We hebben 335 gasten online

Een geschiedenis van Noorwegen Deel 2

Gepost in Noord-Europa

De Unie tussen Zweden en Noorwegen

De Unie tussen Zweden en Noorwegen, officieel de Verenigde Koninkrijken van Zweden en Noorwegen, huidige Zweden en Noorwegen bestaat tussen 1814 en 1905, toen ze werden verenigd onder een monarch, in een personele Unie.

Na het Verdrag van Kiel en de Noorse onafhankelijkheidsverklaring van hun vorige Unie met Denemarken, volgde een korte oorlog met Zweden die resulteerde in het Verdrag van Moss op 14 augustus en de daaropvolgende Noorse constitutionele herziening van 4 November 1814. Op dezelfde dag, koos het Noorse Parlement Karel XIII van Zweden tot koning van Noorwegen. 

Het ontbreken van een gemeenschappelijke grondwettelijke basis voor de Unie werd sterk gevoeld door kroonprins Karl John tijdens het eerste jaar. De fundamentele documenten waren alleen het Verdrag van Moss en de herziene Noorse grondwet van 4 November 1814. Maar het conservatieve Zweedse Parlement had niet toegestaan dat Zweedse grondwet zou worden herzien. Daarom moest over een bilateraal verdrag, ter verduidelijking van de procedures voor de behandeling van constitutionele vraagstukken, door beide regeringen worden onderhandeld. De Act of Union (Riksakten) kwam tot stand in het voorjaar van 1815, met premier Peder Anker als leider van de Noorse delegatie. Het Verdrag bevat twaalf artikelen en omvat de koninklijke  autoriteit, de relatie tussen de twee wetgevers, hoe de uitvoerende macht moet worden uitgeoefend als de koning vóór de kroonprins zou komen te overlijden, en de relatie tussen de beide regeringen. Het regelde voorts de praktijk voor de behandeling van vraagstukken van buitenlands beleid in het Zweedse kabinet, in aanwezigeheid met de Noorse minister-president. Essentiële vragen met betrekking tot de Unie moesten worden behandeld in een gezamenlijke vergadering van beide kabinetten, waarbij de Noorse ministers in Stockholm aanwezig zouden zijn. 

De wet werd door de Storting aangenomen  op 31 juli 1815 en door de Riksdag op 6 augustus 1815 en door de koning op 15 augustus 1815 ondertekend. In Zweden waren de bepalingen van de Acte van de Unie reeks bepalingen vallend onder het bestaande recht, maar de Noorse Storting gaf het constitutionele status, zodat de bepalingen alleen zouden kunnen worden herzien, volgens de procedures van de Grondwet.

De Unie in de praktijk

De voorwaarden van de Unie, zoals vastgelegd in het Verdrag van Moss, de herziene Noorse grondwet, en de Acte van de  Unie verzekerde aan Noorwegen meer zelfstandgheid,  dan was bedoeld in het Verdrag van Kiel. Voor beide deelenemers, was Noorwegen vrijwillig (maar in werkelijkheid onder dwang) tot de Unie toegetreden, en standvastig ontkende het de Zweedse superioriteit, terwijl veel Zweden Noorwegen zagen als een inferieure partner en als een welverdiende prijs van de oorlog  van 1814.

Aangezien Noorwegen juridisch de status van een onafhankelijke staat had , waren de enige instellingen die de beide landen gemeen hadden gemeen, de koning en de dienst voor extern optreden. Alle andere ministeries en overheidsinstellingen werden apart voor beide staten, zelfs de legers,de marines en de schatkisten. Door buitenlanders werd de Unie vaak gezien als een enkele staat, dan twee soevereine staten. Het is belangrijk op te merken dat de Unie geen politieke entiteit was; niemand was een burger van de Unie. Dat blijkt duidelijk uit de term: 'De Verenigde Koninkrijken'.

