We hebben 132 gasten online

Een geschiedenis van Brandenburg - Pruisen Deel 1

Gepost in Midden en Oost-Europa

Inleiding Brandenburg Pruisen

De naam van Brandenburg  en het Koninkrijk Pruisen kan  worden gekoppeld aan een bepaalde regio met een duidelijke historische en geografische entiteit.  De geschiedenis van Brandenburg, het gebied dat zich van de Harz-rivier naar de  rivier Vistula, of meer specifiek tussen de Elbe en de Oder uitstrekt, kan dit slechts in beperkte mate. De geografische naam Brandenburg verschijnt voor het eerst  in de 12e eeuw, toen Albrecht de Beer, graaf van Ballenstedt-Aschersleben , zichzelf de titel van marktgraaf van Brandenburg verleende nadat hij in 1157 het Slavische kasteel van Brennaburg aan de rivier de Havel had veroverd. Albert van de Ascaenische dynastie, was eerder leenman geweest van de Altmark (ten westen van de Elbe), sinds 1134,  van Keizer Lothar von Supplinburg.

Het grondgebied dat we beschrijven en dat Pruisen wordt genoemd, enkel en alleen omdat het het hart werd van de staat van de heersers  - die vanaf de 14e eeuw de heersers van Brandenburg werden genoemd - en vanaf 1701 zichzelf als gekroonde koningen zagen van Kthningsburg in het voormalige Hertogdom  van Pruisen, hoewel zij hun officiële residenties in Berlijn en Postdam hadden. In de vroegere periode, van de Middeleeuwen tot de vroeg  17e eeuwse Renaissance spreken we over Brandenburg in plaats van Pruisen.

Maar de historische wortels gaan terug  tot de 10e eeuw, toen de Ottomanen  (de Duitse koningen) en de Heilige Romeinse keizers uit het huis Saksen  een steunpunt kregen  in het grondgebied ten westen van de Elbe, dat door West slaven sinds de 6e eeuw was ingenomen,

Al eerder had Karel de Grote geprobeerd  in  789. Meer dan honderd jaar namen de hertogen van van Saksen,  in het gebied ten noorden van de Harzin . In 928-929, Henry I veroverde  Brandenburg  en op September 929, versloeg hij de stam van de Vilz (Wieleci). Henry's zoon, koning Otto installeerde de hertog Hermann Billung en de heersers van de bijgevoegde gebieden.

Bruggraven bestuurden de gebieden vanuit forten. In 983 ontstond er een opstand tegen Otto II in Italië en de Slaven kregen zelfstandigheid die ze tot de 12 eeuw verdedigden.

Nadat de Saksische edelen hun gezag hadden hersteld  en waren clans van het Harz gebied in de voorhoede voor de uitbreiding naar het Oosten, met name de Askanea dynastie in Havelland en de Prignitz en de Wettin-dynastie in Lausitz en Spreeland. De aartsbisschop van Maagdenburg richtte zijn territoriale aanspraken op het gebied tussen de rivieren Elbe en Havel, het Juterbog district en de Flaming heuvels. Aan het begin van de 13e eeuw kwam de drie belangrijkste eisers in conflict over de toegang tot de Oder, de uiteindelijke winnaars wordt de Ascaniërs.

De Ascaniërs  verleenden  het leengoed van Brandenburg (het grondgebied van hedendaagse Altmark) in 1134 aan Albrecht de Beer, die graaf van Ballenstedt¬Aschersleben was.

 Al eerder  in 1130, was het Zauche-gebied in het zuidwesten  in zijn schoot gevallen als een  cadeau voor zijn zoon Otto en de heerser van de Haveller Slaven, Pribislav, en had hem als zijn opvolger had benoemd
Albert verkreeg deze erfenis in 1150 toen  Pribislav stierf, en hij veroverde tijdens  een groot deel van zijn regeerperiode  steeds meer van Brandenburg. Rond 1170 stichtten ze hun eerste stad, d e nieuwe stad Brandenburg op de zuidoever van de Havel.

De inspanning van de Ascanische  dynastie  was ook gericht op uitbreiding van het grondgebied naar het Oosten en naar het Noorden. Verondersteld wordt dat ze het westelijke district Teltow al in 1701, en de latere nederzettingen van de Tempeliers in Tempelhof, Mariendorf en Marienfelde, die vandaag (sinds 1920, in feite) onderdeel  vormen van het stedelijk gebied van Groot-Berlijn. in bezit hadden.

Tegelijk  met de Havelland, het oude Slavische fort van Spandau, gelegen aan de samenvloeiing van de Havel en de Spree,  was ook  de vallei van de Spree tussen Teltow en het district Barnim in Aescanische handen , waar Berlijn ontwikkeld.

Onder markgraaf Otto II, werden rond 1200 inspanningen gedaan om het gebied uit te breiden in noordoostelijke richting, buiten een tijdelijke grens die gevormd werd door de rivieren Nuthe en Havel.

