapkolonie tot een democratisch Zuid-Afrika Deel 8

Gepost in Azië en Afrika

 

HISTORISCH OVERZICHT

1488

Bartholomias Diaz zeilt om de Kaap de Goede Hoop

1497

Vasco da Gama zeilt om de Kaap op weg naar Indië

1580

Spanje annexeert Portugal en belemmert de handel van de Hollander en de Zeeuwen

1602

De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) wordt opgericht

1652

Jan van Riebeeck komt naar de Kaap en neemt er de organisatie van een verversingskolonie op zich

1657

De eerste vrijburgers aan de Kaap: dit is het begin van de uitbouw van een 'kolonie'

1658-1660

Eerste Khoikhoi-Nederlandse oorlog

1673-1677

Tweede Kboiklioi-Nederlitiidse oorlog

1680

Simon van der Stel neemt de leiding en brengt de Kaap tot bloei

1688

Aankomst van een grote groep Hugenoten

1717

ca. Eerste Trekboeren

1779

Eerste van een reeks Kafferoorlogen, die zowat honderd jaar duren

1795

Bataafse Republiek. De Kaap wordt door de Britten bezet.

Republieken' Graaff-Reinet en Swellendam.

London Missionary Society naar de Kaap

1802

Vrede van Amiens: Kaap lijdelijk, naar de Bataafse Republiek

1806

Definitieve inname door de Britten.

1809

Proclamatie van Caledon.

1812

Black Circuit.

1815

Slachtersnek.

1820

Eerste Britse immigranten

1824

Eerste blanken in Natal

1828

50th Ordinance (zgn. Hottentot Charter)

1833

Afschaffing van de slavernij

1834

Verkenningsexpeditie van Boeren. Tocht van Tregardt en

VanRensburg

1835

Slag bij Vechtkop tegen liet Matabele-volk

1839

Slag bij Bloedrivier tegen de Zoeloes

1840

Verenigde Republiek van Natal en Transvaal

1843

Natal wordt door de Britten geannexeerd

1848

Oranjerivier-Soevereiniteit wordt door de Britten geannexeerd

1852

Zandrivier-conventie (in verband met Transvaal).

1853

Bloemfontein conventie (in verband met Oranje-Vrijstaat

1860

Eerste Indiërs in Natal als arbeiders in de suikernijverheid

1867

Eerste diamantvondst.

1868

Basoctoland bij de Kroon.

1871

Annexatie van de diamantvelden

1877

Britten annexeren Transvaal

1880

Eerste Anglo-Boerenoorlog

1881

Overwinning van de Boeren (Majuba).

Conventie van Pretoria

1884-1885

Britten annexeren St-Lucia-baai en Zuid-Beetsjocanaland. Noord-Beetsjocanaland wordt een Brits protectoraat. Goudvelden van Witwatersrand in werking

1895

Jameson Raid

1899-1902

Tweede Anglo-Boerenoorlog

1902

Vredesverdrag van Vereeniging

1903

Eerste Chinezen in Transvaal

1906-1907

Zelfbestuur voor Transvaal en Oranje-Vrijstaat

1910

South Africa Act.

1913

Naturellen Grond Wet (Natives' Land Act

1910-1924

De South African Party aan de macht

1914

Stichting van de Nationale Partij.

Rebellie.

Deelname aan de Eerste Wereldoorlog

1919

Mandaat over Zuidwest-Afrika

1922

Onrust in de Rand.

Zuid-Rhodesië treedt niet toe tot de Unie van Zuid-Afrika

1923

De Nationale Partij aan de macht

1931

Statute of Westminster

1932

'Gytte Coalitie'.

1936

Native Representation Act.

Native Trust and Land Act

1939

Vorming van de Verenigde Partij.

Deelname aan de Tweede Wereldoorlog.

1945

Natives' (Urban Arcas) Consolidation Act (met o.a. sectie 10 - rechten iv.m. zware beperkingen van zwarte aanwezigheid in de steden

1949

Prohibition of Mixed Marriages Act (gemengde huwelijken

verboden

1950

Population Registratian Act (bevolkingsregistratiewet). Immorality Amendment Act (beperkingen op seksuele betrekkingen).

Group Arcas Act (groepsgebiedenwet

1951

Bantu Authorities Act (instellingen in de 'thuislanden'

1953

Reservation of Separate Amenities Act ('kleine' apartheid).

Bantu Education Act (zwart onderwijs in overheidsbanden

1955

lndustrial Conciliation Act (wetten van 1911 en volgende ivm. jobreservering aangevuld).

Vrijheidsbandvest (multiraciaal initiatief).

1956

Housing Act (wijkindeling naar ras in de steden

1959

Promotion of Bantu Self Government Act (zelfbestuur thuislanden). Pan African Congress (o.I.v. Robert Sobukwe

1960

Sharpeville

1961

Afkondiging van de Republiek

1965

IndustriaI ConciliatianAct (aparte gecontroleerde zwarte vakbonden)

1971

Bantu-Homelands Constitution Act (onafhankelijke thuislanden).

1972

Black People’s Convention (politieke uitdrukking van de zwarte bewustzijnsbeweging

1976

Soweto.

1977

Dood van Steve Biko in hechtenis

1978

Stichting van Azania's People’s Organisation (AZAPO), opvolger van Black Consciousness.

Bantu Homelands Citizenship Amendment Act.

Bantu Laws Amendment Act (amendering zelfbestuur thuislanden

1979

Industrial Conciliation Act (registratie van zwarte vakverenigingen).

1983

United Democratie Front

1983

Medezeggenschap kleurlingen en Aziaten na grondwetsherziening (Driekamerparlement - Presidentsraad).

Zwarten in opstand tegen politieke onmondigheid

1984

Toegevingen op het vlak van de kleine (en sommige aspecten van de grote) apartheid. Noodtoestand

 

Repressie

 

1950

Suppression of Communism Act (tegen voorname invloed communistische partij jaren '30 en '40; tegen alle (potentiële) critici van de apartheid

1955

Hoogverrandproces n.av. multiraciaal verzet

1960

Unlawful Organisations Act leidde tot verbod ANC en PAC

1961

Criminal Procedure Act (amend.) 12 dagen-opsluiting

1962

General Law Amendment Act doodstraf voor verzet; met latere amendementen: 90 of 180 dagen hechtenis

1963

Rivonia-proces.

1967

Terrorism Act onbeperkte hechtenis

1968

Probibition of Political lnterference Act tegen raciaal-gemengde politiek

1974

Affected Organisations Act besmette organisaties gestraft, dwz. tegen buitenlandse financiële hulp.

1977

Internal Security Act Zwarte Bewustzijnsorganisaties verboden

1982

Internal Security Act compilatie-wet.

Famous S. Africans