We hebben 452 gasten online

Een geschiedenis van Zweden Deel 4

Gepost in Noord-Europa

Zweden van 1772-1810

Zweden 18e eeuw

Gustaaf  III koning van Zweden 1771- 1792

Gustaaf III

Gustaaf III (Stockholm, 24 januari 1746 - aldaar, 29 maart 1792) was koning van Zweden vanaf 1771 tot zijn dood. Hij was de begaafde zoon van Adolf Frederik van Zweden en Louisa Ulrika van Pruisen, vader van Gustaaf IV Adolf en broer van Karel XIII. Bij de dood van zijn vader verbleef Gustaaf in Parijs. Door middel van een putsch op 19 augustus 1772 slaagde hij erin in Zweden de absolute monarchie te herstellen, die sinds de dood van Karel XII van Zweden in 1718 was verdwenen. De macht van de council werd beeindigd. De standen konden alleen bijeenkomen wanneer ze door de koning werden opgroepen; Hij kon ze ontslaan wanneer hij dat wilde; en hun beraadslagingen werden beperkt tot de voorstellen die hij hen voorlegde. Maar deze zeer uitgebreide bevoegdheden werden onderworpen aan vele belangrijke controles. Dus, zonder de voorafgaande toestemming van de standen, kon geen nieuwe wet worden opgelegd, geen  oude wet afgeschaft, geen oorlog begonnen, of  buitengewone oorlog belasting geheven. De standen alleen  konden beslissen belasting af te dragen; ze hadden de absolute controle van de Riksbank - de Bank van Zweden, en het onvervreemdbare recht van controle van de nationale uitgaven. Dus het Zweedse Parlement ging over de bestedingen, de beurs; en dit leek een voldoende garantie zowel van zijn onafhankelijkheid. De Privy Council, niet het Parlement, was de belangrijkste verliezer door de wijziging; en, voor zoverre voortaan de raadsleden werden benoemd door de koning, waren ze  verantwoordelijk voor hem alleen; een Raad tegenover de kroon was nauwelijks denkbaar.

Maar de eerste Riksdag van Gustav, die van 1778, opende de ogen van de afgevaardigden voor het feit dat hun politieke suprematie voorbij was. Acht jaar  waren verstreken toen de werkelijke problemen begonnen. De Rijksdag van 1778 had prioriteit; de Rijksdag van 1786 was muitende. Het wees  bijna alle de Koninklijke maatregelen regelrecht af, of zo wijzigde ze zodat Gustav zelf ze introk. 

Binnen drie jaar, zag de koning zich verplicht  een andere Riksdag op te roepen, die op 26 januari 1789 in Stockholm bijeenkwam. Zijn poging in de tussentijd zonder een Parlement te regeren was desastreus geweest. Het was alleen door een breuk van zijn eigen grondwet, dat hij de oorlog had kunnen verklaren, de oorlog tegen Rusland, in April 1788; de samenzwering van Anjala (juli) had alle militaire operaties verlamd bij de opening van de campagne; en de plotselinge invasie van de westelijke provincies door de Denen, bijna gelijktijdig (September), leek  hem op de rand van de afgrond te brengen. Van 1788 tot 1790 voerde hij oorlog met het Keizerrijk Rusland, onder Catharina de Grote, waarbij de Zweden weinig succes hadden. In 1789 werd hij door de Zweedse senaat van zijn macht beroofd. Terwijl hij bezig was met de voorbereiding tot een interventie in Frankrijk, werd hij door de Zweedse adel vermoord. Tijdens een gemaskerd bal op 16 maart 1792 in de opera van Stockholm, werd de koning in zijn rug geschoten en stierf enkele weken later. 

Maar Gustaaf had probeerde een 'verlichte' vorst te zijn. Hij verbood marteling, verbeterde de armenwetten, proclameerde religieuze tolerantie (de Joden burgerlijke rechten en niet-Lutherseprotestanten vrijheid van godsdienst), en vrijheid van de drukpers, en bevorderde de handel. Maar bij het uitbreken van de Franse Revolutie werd zijn politiek meer reationair. Hij richtte in 1786 deZweedse Academie op. Verschillende liberale maatregelen zijn door hem ingevoerd, zodat hij wordt gerekend tot de verlichte despoten. 