Na de ambtsaanvaarding van Karel  John in 1818, probeerde hij de twee landen dichter bij elkaar brengen en de uitvoerende macht te versterken. Deze inspanningen werden meestal tegengewerkt door de Noorse Storting. In 1821 stelde de koning grondwetswijzigingen voor die hem absolute vetorecht zou geven, zijn gezag over zijn ministers zou vergroten en het recht om te regeren bij decreet, en uitgebreide controle over de Storting. Een verdere provocatie was zijn inspanningen om te komen tot een nieuwe erfelijke adel in Noorwegen. Hij uitoefende druk op de Storting, door het organiseren van militaire manoeuvres dicht bij Christiania, terwijl het in sessie was . Al van zijn voorstellen werden grondig overwogen en vervolgens verworpen. Ze waren net zo negatief ontvangen door de volgende Storting in 1824 en vervolgens geseponeerd, met uitzondering van de kwestie van een uitgebreide veto. 

De meest controversiële politieke kwestie tijdens de vroege regeerperiode van Karel John, was de vraag, hoe de nationale schuld van Denemarken-Noorwegen kon worden opgelost. De schuld werd uiteindelijk betaald door een buitenlandse mening.

De Unie op haar hoogtepunt 1844-1860

 Vlag van de Unie tussen Zweden en Noorwegen

De midden jaren van de 19e eeuw waren de vreedzame jaren voor de Unie. Alle symbolische vragen waren opgelost, Noorwegen kreeg meer invloed over het buitenlands beleid, het ambt van onderkoning of gouverneur bleef leeg of werd ingevuld door de Noorse Severin Løvenskiold, en de handel tussen de landen floreerde door middel van verdragen die de vrijhandel bevorderde en  tariefmuren  afschafte. De voltooiing van de Kongsvinger lijn, de eerste treinverbinding over de grens, versnelde aanziendlijk de communicatie. En  Zweden deed concessies op het gebied van gelijkheid tussen de landen. 

Oscar I van Zweden

Oscar I (geboren als Joseph François Oscar Bernadotte, 4 juli 1799-8 juli 1859) was koning van Zweden en Noorwegen van 1844 tot aan zijn dood op 8 juli 1859. Hij wilde geen radicale hervorming van de verouderde grondwet van 1809. Maar een van zijn eerste maatregelen was het invoeren van persvrijheid. Ook liet de eerste wet op weg naar gendergelijkheid in Zweden doorvoeren, toen hij in 1845 verklaarde, dat broers en zussen gelijke delen van een erfenis moesten krijgen. Maar het meest was  de wetgeving tijdens Oscar I regering gericht op verbetering van de economische positie van Zweden, en de Rijksdag en de standen.

In de buitenlandse politiek hing hij het beginsel van nationaliteit aan. In 1848 steunde hij Denemarken tegen het Koninkrijk van Pruisen in de eerste oorlog van Sleeswijk; plaatste Zweedse en Noorse troepen in Funen en Noord-Sleeswijk (1849–1850); en regelde de totstandkoming van de wapenstilstand van Malmö (26 augustus 1848). Hij was ook een diegenen die de integriteit van Denemarken waarborgde (het Londen Protocol, 8 mei 1852).

Zijn angst dat Rusland een stuk van de kust langs de Varanger Fjord zou willen inlijven, zorgde ervoor dat hij neutraal bleef, tijdens de Krimoorlog, en hij sloot een alliantie met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland en het tweede Franse Keizerrijk (25 November 1855) voor het behoud van de territoriale integriteit van Zweden-Noorwegen.

In het Storting (de Noorse volksvertegenwoordiging) ontstond geleidelijk aan een strijd tussen de vertegenwoordigers van de hogere functionarissen, die zich bezighielden met het bestuur, en de afgevaardigden van de boeren en de radicalen. De boeren waren al in 1833 in de meerderheid. Oscar I werd in 1857 ziek en liet zijn functies waarnemen door zijn zoon, de latere koning Karel XV. Hij stierf op 8 juli 1859 te Stockholm.

