We hebben 138 gasten online

Een geschiedenis van Brandenburg - Pruisen Deel 4

Gepost in Midden en Oost-Europa

Pruisen 1740-1763 

 

Bestuur. Koning Friedrich Wilhelm I, de soldaat koning, stierf in 1740. Zijn zoon en opvolger, Frederik II. (Frederik de Grote) had de Anti-Machiavell, in het Frans geschreven, en het boek gewijd aan Voltaire, met wie hij correspondeerde.

Het buitenlands beleid. In 1740, stierf keizer Karel VI ; zijn dochter Maria Theresia volgde hem op. Een aantal Duitse prinsen betwist haar recht haar vader op te volgen; zo ontstond de Oostenrijkse Successieoorlog (1741-1748). Frederik de Grote, ondanks de pragmatieke sanctie in 1740 van zijn vader, claimde grote stukken van Neder-Silezië, en gaf opdracht tot  de invasie van Oostenrijks grondgebied "ter bescherming van het land tegen de eisen van Charles Albert van Beieren", en starte zo de  Eerste Silezië oorlog, 1740-1742.

Oostenrijk moest  bijna het hele gebied Silezië afstaan (met uitzondering van de zuid/oosten) en het  Boheemse graafschap Glatz. In 1744-1745, werd de Tweede Silezië oorlog uitgevochten, aan het einde waarvan Pruisen greep op  Sileziëverstevigde. In 1744 stierf de laatste Cirksena graaf van Oost-Friesland; Frederik de Grote aclaimde zijn opvolger te zijn opvolging, bezette de provincie bezet en voegde het toe  aan het Pruisische territoriale complex. Juridisch enige koning van Pruisen, sinds 1744 claimde hij de titel koning van Pruisen. 

In 1746, kregen alle gebieden die geregeerd werden door Frederik de Grote kregen de privilegium van niet appellando; dat wil zeggen dat  Pruisen nog minder afhankelijk was van het Heilige Roomse rijk dan voorheen. 

Frederik de Grote, die onlangs nog had betoogd tegen opportunistisch beleid (Anti-Machiavell), had de gelegenheid aangegrepen, ontstaan door de dood van Charles VI,  omdat de jonge Maria Theresia zowel zonder bondgenoten en een leger was. Frederik verbrak allianties wanneer het hem uit kwam en bouwde een  reputatie op van een onbetrouwbaar bondgenoot. 
In 1751 werd  de Pruisische Aziatische Companie  opgericht, met zetel in Emden, een tweede poging om deel te nemen  aan de lucratieve koloniale handel. 

In 1756 sloot  Pruisen een verbond met Groot-Brittannië; de laatste betaalde subsidies aan Pruisen. Groot-Brittannië traditionele bondgenoot  Frankrijk sloot nu in een alliantie met haar andere traditionele nemesis, Oostenrijk (diplomatieke revolutie). Zo ontstond een anti-Prussian coalitie bestaande uit Frankrijk, Oostenrijk, Rusland en Zweden. Frederik de Grote wachte niet  totdat er een  oorlog  tegen hem werd verklaard; Hij viel Saksen aan en zo begon de Zevenjarige oorlog. Na eerst overwinningen tegen superieure troepen leden de Pruisen nederlagen, Berlijn werd tweemaal bezet. Frederik de Grote weigerde koppig een advies te  accepteren  - om zich over te geven - aan hem gegeven door zijn eigen generaals. In 1762 stierf de tsarina Elizabeth; Ze werd opgevolgd door Peter III die een fervent bewonderaar van Frederik de Grote was. Hij verordende dat het Russische legerzich zou aansluiten bij de andere partij; Frederik de Grote, nu als commendant van de Russisch-Duitse strijdkracht, versloeg de Oostenrijkers en een vrede op basis van de status quo ante, werd in 1763  ondertekend. 