Gustaaf III werd opgevolgd door zijn zoon Gustaaf IV Adolf. Tijdens de moordaanslag op zijn vader, was hij nog maar 14 jaar oud. Als regent trad zijn oom opCharles, graaf of Södermanland, die later Koning Karel XIII van Zweden zou worden, toen zijn neef in 1809 werd gedwongen af te treden. 

Gustaaf IV

Het was een besluiteloze en onzeker tijd; en de algemene instabiliteit werd weerspiegeld zelfs in buitenlandse zaken, nu dat de meester-hand van Gustav III er niet meer was. Hernieuwde inspanningen van Catherine II zich te mengen in de Zweedse binnenlandse aangelegenheden werden krachtig afgeslagen, maar zonder tact of discretie, zodat de goede verstandhouding tussen de twee landen ernstig werd aangetast, met name wanneer de neigingen van Gustaf Reuterholm, die toen vrijwel Zweden regeerde, geïnduceerde vriendelijke houding ten opzichte van de regering in Parijs. Ondanks de executie van Louis XVI van Frankrijk op 21 januari 1793, erkende Zweden, in de hoop van het verkrijgen van aanzienlijke subsidies, de nieuwe Franse Republiek; en geheime onderhandelingen voor een alliantie waren begonnen in mei van hetzelfde jaar, tot de dreigende protesten van Catherine, die werden ondersteund door alle andere Europese machten, ten slotte Zweden dwong deze op te schorsen.

De onderhandelingen met de Franse Jacobijnen verergerden de haat die de Gustavians hadden ten aanzien van de Jacobijnse raadsleden van de hertog-regent Charles. Gebukt onder hun grieven en serieus gelovend dat niet alleen de jonge koning kroon, maar ook zijn leven in gevaar was, vormden ze samen een samenzwering tot omverwerping van de regering, met de hulp van een Russische vloot. De samenzwering werd ontdekt en krachtig onderdrukt.

Eén heldere kant van deze sombere  periode was de toenadering tussen de Scandinavische koninkrijken gedurende de revolutionaire oorlogen. Op 27 maart 1794 werd een neutraliteitspact  gesloten tussen Denemarken en Zweden; en hun Verenigde eskaders patrouilleerden op de Noordzee ter bescherming van hun koopvaardijschepen tegen Britse kruisers. Deze overeenkomst  tussen de twee regeringen werd gevolgd door vriendschappelijke gevoelens tussen de twee naties, onder druk van een gemeenschappelijk gevaar. Reuterholm hernieuwde zijn koketterie met de Franse Republiek, die officieel werd erkend door de Zweedse regering op 23 April 1795. 

In ruil daarvoor, daarvoor had Zweden een subsidie ontvangen, en werd een Verdrag tussen de twee grootmachten op 14 September 1795 ondertekend. Aan de andere kant, werd een poging om te komen tot vriendschap met Rusland, diplomatieke betrekkingen met Zweden waren afgebroken, gefrustreerd door de weigering van de koning,  de grootvorstin Alexandra, Catherine II's kleindochter te accepeteren als zijn vrouw, wat door Reuterholm aan de koning was voorgesteld. Dit was Reuterholm laatste officiële handeling. Op 1 November 1796 nam, overeenkomstig de wil van zijn vader, Gustav IV, in zijn achttiende levensjaar, de regering in eigen handen. 

De regering van Gustav IV van Zweden was bijna een zuivere autocratie. Op zijn eerste Riksdag, gehouden in Norrköping in maart 1800, werd de adel gedwongen, eindelijk Gustav III´s  Act of Union en veiligheid te ratificeren, die ze tot nu toe steeds hadden geweigerd aan te nemen. Kort na deze Riksdag vond er een opmerkelijke verandering plaats in het buitenlands beleid van Zweden. In December 1800 traden Denemarken, Zweden en Rusland tot tot een tweede Liga van gewapende neutraliteit, gericht tegen Groot-Brittannië.

