We hebben 199 gasten online

Europa en de verschuivende grenzen III

Gepost in Verschuivende grenzen

 

Bij de Vrede van Versailles werd Danzig een vrijstaat onder beheer van de Volkenbond en de Poolse corridor.

Danzig Versailles Treaty

Bij de Vrede van Versailles werd Hongarije opgedeeld.

Opdeling Hongarije 1919

Versailles: gebiedsafstanden Duitsland

Versailles gebiedsafstanden Duitsland

Na de Eerste Wereldoorlog, en de Vredesconferentie van Versailles werd de landkaart van Europa aanzienlijk veranderd. Deze kaart is uitermate belangrijk voor de gebeurtenissen die vervolgens zouden uitmonden in de Tweede Wereldoorlog. Let op met name de enorme veranderingen in de Balkan en het Midden-Oosten als gevolg van de nederlaag van Oostenrijk-Hongarije, Turkije en Bulgarije.

Europa 1922

1) Welke landen werden door het vredesverdrag van Brest-Litowsk, in maart 1918, door Rusland afgestaan aan Duitsland? Wat gebeurde er in 1922 met die landen?
2) Welke gebieden verloor Duitsland bij de Vrede van Versailles in het Westen en aan wie?
3) Welke gebieden verloor Duitsland bij de Vrede van Versailles in het oosten en aan wie ?
4) Van Oostenrijk-Hongarije bleef maar een rompstaat over. Welk gebied kwam in handen van Italië?
5) Welke ontwikkeling vond er plaats in het verenigd Koninkrijk en Ierland? In welke twee gebieden werd Ierland verdeeld?
6) Welke betekentenis heeft het nieuwe koninkrijk van de Croaten, Serven en Slovenen?
7) Bekijk de 'Curzonline' die ontstond door de Vrede van Versailles. Hoe verkreeg Polen het gebied in het Oosten?
8) De Vrede van Versailles besloot tot harde maatregelen tegen het Ottomaanse Rijk, dat een bondgenoot van Duitsland was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kijk op de kaart en vermeld welke Europese landen het meest van profiteerden van de opdeling van het Ottomaanse Rijk.
9) De grootste veranderingen in het Ottomaanse Rijk ontstonden in het Midden-Oosten. Welke gebieden moest het daar afstaan en wie voerde daarover het mandaat en uit wiens naam.
10) Noem 9 landen die door de Vrede van Versailles zijn ontstaan.

Europa 1922 nieuwe staten

De kaart van 1929 toont Europe aan de vooravond van de Grote Depressie.

Europa 1929

1) Bij een vergelijking tussen de kaarten van 1922 en 1929 blijkt dat twee landen van naam veranderd zijn. Welke landen zijn dat?
2) Wat kun je uit deze naamsveranderingen opmaken?
3) In september 1923 slaagde Mustafa Kemal er in om de Griekse bezetters, de Britten en de geallieerde legers te verdrijven en Istanboel te bezetten. Hij wordt voortaan de 'Vader van de Turken genoemd. toch werd Istanboel niet de hoofdstad van het land. Welke stad werd de hoofdstad?
4) In het Midden-Oosten werden de voormalige Ottomaanse gebieden opgedeeld onder Brittannië en Frankrijk. Welke staten stonden onder Britse controle?
5) Welke staten stonden in het Midden-Oosten onder Franse controle?
6) Italië behoorde wel tot de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog maar slaagde er niet in veel gebiedsuitbreiding te krijgen. Welke gebieden controleerde Italië in het Midden-Oosten? En welke geneiden verkreeg Italië aan de Noordgrens en aan de Oostgrens?
7) Bij vergelijking van de kaart van 1914 en 1922 welke gebieden verkreeg Italië sindsdien aan de Noordgrens en de Oostgrens?

Voor Europa en de verschuivende grenzen IV zie: Europa en de verschuivende grenzen IV