Binnenlands beleid. Frederik de Grote correspondeerde met Voltaire; Hij had zijn Anti-Machiavell opgedragen aan hem. Voltaire bezocht Berlijn  in 1743 en bleef aan het Hof van Frederik in Potsdam van 1750 tot 1753; d'Alembert was een andere gast van Frederik; Frederick de Grote  sprak beter Frans dan Duits; de Anti-Machiavelli werd geschreven in het Frans. 
In 1747 schafte Frederik foltering af . In 1747 werd het rechtssysteem in Pruisen hervormd door Samuel von Cocceji. 
Frederik de Grote streefde actief, de economische ontwikkeling van het land; het aantal fabrikanten werd verhoogd, rivieren werden gekanaliseerd en kanalen werden gegraven om verbinding te maken met rivieren (Plau Canal, Elbe en Havel, Finow kanaal ontsloot de Havel en Oder ; de Oderbruch, een grote, regelmatig overspoeld riviervallei, werd gedraineerd en geregeld (1747-1756). De hoofdstad stad Berlijn bleef qua inwonertal stijgen, meer dan 300.000 in 1755. In 1756 gaf Frederik  gaf opdracht  dat de teelt van de aardappel moest worden ingevoerd.

Frederik's paleis in Sanssouci (Potsdam) werd gebouwd  in 1745-1747. Frederik was zuinig, maar niet zo extreem als zijn vader; Hij genoot van spelen van de fluit en het bespreken van philiosophische onderwerpen. Het Hof in Potsdam was Spartaans, in vergelijking met het Hof in Dresden. 
De Uitvoeringsdecreten  1752, 1755, 1749 en 1764 verboden de praktijk van Bauernlegen (dat wil zeggen boeren gedwongen waren,  gratis hun boerderijen te verkopen aan edelen en moesten toetreden tot de gelederen van de lijfeigenen). 
De Zevenjarige oorlog was de meest destructieve oorlog die Brandenburg had meegemaakt sinds de Dertigjarige Oorlog. Door zeven jaren van oorlog, de bevolkinghad geleden, veel  boerenbedrijvenlagen braak, veel was verwoest, het leger was  geslonken, en er was een schuldenlast. Het werk van Frederick Willim, de grote keurvorst, van Frederick III. / I. en van Frederik William I, de koning soldaat was  in gevaar gebracht, en Frederik de Grote had geluk gehad nog steeds een land te regeren, waarvan de omvang  zelfs niet was afgenomen. 

De economie. De acquisitie van Silezië gaf een ecomonische impuls aan het land, de provincie had een relatief hoge bevolkingsdichtheid, als gevolg van vruchtbare grond en een belangrijke textiel-industrie. Breslau was een van de grootste steden van de Pruisische staat. Oost-Friesland, verkregen in 1744, voorzag Pruisen van een poort op de Noordzee; Emden was om de zetel van nog een andere poging van Pruisen tot het  krijgen van een aandeel in de lucratieve koloniale handel (1751-1756, Pruisische-Asiatische Compagnie). In 1751 werd  Emden tot een vrijhaven uitgeroepen. 

Frederik de Grote streefde actief, de economische ontwikkeling van het land; het aantal fabrikanten werd verhoogd, rivieren werden gekanaliseerd en kanalen werden gegraven om verbinding te maken met rivieren (Plau Canal, Elbe en Havel, Finow kanaal ontsloot de Havel en Oder ; de Oderbruch, een grote, regelmatig overspoeld riviervallei, werd gedraineerd en geregeld (1747-1756). De hoofdstad stad Berlijn bleef qua inwonertal stijgen, meer dan 300.000 in 1755. In 1756 gaf Frederik  gaf opdracht  dat de teelt van de aardappel moest worden ingevoerd.

De oorzaak  van  bevordering van het economsiche beleid  om een actieve bevolkingpolitiek te voeren was dat het de bron van waaruit belastingen en rekruten konden worden gehaald waren gestegen. Een actieve, expansieve buitenlands beleid werd dus mogelijk gemaakt; maar  in de  1750es was een situatie ontstaan waardoor  de prestaties van een eeuw van demografisch beleid in  gevaar werd gebracht. 
In 1747 ontdekt Alexander Sigismund Marggraf het gehalte aan suiker in de suikerbiet. In 1750 probeerde hij in een fabriek Berlijn uittreksel van suiker uit suikerbieten op commerciële basis; Dat was het begin van de de suikerindustrie door middel van suikerbieten. 