Tot nu toe had Zweden zich afzijdig gehouden van van continentale complicaties; maar de arrestatie en executie van de hertog van Enghien in 1804, zette  Gustav IV aan tot haat tegen Napoleon, zo zelfs dat toen een algemene coalitie werd gevormd tegen de Franse keizer, hij een van de eerste was die toetrad (December 3, 1804), verplichte zichzelf daardoor tot het zenden van een legerkorps en samen te werken met de Engelsen en de Russen om de vijand uit Nederland en Hannover verdrijven. Maar zijn zinloze ruzie met Frederick William III van Pruisen hield hem hem vast in Pommeren; en wanneer hij ten slotte in December 1805, hij zijn 6.000 mannen naar het district Elbe leidde was de derde coalitie al door de overwinningen van Ulm en Austerlitz verdwenen. In 1806 werd een breuk tussen Zweden en Pruisen alleen verhinderd door Napoleon's aanval op Pruisen.

Na Jena probeerde Napoleon Zweden te verslaan, maar Gustav vermeed elke krijgshandeling. Het resultaat was het totale verlies van het Zweedse Pommeren, en het Zweedse leger zelf werd slechts gered van vernietiging, door de vindingrijkheid van Johan Christopher Toll. Keizer Alexander I van Rusland had "Ruslands geografische vijand,", zoals Napoleon Zweden had genoemd, gedwongen toe te treden tot het nieuw opgerichte "continentaal Russische systeem". Gustaaf IV wees alle voorstellen van Alexander, om de Oostzee af te sluiten, tegen de Engelsen; maar nam geen maatregelen om zich te verdedigen tegen Rusland, hoewel het in de herfst van 1807 al duidelijk was dat de tsaar zich aan het voorbereiden was, om Finland aan te vallen. Op 21 februari 1808 stak een Russische leger de Finse grens over, zonder oorlogsverklaring. Op 2 April stelde de koning een leger samen van 30.000 man; Maar terwijl twee legerkorpsen, onder Armfelt en Tol, samen met een Britse contingent van 10.000 man onder Moore, waren gestationeerd in Skåne en aan de Noorse grens in afwachting waren van een aanval uit Denemarken, dat, op instigatie van Napoleon,  gelijktijdig de oorlog had verklaard aan Zweden, werd het kleine Finse leger helemaal niet ondersteund.

De Finse Oorlog was een conflict tussen Zweden en Rusland van februari 1808 tot september 1809. De oorlog eindigde met een Russische overwinning, en bij de Vrede van Fredrikshamn op 7 september 1809 ging Finland over van Zweedse in Russische handen. Nadat Finland zes eeuwen onderdeel was geweest van het Zweedse koninkrijk, ging het deel uitmaken van Rusland, maar kreeg van tsaar Alexander I wel een autonome status als het Grootvorstendom Finland (Het bestond van 1809 tot 1917 en was een deel van het Keizerrijk Rusland. Het werd zodanig geregeerd door de Russische keizer die diende als grootvorst) In de loop van de 19e eeuw nam in Finland echter de roep om zelfstandigheid toe. Zweden verloor niet alleen Finland, maar ook de Ålandseilanden en een deel van Västerbotten en Lapland aan Rusland.

Gustav Adolf onbeholpen diplomatie en grillig leiderschap, leiden tot een van een samenzwering van legerofficieren, om hem af te zetten. Op 7 maart 1809 leverde luitenant-kolonel Georg Adlersparre, commandant van een deel van de zogenaamde westerse leger, gestationeerd in Värmland, een bijdrage aan de revolutie door het hijsen van de vlag van de opstandelingen in Karlstad, en begon met zijn leger op te marcheren op Stockholm. Om te voorkomen dat de koning zijn troepen in Scania, die hem steunden, kon overhalen deel te nemen aan de strijd, werd op 13 maart 1809, door zeven van de samenzweerders onder leiding van Carl Johan Adlercreutz, in de koninklijke vertrekken van het paleis binnengedrongen, waarbij  de koning en zijn familie gevangen werd gezet in Gripsholm kasteel; waarna de oom van de koning, Graaf Karel werd overgehaald, om voorlopig de leiding van een voorlopige regering te aanvaarden, die op dezelfde dag werd uitgeroepen; en door een diet, die snel bij elkaar was geroepen, plechtig goedgekeurd. 

