We hebben 140 gasten online

Inhoudsopgave van dictatuur tot democratie

Gepost in Midden en Oost-Europa

postwar oost europa legenda postwar

Voorwoord:

De beslissing van de Nato in 1979 om in West Europa kruisvluchtwapens te stationeren bracht in West Europa de gemoederen heftig in beweging. De reacties op die beslissing waren velerlei.

Ze toonden echter ook aan dat de kennis over de oorzaken en gevolgen van het Oost - Westconflict bij veel mensen zo sumier was dat hun standpuntbepaling eerder ingegeven bleek te zijn door emotionele argumenten dat door rationele kennis getuigende argumenten.

Een en ander leidde er toen toe dat ik als docent geschiedenis en staatsinrichting vond dat mijn leerlingen de mogelijkheid moest worden geboden zich te kunnen verdiepen in de oorzaken en de gevolgen van het Oost-Westconflict. Om vandaaruit met nog meer kracht van argumenten hun standpunt recht te kunnen doen in zake van Veiligheid en Vrede. Ik heb toen aan de hand van verschillende teksten een module ontwikkeld die d.m.v. een schoolexamen werden getoetst. Die module had als titel: De tragedie van Midden Europa deel 1 en deel 2.

Deel 1 Oorsprong en verloop van het Oost-Westconflict 1. De internationale uitdaging van het fascisme en de tweede wereldoorlog. II Manifeste tegenstellingen binnen de Alliantie III. Van conflicten naar Koude Oorlog. Vragen bij Oorsprong en verloop van het Oost West conflict

 Deel 1 Van dictatuur tot democratie

Deel 2: De Engelsman Michael Eliot Howard hield op 13 december 1985 de veertiende Huizinga-lezing onder de titel ‘1945, the end of an era'. Hij is Regius professor in de moderne geschiedenis aan de universiteit van Oxford (een door de Engelse koningin op voordracht van de minister-president vervulde leerstoel) en kenner van oorlogen en de mannen erachter. Gezeten in zijn behaaglijke werkkamer in het doolhof van Oxfords Oriel College, vertelt Howard wat de Russen willen, en in welke soort geschiedenis hij gelooft.

De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zijn elk op hun eigen manier de erfgenamen van de universalistische ideeën van de Verlichting.

Vragen bij “1945 einde van een tijdperk".Huizinga lezing M.Howard_

Deel 2 Van dictatuur tot democratie

Deel 3 Het Monolitisch communisme; Ontstaan van het Polycentrisch Communisme; Vragen bij Monolitisch communisme; Vragen bij het ontstaan van het Polycentrisme

Deel 3 Van dictatuur tot democratie

Deel 4 De Oost Europese Renaissance

Deel 4 Van dictatuur tot democratie

Deel 5 Van planeconomie naar markteconomie

Deel 5 Van dictatuur tot democratie

Deel 6 De economische ontwikkeling van de landen in Oost Europa

Deel 6 Van dictatuur tot democratie

Deel 7 Verantwoording bronnenmateriaal

Deel 7 Van dictatuur tot democratie

Deel 8 De laatste ontwikkelingen

Deel 8 Van dictatuur tot democratie