We hebben 120 gasten online

Europa

Europa en de verschuivende grenzen V

Gepost in Verschuivende grenzen

Uitbreken Tweede Wereldoorlog en de gevolgen:

De jaren 1930 waren tumultueuze jaren voor Europa en de wereld. Ondergedompeld in een enorme depressie, werden de Europese landen geconfronteerd met politieke crises thuis en velen probeerden een "rechtzetting" van de territoriale verschuivingen te bereiken die opgelegd waren door de Vrede van Versailles van 1919 . Zoals de kaart van 1929 al liet zien, werd dat door een land al bereikt, dit door een gewapend conflict: Turkije. In de jaren 1920 probeerden drie andere landen dit voorbeeld te volgen: Duitsland, Italië en Hongarije, terwijl een vierde land (Spanje) werd ondergedompeld in een verschrikkelijke burgeroorlog.


Europa in 1939

 

1) Welke gebieden had Duitsland in 1939 al geannexeerd?
2) Wat is er gebeurd met Tsjecho-Slowakije? Welke nieuwe staat was er uit ontstaan?
3) Welke twee staten hadden ook land in geannexeerd van het voormalige Tsjecho-Slowakije?
 

 

aanval op Polen in 1939

1) Welke twee landen vielen in september 1939 Polen binnen? Welk land viel het eerste aan en veroorzaakte daarmee op 1 september het begin van de Tweede Wereldoorlog?
2) Bij welke overeenkomst had men dat in een geheime clausule zo afgesproken?

Polen 15 september 1939

Polen 15 september 1939

De Russische bezetting van Finland 20 november 1939

Russische bezetting van Finland 20 nov 1939

Overzicht van de Duitse veroveringen in 1942

Duitse veroveringen 1942

1) Bij vergelijking van deze kaart met de kaart van 1871, van Bismarks Duitsland, welke nieuwe gebieden zijn er door Hitler aan toegevoegd?
2) Noem de vijf landen die door Duitsland in het westen zijn veroverd.
3) Hitler vergrootte Hongarije. Ten koste van welke twee landen gebeurde dat?
4) Wat was er gebeurd met Yougoslavië? Geef de naam van de drie delen van dat voormalige land en door wie ze zijn bezet of mee verbonden.
5) Hoe heet een gedeelte van het voormalige Polen onder Duitse heerschappij?
6) In 1942 had Duitsland twee bezetingszones in het Oosten gemaakt. De Duitse Oostlanden en bezet Rusland. Welke landen behoorden tot die bezettingszones?
7) In 1941 had Duitsland vier bondgenoten in Centraal Europa die alle deelnamen aan de aanval op de Sovjet-Unie. Noem die vier landen.
8) Italië had in 1942 drie gebieden veroverd. Welke zijn dat?
9) In 1942 waren er vijf landen in Europa die neutraal waren. Noem deze vijf landen.

Europa na de Tweede Wereldoorlog

Europa 1948

1) Waarom waren Berlijn en Wenen bezet door de vier grote mogendheden?
2) Duitsland en Oostenrijk waren ook in bezettingszones verdeeld. Welke bezettingsmachten waren er?
3) Welke 'vijfde zone' was niet opgenomen in het verdrag van Jalta maar werd in 1945 gewoon toch meegenomen?
4) Door toevallige omstandigheden was zowel de voormalige hoofdstad van Duitsland als van Oostenrijk gelegen binnen de zone van eenzelfde bezettingsmacht. Welke bezettingsmacht was dat?
5) Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte Churchill voor het eerst een term, tijdens een rede te Fulton in de VS, waarmee hij de ontstane grenssituatie tussen Oost en West zou omschrijven. 'From Stettin to the Baltic a ................ Vul dat nader in.
6) Naar aanleiding van de toenemende spanningen tussen het communisme en kapitalisme kwam president Truman met zijn Truman-doctrine. Wat hield die doctrine in?
7) Wat is in dat verband het Marhallplan en wanneer werd de NATO opgericht?
8) Vergelijk de kaart van 1948 met die van 1939. Wat merk je dan op ten aanzien van Polen?
9) Hoe heet de grens tussen Polen en de Sovjet-zone van Duitsland tot op de dag van vandaag?
10) De Sovjet-Unie heeft nu een gemeenschappelijke grens met twee landen die het niet had in 1939. Welke landen zijn dat?