Koning Karel XIII van Zweden, tevens koning Karel II van Noorwegen

Karel XIII van Zweden

De ontevredenheid over het verloop van de oorlog leidde tot de afzetting van koning Gustaaf IV op 13 mei 1809. Op 5 juni, werd Graaf Karel  1809-1818 (Gustav van oom) uitgeroepen tot koning onder de naam van Karel XIII, na het goedkeuren van een nieuwe liberale grondwet. Hij was ook koning van Noorwegen, Karel II van 1814 tot 1818.

Prins Christiaan August, de vijandelijke bevelhebber die was gepromoveerd tot onderkoning van Noorwegen in 1809, werd gekozen tot kroonprins omdat de Zweedse opstandelingen dat zijn grote populariteit zagen, onder de Noren, de weg vrij kon maken voor een Unie met Noorwegen, ter compensatie van het verlies van Finland. Christiaan August werd tot kroonprins van Zweden gekozen op 29 December 1809, en verliet Noorwegen op 7 januari 1810. Na zijn plotselinge dood in mei 1810, koos Zweden als zijn opvolger, een andere vijandelijke generaal, de Franse maarschalk Jean Baptiste Bernadotte, die ook werd gezien als een dappere tegenstander, en had bewezen een goede legercommandant te zijn. 

Frans door geboorte, maakte Bernadotte een lange carrière in het Franse leger. Hij werd benoemd tot Maarschalk van Frankrijk door Napoleon I, hoewel de twee een turbulente relatie onderhielden. Zijn dienst aan Frankrijk eindigde in 1810, toen hij werd gekozen tot kroonprins  van de Zweedse troon, omdat de Zweedse Koninklijke familie met koning Charles XIII was uitgestorven. 

Zweden zoekt compensatie voor het verlies van Finland

De hoofddoelstelling van Bernadotte's buitenlands beleid, als kroonprins Karel John van Zweden, was de overname van Noorwegen, en daardoor zag hij af van Zwedens claims in Finland, en sloot zich aan bij de vijanden van Napoleon. In 1812 tekende hij het geheim Verdrag van Sint-Petersburg met Rusland tegen Frankrijk en Denemarken-Noorwegen. Zijn buitenlands beleid leidde tot kritiek onder Zweedse politici, die het vond het immoreel om  Zweden te vrijwaren, ten koste van een zwakkere vriendelijke buurman. Bovendien hadden het Verenigd Koninkrijk en Rusland erop aangedrongen dat Karel John's eerste taak het ondersteunen van de coalitie tegen Napoleon was. 

Groot-Brittannië maakte bezwaar tegen de uitgaven van haar subsidies aan het snode Noorse avontuur, voordat de gemeenschappelijke vijand was verpletterd. Het Verenigd Koninkrijk accepteerde de Unie van Noorwegen en Zweden, door het Verdrag van Stockholm, 3 maart 1813. Enkele weken later, deed Rusland  hetzelfde, en in April ging  Pruisen ook accoord,  met Noorwegen als prijs voor toetreding tot de strijd tegen Napoleon. In de tussentijd, verplichte Zweden zijn bondgenoten aan zich, door toetreding tot de zesde coalitie en verklaarde de oorlog tegen Frankrijk en Denemarken-Noorwegen op 24 maart 1813.


Tijdens zijn campagnes op het Continent, leidde Karel  John met succes het noordelijke leger bij de slag bij Leipzig, en trok vervolgens op tegen Denemarken en dwong de Deense koning, Frederik IV,  tot de overgave van Noorwegen, om een bezetting van Jutland te voorkomen. 

De Unie tussen Zweden en Noorwegen

De Unie tussen Zweden en Noorwegen, officieel de Verenigde Koninkrijken van Zweden en Noorwegen, huidige Zweden en Noorwegen bestaat tussen 1814 en 1905, toen ze werden verenigd onder een monarch, in een personele Unie.

Na het Verdrag van Kiel en de Noorse onafhankelijkheidsverklaring van hun vorige Unie met Denemarken, volgde een korte oorlog met Zweden die resulteerde in het Verdrag van Moss op 14 augustus en de daaropvolgende Noorse constitutionele herziening van 4 November 1814. Op dezelfde dag, koos het Noorse Parlement Karel XIII van Zweden tot koning van Noorwegen. 