 De Unie 1860-1890

Karel XV van Zweden

Karel XV & IV ook Carl zie afbeelding rechts (Carl Ludvig Eugen); Zweeds en Noors: Karl (3 mei 1826 – 18 September 1872) was koning van Zweden (Charles XV) en Noorwegen (Charles IV) van 1859 tot aan zijn dood in 1872. Zijn regeerperiode was opmerkelijk door de  talrijke en ingrijpende hervormingen die hij zou doorvoeren. Zoals de gemeenschappelijke wet (1862), kerkelijk recht (1863) en strafrechtelijk gebied (1864) die werden aangenomen onder leiding van een koning, wiens motto was: Land skall med lag byggas - "Met recht zal het land worden gebouwd". Karel hielp ook Louis De Geer bij het hervormenvan van het Parlement van Zweden in 1866. Hij was een voorstander van vrijheid van vrouwen en liet de wet van wettelijke meerderjarigheid voor ongehuwde vrouwen in 1858 aannemen (zijn zus Prinses Eugenie werd de eerste vrouw die volwassen werd verklaard).

De eerste poging in 1859 Noorwegen om een partij op te zetten was geen succes, maar tien jaar later werd het eerste liberale blok gevormd. De eerste politieke partij van Noorwegen, de radicale Liberale Partij, werd in 1884 opgericht en haar politieke tegenhanger, de Conservatieve Partij, een paar maanden daarna.

Oscar II van Zweden

 Oscar II Frederik - zie afbeelding links- (Stockholm, 21 januari 1829 - 8 december 1907) was van 18 september 1872 tot zijn dood koning van Zweden en tot 18 november 1905 de koning van Noorwegen. Hij was de derde zoon van koning Oscar I van Zweden en koningin Josephine van Leuchtenberg. Via zijn moeder was Oscar een afstammeling van koning Gustaaf I van Zweden. Hij en Sophia werden tot koning en koningin van Noorwegen gekroond in de Nidaros-kathedraal in Trondheim op 18 juli 1873. Toen hij koning werd, nam hij de volgende lijfspreuk aan: Brödrafolkens väl / Broderfolkenes Vel ("Het welzijn van de broedervolkeren"). Terwijl de koning en het koninklijk hof gewoonlijk in Zweden resideerden, leerde Oscar toch vloeiend Noors spreken, en vanaf het begin realiseerde Oscar zich de essentiële problemen bij het onderhouden van de unie tussen Zweden en Noorwegen. De politieke gebeurtenissen die leidden tot de vreedzame ontbinding van de unie tussen Noorwegen en Zweden in 1905 werden aanzienlijk vergemakkelijkt dankzij de tact en het geduld van de koning zelf. Hij werd onttroond op 7 juni 1905 door het Noorse Parlement en hij deed zelf afstand van de Noorse troon op 26 oktober. Hij weigerde zelfs een aanbod van Noorse regering om een prins van zijn huis tot koning van Noorwegen te benoemen. Maar de betrekkingen tussen de twee landen werden hersteld vóór zijn dood; hij stierf in Stockholm op 8 december 1907.

Zijn grote intelligentie en zijn afstandelijkheid tegenover dynastieke zaken die van invloed waren bij de andere Europese vorsten gaf de koning waardevol aanzien als scheidsrechter in internationale vragen en kwesties. Op verzoek van het Verenigd Koninkrijk van koningin Victoria, het Duitse Keizerrijk van keizer Wilhelm II en de Verenigde Staten van president Grover Cleveland, werd hij in 1889 benoemd tot Chief Justice van Samoa (voormalig West-Samoa), en hij werd opnieuw ingeschakeld om te bemiddelen in de politieke zaken van Samoa in 1899. In 1897 werd hij bevoegd om een vijfde scheidsrechter te benoemen, indien nodig, in het Venezolaanse geschil, en hij werd verzocht op te treden als scheidsrechter in het Anglo-Amerikaanse arbitrageverdrag dat werd vernietigd door de Amerikaanse Senaat. Hij won vele vrienden in het Verenigd Koninkrijk door zijn steun aan Groot-Brittannië ten tijde van de Tweede Boerenoorlog (1899-1902), steun die werd uitgesproken in een verklaring, afgedrukt in The Times van 2 mei 1900, toen de Europese reacties op de Britse houding in dat conflict bijna universeel vijandig waren.