Demografie. Het beleid van het aantrekken van immigranten werd voortgezet. Met Landaanwinning werd vooruitgang geboekt. In 1752 beweerde , Frederik de Grote 122 nieuwe dorpen te hebben  gesticht sinds 1746. De hoofdstad stad Berlijn bleef  groeien, tot een bevolkinsaantal van meer dan 300.000 in 1755. De Zevenjarige oorlog verwoest de Hohenzollern gebieden; de drie oorlogen over Silezië kosten naar schatting 500.000 doden. 

In 1747 werd het rechtssysteem in Pruisen hervormd door Samuel von Cocceji. 
Frederik's paleis in Sanssouci (Potsdam) werd gebouwd door Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff 1745-1747.

Frederik was zuinig, maar niet zo extreem als zijn vader; Hij genoot van spelen van de fluit en bespreken van philiosophical onderwerpen. Johann Sebastian Bach bezocht Frederick op Sanssouci in 1747 (een van Bachs zonen, Carl Philipp Emmanuel, werkte in Frederik's Chamber Orchestra). Een andere zoon, Wilhelm Friedemann Bach, een evenzo geniale componist die altijd werd vergeleken met zijn vader werd  van 1746 tot 1764 aangesteld als organist in Halle. 
Frederik de Grote werd in 1738 een vrijmetselaar; in 1740 werd de eerste vrijmetselaarsloge in Pruisen gevormd. 
In een publicatie van 1761 verzette Johann Heinrich Gottlieb von Justi,professor aan de Göttingen univ.  zich tegen  lijfeigenschap en corvee arbeid.

Pruisen 1763-1786 

Bestuur. Koning Frederik II. (Frederick de Grote) 


Het buitenlands beleid. Op 15 februari 1763, werd het Verdrag van de Vrede van Hubertusburg gesloten, waarmme de Zevenjarige oorlog werd beëindigd. Terwijl Pruisen noch had gewonnen noch grondgebied verloren,  was de oorlog voor het grootste deel een veldslag op Pruisische bodem geweest, en was verwoestend geweest. Frederik de Grote beschouwde Oostenrijk als  hoofdrivaal van Pruisen (Duits dualisme, tot 1866). Om te voorkomen dat een andere  anti-Prussische coalitie zou worden gevormd, streefde Frederik  naar verbetering van de betrekkingen met Rusland. Hij stelde aan Catherina de Grote een deling van Polen voor.  Dit leidde tot de eerste Poolse deling (1772), Pruisen West-Pruisen in handen kreeg. Niet alleen kon Frederick zichzelf nu terecht koning van Pruisen noemen (in 1701, werd Frederick I gekroond tot koning in Pruisen, omdat hij slechts over een deel van het land regeerde), maar tot nu toe een exclave, Oost-Pruisen West-Pruisen ook verbonden met Brandenburg-Pommeren. De eerste Poolse  deling  ging vrij gemakkelijk, omdat  Polen-Litouwen, tegenover drie potentiële vijanden stonden (ook Rusland en Oostenrijk), zonder een staand leger en diep verdeeld over haar grondwet , en niet in staat was efficiënte weerstand te organiseren.