Op zijn ambtsaanvaarding in 1205 bleef Albert II daarmee doorgaan. In 1214 bouwde hij de kastelen van Eberswalde en Oderberg "tegen"de Slaven, een term die in feite naar de Pommeren en de Denen verwijst. 

Het was in de periode  1225 tot 1240, tijdens de gezamenlijke regering of John 1 en Otto III, dat de situatie stroomopwaarts langs de Spree ten gunste van de Ascaniërs  veranderde. Voorwaarde daarvoor zwaaide was de ineenstorting van de Deense suprematie in Noord Duitsland volgende nederlaag  van koning Valdemar in 1227 in de slag bij Bornhóved in Holstein, in de buurt van Kiel.

De dood van de landgraaf Lodewijk IV van Thüringen in het zelfde jaar,  had geleid tot  de verovering van Wettin  in de Oder regio, hielp de Ascaniërs . De situatie werd definitief beslist door de overname van Kbpenick en Mittenwalde. Het Ascanische programma van territoriale expansie, bereikt hiermee de eerste belangrijke fase ronde 1245.
Toen hun vader Albert II stierf in 1220, de markgraaf broers, John I en Otto III, waren nog niet volwassen. De voogdij was overgedragen aan de aartsbisschop van Magdeburg . En het was door de aartsbisschop van Magdeburg dat de Hohenstaufen Brandenburg bereikten. Keizer Frederick II verleende in 1231 aan de markgraaf broers  alle rechten en hun soevereiniteit over Pommeren. Door huwelijken had men relaties met Denemarken en Bohemen. Alle voorwaarden waren aanwezig voor een succesvolle ontwikkeling van een staat.

De Ascaniërs  consolideerden  hun bestuur door de verwerving van Uckermark (het gebied ten westen van de Oder, rond Prenzlau) in twee stadia, rond 1230 en vervolgens 1250. Bevorderen dat in het "land buiten de Oder" (met andere woorden de latere Neumark), ze dreven  de Wettins terug en moest  hun bezit van de Altmark verdedigen, tegen aanspraken van de aartsbisschop van Maagdeburg.

Ze verwierven ook de heerlijkheden van de kleine adel die deze hadden in de Prignitz land na 1147, tijdens de kruistocht tegen de Wendische slaven. Belangrijk was ook de inbeslagneming van het kasteel en het grondgebied van Lebus, dat plaats vond rond het midden 13e eeuw.

In 1258 verdeelden de markgraven John I en Otto III het grondgebied tussen hen.

In 1320 kon de Ascanische dynastie geen erfgenaam leveren, en de markgraafschap van Brandenburg kwam weer onder controle van de Duitse keizer.

Opmerking: in de 13e eeuw werd de naam Pruisen toegepast op grondgebied aan de Baltische Zee ten oosten van de rivier de Vistula. Dit gebied, vervolgens bewoond door de heidenen Pruisen, werd veroverd door de ridders van de Duitse orde, die er een staat er vestigden. Toen de Duitse Orde controle nam over van Pommeren (dat wil zeggen het gebied op de westelijke oever van de Vistula lager) in 1309, werd de naam Pruisen geleidelijk uitgebreid over het hele gebied.

Staat van de Duitse Orde, 1230-1309

In 1198, in de tijd van de Kruistochten, werd De Duitse orde opgericht 1230-1309 de orde van het Duits Hospice St. Mary's in Jeruzalem (Duitse orde). In de 13e eeuw, het zag het uit naar andere gebieden van activiteit, had in 1211 het Hongaarse Burzenland verdedigd tegen de heidense Kumanen; en bleef tot 1225 toen ze bij beschikking van de Hongaarse koning was verdreven. 

Van tijd tot tijd ondernamen de heidense Pruisen roekeloze invallen in naburige christelijke Mazovië (Polen). In 1224, vroeg Duke Conrad van Mazovië de Duitse orde om hulp. Grand Master Herman van Salza  stemde toe. In 1226 verkreeg  hij een keizerlijke Handvest, waarin werd  bevestigd dat de heidense veroverde gebieden bezit van de orde zou worden. In 1230 droeg hertog  Duke Conrad van Mazovië het Land Culm over aan de orde. Kastelen werden gebouwd  bij Thorn en Culm. De Duitse orde begon met de verovering van de rechteroever van de  Vistula rivier. Het werd beschouwd als een  kruistocht tegen de heidense Pruisen, en de orde kon rekenen op een constante stroom van kruisvaarders. De orde riep Duitse boeren en dorpelingen op zich in het land te vestigen. Thorn, Culm, spoedig Marienburg en Elbing werd bloeiende steden, Duits van karakter, zoals ook het platteland. De orde breidde langzaam naar het Oostenuit, onderwerpt Oost-Pruisen en vulde de meer vruchtbare stukken van het land met Duitse kolonisten.