Invoering parlementarisme in Noorwegen

De grootste strijd tegen de Zweedse monarchie betrof de introductie van het parlementarisme, het constitutionele principe dat een regering de steun moet hebben van de volksvertegenwoordiging om aan de macht te kunnen blijven. Als voorwaarde hiervoor diende het Storting in 1874, 1879 en 1880 amendementen in op de grondwet, waarmee ministers toegang zouden krijgen tot de zittingen van het Storting. De koning weigerde keer op keer het voorstel  goed te keuren.

Hierdoor ontstond de vraag of voor grondwettelijke amendementen wel de goedkeuring van zowel de koning als het Storting was vereist. De regering en de conservatieve afgevaardigden waren van mening dat dit wel het geval was. De liberalen waren echter vastberaden de zaak op de spits te drijven door middel van een aanklagingsprocedure. Na een verkiezingscampagne in 1882 keerden de liberalen met 82 afgevaardigden tegen 32 conservatieven in het Storting terug. De regering van premier Selmer werd aangeklaagd en in 1884 veroordeeld tot een gedeeltelijk ambtsverlies, in de eerste plaats op grond van het advies aan de koning de grondwettelijke amendementen af te keuren. Na een periode met een conservatieve interim-regering zag de koning geen andere mogelijkheid dan de liberale leider, Johan Sverdrup, te vragen premier te worden. Het parlementarisme had eindelijk zijn ingang gevonden in Noorwegen.

Een grote meerderheid van het volk blijkt voor een monarchie. De Deense prins Carl wordt koning Haakon VII van Noorwegen. Noorwegen kent nu een periode van economische groei als gevolg van de tweede fase van de Industriële Revolutie, gekenmerkt door buitenlandse investeringen en de exploitatie van goedkope waterkracht. Dit alles brengt geen grote wijzigingen in ‘s lands sociale structuur: meer dan veertig procent van de bevolking werkt nog in de land- en bosbouw. De eerste vakbonden zijn er al sinds 1872 en sinds 1887 beschikt het land ook over een Arbeiderpartiet. In 1912 al wordt de Arbeiderspartij de op één na grootste in het Storting.

Bij het opstellen van een buitenlandbeleid voor het nieuwe land staat het meteen buiten kijf dat Noorwegen neutraal moet blijven. De neutraliteitspolitiek houdt de Noren buiten de Eerste Wereldoorlog. 

 

Bij de verkiezingen van 1918 zijn de liberalen bij de verliezers. Tot 1945 haalt geen enkele partij nog een meerderheid. De Arbeiderpartiet vormt in 1928 haar eerste regering, die weliswaar nog geen twintig dagen standhoudt. Tijdens de depressie van de jaren twintig leiden handel en scheepvaart grote verliezen. Een aantal banken gaat over de kop en de kroon devalueert door een tekort aan buitenlandse valuta. De lonen worden onder fel protest verlaagd. Vanaf 1932 is er herstel al blijft de werkloosheid tot het begin van de Tweede Wereldoorlog.

In 1920 wordt Noorwegen lid van de Volkenbond: het einde van de neutraliteit. De samenwerking tussen de Scandinavische landen, die er al tijdens de oorlog is, wordt verdergezet in de Volkenbond. Door de oorlogsdreiging wordt eind de jaren dertig defensie opnieuw op de politieke agenda geplaatst. Er komt meer geld voor het leger, maar te laat om nog echt een invloed te hebben op de militaire kracht. Bij het uitbreken van 1939 verklaart Noorwegen zich opnieuw neutraal.

Maar het mocht niet baten. Op 9 april 1940 vallen de Duitsers Noorwegen binnen. Op 7 juni gaven de Noorse strijdkrachten zich over. In vergelijking met andere landen had men het nog lang volgehouden. De koninklijke familie, de regering en het burgerbestuur gaan in ballingschap in Groot-Brittannië. De Noorsenationaalsocialistische politicus Vidkun Quisling pleegt dezelfde dag een coup, maar stuit op fel verzet. De Duitsers zetten hem dezelfde week nog af en installeren een ‘bureaucratische administratie’. In september 1940 vormt Josef Terboven een kabinet met leden van Quislings partij en andere collaborateurs. In 1942 wordt deze administratie vervangen door een marionettenregering van Quisling. De Duitsers profiteren tijdens de bezetting van de Noorse economie en nemen veertig procent van het bnp in beslag. Er vallen meer dan tienduizend doden en veertigduizend mensen worden gevangengenomen. Er is ook veel materiële schade door bombardementen. Noorwegen blijft bezet tot de capitulatie van Duitsland een feit is. Op dat moment zijn er vierhonderdduizend Duitse soldaten in het land, voor die tijd is dat één op elke tien inwoners. Op 8 mei 1945 beginnen Noorse verzetstroepen de posities van de nazi’s in te nemen. Ze krijgen daarbij geleidelijk aan steun van Noorse troepen uit Groot-Brittannië enZweden. De regering en de koning keren terug naar Noorwegen.