Toen Charles Theodor van Palts-Neuburg in 1777 het hertogdom Beieren erfde, stelde hij voor om het te ruilen voor de Oostenrijkse Nederlanden. De schijnbare Oostenrijkse erfgenaam  Joseph II ontwikkelde een gemodificeerde deal en liet zijn oog vallen op territoriale expansie in Beieren, maar Frederik de Grote was niet bereid toe te geven; waardoor de Beierse Successieoorlog (1778-1779) volgde, een oorlog ook bekend als de aardappel oorlog, omdat er geen slag werd uitgevochten en de meest bekende  afbeelding, verbonden met de gebeurtenis was,  die van soldaten die op zoek waren naar aardappelen. Toen Jozef II in 1785 opnieuw kwam met  het plan om Beieren te ruilen voor de Oostenrijkse Nederlanden, was Pruisen niet bereid dat te aanvaarden en ging over  tot het oprichten van  de Fürstenbund (Liga van prinsen, met Hannover en Saksen). 
Een Franse afgezant in Berlijn/Potsdam in 1786, de filosoof Mirabeau, werd een fervent bewonderaar van Frederik de Grote. Frederick leefden onder het motto "Ik ben de eerste dienaar van de staat". Mirabeau zag Pruisen niet naar als staat met een leger, maar een leger met een staat. 

Binnenlands beleid. De periode van 1763 tot 1786 was voor de Pruisen, een lange periode van vrede; de eerste Poolse deling  (1772) werd uitgevoerd zonder te worden geconfronteerd  met  weerstand; de Beierse Successieoorlog was, in een impasse, in  militaire perspectief en niet een gevochten oorlog; beide zaken vond plaats buiten Pruisisch grondgebied. 
Frederik de Grote  hervatte  het traditionele Pruisische beleid van Bevolkingspolitiek, gericht op het herstellen van de vooroorlogse bevolkingsaantallen en deze zelfs te overschrijden. 
Frederik  de Grote modelleerde de Pruisische adel, de Junkers (vooral die van de gebieden ten oosten van de rivier de Elbe). Het  officers corps en de diplomatieke dienst waren voorbehouden aan edelen; alleen in uitzonderlijke gevallen werden niet-edelen  benoemd. Aan de andere kant, kwam Frederik de Grote tussenbeide in hun traditionele voorrechten door het beschermen van de boeren tegen overdreven eisen van corvee arbeid, door zich te mengen in de jurisdictie gedomineerd werd door de plaatselijke adel. Het immigratiebeleid - immigranten werd de  status van vrije mannen beloofd - was ook strijdig met de belangen van de edelen, die gewend waren tot het dwingen van landeigenaren hen uit te kopen gratis en in horigheid te dwingen (Bauernlegen, een praktijk die herhaaldelijk door uitvoeringsdecreet F. verboden). Onder Frederik de Grote ondervonden Pruisen geen grote boeren opstanden, in tegenstelling tot de landen van Habsburg. 
Pruisische beleid, naast het organiseren van het economisch herstel, moesten  uitgestrekte gebieden ntegreren   in de Pruisische staat - Silezië, Oost-Friesland, West-Pruisen. Pruisen was aantrekkelijk voor de Lutherse Duitsers van Silezië, voor de boeren van Silezië (de boeren onder Oostenrijkse heerschappij ontvingen slechtere behandeling). In West-Pruisen kreeg het Pruisische bestuur na verloop van tijd de reputatie van hard en sober. Onder het Pools en Kasjoebisch bewoners van West-Pruisen, wasd wrok van Pruisische (buitenlandse) bestuur zeker aanwezig

K.A. Zedlitz hervormde het  Pruisische hoger onderwijs (sinds 1771); Hij was zo succesvol dat Maria Theresia vroeg om een Pruisische deskundige naar haar te sturen (Ignaz Felbinger; hij voerde vergelijkbare hervormingen door in Oostenrijk en later zelfs inRusland).

Frederik de Grote besloot tot invoering van  de codificatie van een unitair rechtscode geldig in het het Pruisische territoriale gebied. Het werd acht jaar na zijn dood gepubliceerd (Allgemeines Landrecht, 1794). Een decreet in  1779 introduceerde het concept van gelijkheid voor de wet. 
In de 1780 functioneerde Berlijn kranten (de Berlinische Monatsschrift) als een forum voor de bespreking van politieke hervormingen, waarin vrijmetselaars een belangrijke rol speelde. 

