We hebben 189 gasten online

Europa en de verschuivende grenzen II

Gepost in Verschuivende grenzen

De jaren na het Congres van Wenen zagen een toename van nationalisme, met name in de lage landen, wat resulteerde in een kleine revolutie in 1830. Er ontstond ook een verhoogd agitatie onder de christelijke volkeren van de Balkan-schiereiland die streden voor de onafhankelijkheid. De eerste van deze pogingen had betrekking op Griekenland, ze werden daarbij enthousiast gesteund door de Europese intellectuelen. Maar een vergelijkbare opstand van de Polen tegen hun Russische meesters werd brutaal onderdrukt en de fictie van een Poolse Koninkrijk werd vernietigd. Polen werd een Russische provincie, en "het Congres Polen" verdween. Een laatste verandering is aangegeven op de kaart. De eerste Europese kolonie in Noord-Afrika wordt opgericht en het Ottomaanse Rijk lijdt onder lange periode van achteruitgang.

Europa 1831

1) In 1831 waren er drie nieuwe staten in Europa ontstaan. Welke staten waren dat?
2) Een andere succesvolle nationale opstand leidde tot de staat Griekenland? Vanuit welke staat verwierven ze de onafhankelijkheid?
3) In Polen mislukte een revolutie. Welke landen controleerden Polen en welk land had het mislukken van de revolutie veroorzaakt?
4) Koningin Victoria erfde de kroon van Brittannia en Ierland in 1837, maar omdat ze een vrouw was kon ze niet koningin worden van de Britse Duitse bezittingen. Om welk gebied gaat het hier ?
5) Kijkend naar de kaart van 1831 waren er twee Europese nationaliteiten die waren opgedeeld in veel kleine staatjes. Welke zijn dat?
6) Localiseer de nieuwe Europese kolonie in Noord-Afrika. Wie had dit gebied daarvoor bestuurd?

Europa 1871

1) Bekijk de grenzen van het Duitse Imperium. Welke twee Duitse staten waren hierin niet opgenomen?
2) Als gevolg van de succesvolle oorlog van 1864 verkreeg Pruisen de provincies Sleeswijk-Holstein van Denemarken. Zoek dat gebied op en vergelijk dat met de kaart van 1831.
3) Als gevolg van de oorlog van 1866 bezette Pruisen de meeste gebieden ten noorden van de rivier de Main. Zoek dat gebeid op en vergelijk dat met de kaart van 1831.
4) Als gevolg van de succesvolle oorlog van 1870-71 bezette het nieuwe Duitse Imperium Elzas-Lotharingen. Zoek dat gebied op en vergelijk dat met de kaart van 1831.
5) Welke Italiaanse gebieden zijn niet opgenomen in het Koninkrijk Italië?
6) Na 1867 werd het Oostenrijks Imperium opgedeeld in twee gebieden. Welke?

Met de politieke unificaties van de verschillende Duitse staten tot een keizerrijk, gedomineerd door het Koninkrijk van Pruisen en door de samenvoeging van de verschillende staten van het Italiaanse schiereiland, onder toezicht van het Koninkrijk van Piemonte-Sardinië, had zich een patroon ontwikkeld waarbij nationalistische bewegingen steeds meer het instrument werden van politieke expansionisme, eerder dan een weerspiegeling van de nationale eenheid.
In de laatste decennia van de 19e eeuw, werd dit dit proces verder verspreid naar de landen van Zuidoost-Europa. Na de Russische nederlaag van Turkije in 1878, bereikten veel van deze landen de onafhankelijkheid van het Ottomaanse Turken. Maar hun ontstaan ​​creerde nieuwe spelers in de internationale machtspolitiek spel. Conflicten die slechts gedeeltelijk door het Congres van Berlijn in juni 1878 werden opgelost. De volgende kaart toont de opkomst van deze nieuwe staten, waarvan de onderlinge conflicten aanzienlijk zou bijdragen tot het uitbreken van de wereldoorlog in 1914. Tegelijkertijd, namen Europese mogendheden actief deel aan de break-up van het Ottomaanse Rijk door ihet in bezit nemen van gebieden in Noord-Afrika.


Europa 1882

1) Zoek de verschillen met de kaart van 1871 en geef daarbij aan welke landen onafhankelijk werden vanuit het voormalige Ottomaanse Rijk
2) Welke gebied verkreeg Engeland in Afrika en van welk land? Waarom was dat voor dat land bijzonder belangrijk?
3) Vergelijk de kaart van 1871 met die van 1882. Wat valt je daarbij op ten aanzien van Oostenrijk-Hongarije?
4) Wie verkreeg de controle over Cyprus?

Europa 1914

1) Neem notitie van de vergrote staten Servië, Bulgarije, Roemenië en Griekenland. Ten koste van wie deden ze dat?
2) Welke strategische positie vervulde Albanië ten opzichte van Servië?
3) Welke landen waren lid van de Tripple Alliantie?
4) Welke landen waren lid van de Tripple Entente?
5) Noem de 4 landen die behoorden tot de Centralen.
6) Noem de landen die samen de Geallieerden vormden in 1914.
7) Welk gebied had Italië veroverd?

Zie voor Europa en de verschuivende grenzen III: Europa en de verschuivende grenzen III