Na de Tweede Wereldoorlog

Na de oorlog krijgt de heropbouw van het land de hoogste prioriteit. De Arbeiderspartij behaalt bij verkiezingen de meerderheid en vormt een regering. De ontwikkelingen verlopen sneller dan gepland. De jaren daarop worden gekenmerkt door een gestage economische groei. Noorwegen gaat zich opnieuw bezinnen over het buitenlandbeleid. Men kiest er aanvankelijk voor neutraal te blijven. Men hoopt dat de Verenigde Naties, met de NoorTrygve Lie als eerste secretaris-generaal, veiligheid zullen garanderen. Uiteindelijk aanvaarden de Noren toch voor 2,5 miljard aan Amerikaanse Marshallhulp. Eerst probeert men samen met de andere Scandinavische staten een militair bondgenootschap te creëren, maar in 1949 wordt het land toch lid van de NAVO.

 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog verliezen de sociaaldemocraten bij verkiezingen verschillende keren de meerderheid die ze voor en net na de oorlog wel hebben. De Arbeiderpartiet wordt aan de linkerzijde verzwakt door een socialistische afsplitsing. Daardoor kunnen conservatieven, christendemocraten en liberalen een regering vormen. Vervolgens regeren links en rechts afwisselend. Na verkiezingen kunnen geringe verschuivingen grote veranderingen in de regering opleveren. In 1981 krijgt het land zijn eerste vrouwelijke statsminister (premier): Gro Harlem Brundtland (Ap). Nog hetzelfde jaar verliest haar partij de verkiezingen. Daarna is ze van 1986 tot 1989 en van 1990 tot 1996 regeringsleider. Ze zet zich sterk in voor de vrouwenbeweging en het milieu. In 1996, nadat Brundtland onverwacht is afgetreden, volgt partijgenoot Thorbjørn Jagland haar op. Een jaar later verliest hij de verkiezingen en wordt de christendemocraat Kjell Magne Bondevik minister-president van een coalitie tussen Høyre, de KrF en Venstre. Bondevik leidt echter een minderheidskabinet dat in maart 2000 valt. Jens Stoltenberg (Ap) vormt daarop eveneens een minderheidskabinet. Bij de verkiezingen van 2001 leiden de sociaaldemocraten grote verliezen. Bondevik vormt opnieuw een regering. De verkiezingen van 2005 leveren dan weer een grote winst voor de sociaaldemocraten van Stoltenberg. Hij vormt een coalitie met de SV en de Senterpartiet, die na de verkiezingen van 2009 kan worden verdergezet.

Noorwegen wordt steenrijk door de vondst van olie.

In de jaren zestig bleek al uitproefboringen in de Noordzee dat er grote voorraden olie en aardgas aanwezig waren. Daar kwamen later vondsten in de Noorse- en Barentszzee bij. Noorwegen heeft bewezen oliereserves van 6,7 miljard vaten, volgens cijfers van het BP Statistical Review en daar is sindsdien nog het nodige bijgekomen

Olie, gas en elektriciteit zijn voor Noorwegen de drie meest belangrijke economische pijlers. Wanneer de olie opraakt is er nog gas. De elektriciteit kan nog veel langer geleverd worden. Verwachting is dan ook dat Noorwegen de komende 100 jaar zeer welvarend zal zijn. De gehele bevolking profiteerd hiervan omdat o.a. een deel van de winst van oa de olie in een apart fonds wordt gestort. In dat fonds is inmiddels al meer dan 300 miljard gestort.

Noorwegen is geen lid van de Europese Unie.