Bestuurlijke indeling  in 1780 : Neumark (1) Kreis Schivelbein, (2) Kreis Dramburg Kreis (3) Arnswalde, (4) Kreis Friedeberg, (5) Kreis Soldin, (6) Landkreis Landsberg, Kreis (7) Königsberg, (8) Kreis Sternberg, Kreis (9) Züllichau, (10) Kreis Crossen, Cottbus Kreis (11); Kurmark (12) Kreis Lebus, (13) Kreis Storkow (14) Oberbarnimscher Kreis, (15) Kreis Uckermark, (16) Niederbarnimscher Kreis, Kreis (17) Löwenberg, (18) Kreis Teltow, (19) (20), Kreis Luckenwalde Kreis Zauche, (21) (22), Kreis Havelland Kreis Ruppin, (23) Landkreis Prignitz, (24) Kreis Altmark.

De economie.
Frederik de Grote hervatte het traditionele Pruisische Bevolkingsbeleid, gericht op het herstellen en overschrijden vooroorlogse bevolkingsaantallen, om de economie te revitaliseren. Silezië en later West-Pruisen, genoten van de bijzondere aandacht van de koning. Terugwinning van  land door aftappen riviervalleien (Netzebruch en Warthebruch), en de oprichting van boerderijen werd voortgezet. 
In een poging om landbouwgrond uit te breiden, werd de deling van landerijen verodend (1765). 
In 1772 stond de Rijksdag vrouwen toe commerciële ambten uit te oefenen ; een Pruisische edict van 1783 bevestigd dit statuut. . 

De staat bezat  een monopolie in de handel in graan, hout, tabak en koffie. In 1763 werd in Berlijn een bank opgericht, en de Seehandlung, gesticht in 1772, werd belast met financiering im- en export naar/van overzee; en werd ontwikkeld tot een staatsbank. Verdere werden banken  geopend in Königsberg en Breslau (1763). 
Het Pruisische bestuur bevorderd de textielindustrie in Silezië en Ravensberg, de mijnbouw in Opper-Silezië en in hertogdom Mark. 
Pruisen had een begrotingsoverschot van 4 miljoen daalders. 

Demografie. De uitbreiding van de teelt van aardappelen en decennia van vrede geleid tot aanhoudende bevolkingsgroei. Op het moment van Frederik's dood (1786), had de Pruisische  bevolking  het niveau van 1756 aanzienlijk overschreden

Culturele geschiedenis. Onder de absolute koningen 'verlicht', is Frederik de Grote absoluut de bekendste. Zijn regeerperiode van 46 jaar was de langste; Hij bestuurde de adel in zijn land efficiënter dan zijn tijdgenoten in Oostenrijk, Zweden, Rusland of Frankrijk; zijn nalatenschap in vele aspecten, was sterker. Hij had de Pruisische staat hervormd en het land in richting vooruitgang geleid. Zijn levensstijl was bescheiden, en zo gold ook dat van Pruisische  edelen. Frederik kreeg voor zijn houding en de prestaties, de bewondering van Franse gezant Mirabeau.

Om het plaatje compleet te maken , Frederik  de Grote was jaloers op zijn eigen generaals, zijn ministers, zelfs op zijn eigen zus; Hij verwacht dat hij altijd in het middelpunt van de aandacht zou staan en was vervelend als hij die niet kon krijgen. Zijn verregaand hervormingsprogramma werd mogelijk door loyale Pruisische hervormers. Karl Abraham von Zedlitz hervormde het hoger onderwijs; Johann H.C. Graf Carmer en Carl Gottlieb Svarez waren verantwoordelijk voor een hervorming van het rechtssysteem. 
De Pruisen de universiteiten leverden de volgende generatie van Pruisische hervormers.
Op de Universiteit van Königsberg bedacht filosoof Immanuel Kant de term Aufklärung (verlichting); zijn filosofie (kritiek van de zuivere rede, 1781; kritiek op praktische reden, 1788) was onpolitiek en stond in schril contrast met de Franse verlichtings filosofen.

Zie verder deel 5 Een geschiedenis van Brandenburg - Pruisen Deel 5