We hebben 561 gasten online

Deel 8 De geschiedens van Rusland en de Sovjet-Unie

Gepost in Rusland

kaart rusland

Gebruikt kaartmateriaal

Allereerst wil ik noemen collega historicus Alexander Ganse. Hij doceert geschiedenis aan de Korean Minjok Leadership Academy, een elite school in Zuid Korea.

Ganse, van origine Duitser, studeerde geschiedenis aan de Ruhr-Universiteit Bochum en leeft sinds 1989 in Korea en doceert sinds 1997 aan de Korean Minjok Leadership Academy. Omdat op zijn school weinig boeken beschikbaar waren en hij teleurgesteld was, in die tijd, m.b.t. het materiaal dat op het internet bruikbaar was begon hij zelf met een eigen internetsite voor zijn studenten.Deze zich steeds verder ontwikkelende website is World History of KMLA.

Verder dient hier ook genoemd te worden Matthew White die uitstekend kaartmateriaal heeft ontwikkeld.

Verder heb ik gebruik gemaakt van eigen kaartmateriaal dat ik in de loop van de tijd heb verzameld.

Voor het door hem ontwikkelde kaartmateriaal heb ik alle lof en ben ik hem zeer erkentelijk.

Gebruikte bronnen

Bercken W. van den en anderen: Rusland en de Sovjet Unie, Geschiedenis en Instellingen van.. Een uitgave van Teleac en de Instructieve omroep ISBN 9065331859

Bezemer J.W. Een geschiedenis van Rusland; Van Rurik tot Brezjnev ISBN 9028206833

Bobrick Benson: Siberië het land achter de horizon ISBN 9060748174

Bradley John: De Russische Revolutie ISBN 9061134005

Cronin Vincent: Catharina de Grote Keizerin aller Russen. ISBN 9010024415

Duijvenbode D. van: De Geschiedenis van Rusland

Furet Francois: Het verleden van een illusie: Het communisme in de twintigste eeuw. ISBN 9029084804

Gorbatsjov Michael: Mijn Rusland; De democratische geschiedenis van een grootmacht. ISBN 9050184383

Massie Robert: Peter de Grote en het ontstaan van het moderne Rusland. 1672-1725 ISBN 9010058379

Massie Robert: Nicolaas en Alexandra, De laatste jaren van het Russische keizerrijk 3e herziene druk ISBN 9010052184

Orlandi Enzo(red): Peter de Grote deel van De groten van alle tijden

Rupnik Jaques: Het andere Europa; ...ontwikkelingen in Midden Europa na 1945 Teleac ISBN 9065332235

Remnick David: Lenins laatste adem; De ondergang van het Sovjetrijk ISBN 9023008316

Sjalamov Varlam: Berichten uit Kolyma ISBN 9023400615

Swaen J.W.: Het Socialisme In Historische Thema's www.blikopdewereld.nl

 

Swaen J.W.: Was de Sovjet Unie communistisch? in Historische thema's www.blikopdewereld.nl

Swaen J.W.: Honderd miljoen slachtoffers De historische prestaties van de Sovjet Unie in Historische thema's www.blikopdewereld.nl

Swaen J.W.: Historische Thema's www.blikopdewereld.nl

Swaen J.W.: De Sovjet Unie onder Stalin en onder Brezjnev 1928-1941;1964-1982 in Historische thema's www.blikopdewereld.nl

Swaen J.W.: Van dictatuur tot democratie deel 1 tot en met 8 De ontwikkeling van Oost Europa sinds 1945. in Historische thema's www.blikopdewereld.nl

Swaen J.W.: Verschuivende grenzen in de 20e eeuw in Historische thema's www.blikopdewereld.nl

Swaen J.W.: Samenvatting VWO Memo Module 9: Oorlog en vrede Internationale verhoudingen 1900-1940

Swaen J.W.: Samenvatting VWO Memo Module 10: Totalitaire dictatuur of democratie Rusland (1917 -heden), Duitsland (1918- 1945) en Nederland (1918-1940).

Swaen J.W.: Samenvatting VWO Memo Module 11: Tweede wereldoorlog en Koude Oorlog Internationale verhoudingen 1940 - heden.

Swaen J.W.: Samenvatting VWO Memo Module 13: Historisch overzicht van de 20e eeuw.

Swaen J.W.: Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 5; 5.1 Tsaren vestigen autocratie met harde hand; 5.2 oorzaken van de Russische revolutie; 5.3 Eerste Wereldoorlog leidt tot de februari-revolutie van 1917; 5.4 De Oktoberrevolutie van 1917; 5.5 De Burgeroorlog; 5.6 De SU onder Stalin; 5.7 De Sovjet Unie 1953-1985; 5.8 De ondergang van de Sovjet-Unie;

Smeets Hubert: Tegen de vergetelheid, Perestrojka 'Een mens went aan alles' Aleksander Jakovlev, 2 december 1923 In De Groene Amsterdammer december 2005

Websites:

Duijvenbode D. van: De Geschiedenis van Rusland

Russia 862-1917 Een mooie en volledige website over de Russische geschiedenis

Geschiedenis van Rusland