De orde richtte het prachtige Marienburg op , een enorme kasteel dat nooit zou worden ingenomen. In 1309 trokken de grootmeesters hierin , en het werd het administratieve centrum van de Duitse orde staat. In 1237, de Lijflandse orde  sloot formeel een  federatie met de Duitse orde, maar in de praktijk bleven het  aparte organisaties. Het Rijk, waar de orde  haar leden wierf (die als  celibatairleefden , als militaire broeders), is verdeeld in veel Tributen , elk van hen heeft een huis onder bevel van een (provinciale) Deutschmeister.  

Verovering, de oprichting en uitbreiding van een Monastieke staat was het doel van de orde, niet de verandering van de inheemse Pruisen. Het feit dat de Pruisen heidenen  waren en doopsel weigerde was de hoofdreden.

Staat van de Duitse orde, 1309-1409 

 

Door de jaren heen veroverde de orde  Pruisen. In 1309 vroeg de orde om een intermediar, in een geschil over wie Pommeren bestuurde, bezette en annexeerde de orde het grondgebied, met inbegrip van de havenstad van Danzig, dat nu gedomineerd werd door een Duitse gemeenteraad en beheerde  de tarwe uitvoer van Polen, een belangrijke grondstof. Onder koning Kasimir ontpopte  Polen zich ten slotte als een Verenigde staat  om de uitbreiding  van de orde tegen te gaan

De Pools-Litouwse dynastieke Unie van 1386 was een verrassing voor  de Duitse orde, omdat het  leidde tot het dopen van de tot nu toe heidense Litouwers. Dit beroofde de orde van haar raison d'etre. Tot overmaat van ramp, koos de paus en de keizer de kant van de Polen en Litouwers.
De orde bleef nog steeds de dominante militaire macht in de oostelijke Oostzee. Een oorlog over de vraag welke dynastie  in Zweden  zou regeren leidde  tot de opkomst van piraterij, het eiland Gotland ontwikkelde zich  in 1397 tot een grote piraten nest.

 De Duitse orde, nauw verwant met de Hanze, ondernam van een expeditie naar Gotland in 1398, en beëindigende de piraterij. Dit leidde tot een diplomatieke geschil met Denemarken; Deense koning Erik van Pommeren en het Deense Parlement claimden Gotland. In 1409 werd Gotland overgedragen aan Denemarken , na betaling van de expeditiekosten.

 

In 1409 brak er een opstand uit in Schamaiten (moderne Litouwen; overgenomen door de volgorde in 1398/1403); de rebellen werden ondersteund door Polen-Litouwen, en de Duitse orde verklaarde de oorlog. In 1410 botste troepen van de Duitse orde en en van Polansd-Litouwen in de slag bij Grunwald/Tannenberg. De orde werd verslagen, en Grand Master Ulrich von Jungingen kwam daarbij om .In 1414 werd  vrede gesloten; Schamaiten werd  afgestaan aan Litouwen, het Land van Dobrin ging naar Polen. 
De orde verloor zijn militaire suprematie. Erger nog, in Europa realiseerden men zich dat er geen heidenen meer in de regio waren die moesten worden bekeerd. De toestroom van kruisvaarders, die de orde juist versterkt hadden, kwam tot stilstand.

De Order was een model-deelstaat in efficiëntie geweest. Het beheer was echter ook duur. Hoge belastingen in 1440 resulteerden er in dat de Pruisische steden, vooral Danzig, Elbing en Thorn, de Pruisische Federatie oprichtten. De Grootmeester, die woonachtig was in de Marienburg, probeerde de steden hoge belastingen te laten betalen, dit leidde tot de afscheiding van de Pruisische Federatie in het Pruisische oorlog (dertien jaar oorlog) 1454-1466. De meeste  van de  landen van de orde waren onder de controle van de rebellen. De door de orde ingehuurd Boheemse soldaten (Hussieten); de Pruisische Federatie die hulde brachten aan de Poolse koning, vroeg  om zijn hulp. Er werd  niet gevochten. De orde, kon de Bohemen niet betalen en gaf hen  Marienburg (Malbork). De orde niet in staat terug te betalen was, verkocht de Bohemers de Marienburg aan de Poolse koning. 

 In 1466 werd de tweede vrede van Thorn (Torun) ondertekend. Koninklijk Pruisen, met Danzig, Thorn en Elbing het prinsbisdom Ermland (aartsbisschoppen) waren nu deel van het Koninkrijk Polen, net zoals de Marienburg. Het restant - Oost-Pruisen met Königsberg - was alles wat er over was  van de staat van de Duitse orde. 

In 1467-1479 was de orde betrokken bij de Feud van Ermland Stift; in 1520-1521 werd de Rider oorlog  uitgevochten - de laatste oorlog van de orde met Polen. De laatste Hochmeister, Albrecht von Brandenburg, vormde de staat om tot een hertogdom en nam het als een leengoed van de Poolse koning Sigismund I, die de gelegenheid verwelkomde om Poolse soevereiniteit over Pruisen erkend te zien.

Zie voor deel 2 Een geschiedenis van Brandenburg - Pruisen Deel 2