Het ontbreken van een gemeenschappelijke grondwettelijke basis voor de Unie werd sterk gevoeld door kroonprins Karl John tijdens het eerste jaar. De fundamentele documenten waren alleen het Verdrag van Moss en de herziene Noorse grondwet van 4 November 1814. Maar het conservatieve Zweedse Parlement had niet toegestaan dat Zweedse grondwet zou worden herzien. Daarom moest over een bilateraal verdrag, ter verduidelijking van de procedures voor de behandeling van constitutionele vraagstukken, door beide regeringen worden onderhandeld. De Act of Union (Riksakten) kwam tot stand in het voorjaar van 1815, met premier Peder Anker als leider van de Noorse delegatie. Het Verdrag bevat twaalf artikelen en omvat de koninklijke  autoriteit, de relatie tussen de twee wetgevers, hoe de uitvoerende macht moet worden uitgeoefend als de koning vóór de kroonprins zou komen te overlijden, en de relatie tussen de beide regeringen. Het regelde voorts de praktijk voor de behandeling van vraagstukken van buitenlands beleid in het Zweedse kabinet, in aanwezigeheid met de Noorse minister-president. Essentiële vragen met betrekking tot de Unie moesten worden behandeld in een gezamenlijke vergadering van beide kabinetten, waarbij de Noorse ministers in Stockholm aanwezig zouden zijn. 

De wet werd door de Storting aangenomen  op 31 juli 1815 en door de Riksdag op 6 augustus 1815 en door de koning op 15 augustus 1815 ondertekend. In Zweden waren de bepalingen van de Acte van de Unie reeks bepalingen vallend onder het bestaande recht, maar de Noorse Storting gaf het constitutionele status, zodat de bepalingen alleen zouden kunnen worden herzien, volgens de procedures van de Grondwet.

De Unie in de praktijk

De voorwaarden van de Unie, zoals vastgelegd in het Verdrag van Moss, de herziene Noorse grondwet, en de Acte van de  Unie verzekerde aan Noorwegen meer zelfstandgheid,  dan was bedoeld in het Verdrag van Kiel. Voor beide deelenemers, was Noorwegen vrijwillig (maar in werkelijkheid onder dwang) tot de Unie toegetreden, en standvastig ontkende het de Zweedse superioriteit, terwijl veel Zweden Noorwegen zagen als een inferieure partner en als een welverdiende prijs van de oorlog  van 1814.

Aangezien Noorwegen juridisch de status van een onafhankelijke staat had , waren de enige instellingen die de beide landen gemeen hadden gemeen, de koning en de dienst voor extern optreden. Alle andere ministeries en overheidsinstellingen werden apart voor beide staten, zelfs de legers,de marines en de schatkisten. Door buitenlanders werd de Unie vaak gezien als een enkele staat, dan twee soevereine staten. Het is belangrijk op te merken dat de Unie geen politieke entiteit was; niemand was een burger van de Unie. Dat blijkt duidelijk uit de term: 'De Verenigde Koninkrijken'.

Karel XIV van Zweden

Na de ambtsaanvaarding van Karel  John in 1818, probeerde hij de twee landen dichter bij elkaar brengen en de uitvoerende macht te versterken. Deze inspanningen werden meestal tegengewerkt door de Noorse Storting. In 1821 stelde de koning grondwetswijzigingen voor die hem absolute vetorecht zou geven, zijn gezag over zijn ministers zou vergroten en het recht om te regeren bij decreet, en uitgebreide controle over de Storting. Een verdere provocatie was zijn inspanningen om te komen tot een nieuwe erfelijke adel in Noorwegen. Hij uitoefende druk op de Storting, door het organiseren van militaire manoeuvres dicht bij Christiania, terwijl het in sessie was . Al van zijn voorstellen werden grondig overwogen en vervolgens verworpen. Ze waren net zo negatief ontvangen door de volgende Storting in 1824 en vervolgens geseponeerd, met uitzondering van de kwestie van een uitgebreide veto. 

De meest controversiële politieke kwestie tijdens de vroege regeerperiode van Karel John, was de vraag, hoe de nationale schuld van Denemarken-Noorwegen kon worden opgelost. De schuld werd uiteindelijk betaald door een buitenlandse mening.

 

 Zie verder deel 5 Deel 5 Een geschiedenis van Zweden