We hebben 209 gasten online

Midden Oosten

Deel 5 De geschiedenis van Irak

Gepost in Irak

 Deel 5 De geschiedenis van Irak: Van Babylonische Nebucadnezar tot Saddams dictatuur

 

Ishtarpoort van Babylon in het Pergamonmuseum, Berlijn

Enkele geografische gegevens van Irak Geografie

Irak ligt op het Arabisch schiereiland en deelt grenzen met Iran (1458 km), Jordanië (181 km), Koeweit (240 km), Saudi-Arabië (814 km), Syrië (605 km) en Turkije (352 km). De kustlijn, aan de Perzische Golf, is slechts 58 kilometer lang. Landschappelijk bestaat Irak voornamelijk uit laagland, het tweestromenland langs de twee grote rivieren de Tigris en de Eufraat. In het noordoosten is het bergachtig en in het droge westen ligt de woestijn.

Het woestijnklimaat brengt droge, zeer hete zomers en aangenaam milde winters met zich mee. In oppervlakte is Irak met 437.072 vierkante kilometer tien keer zo groot als Nederland, net groter dan Duitsland en net kleiner dan Frankrijk. Door de barre klimatologische omstandigheden is maar dertien procent van het land is in cultuur gebracht. De belangrijkste steden zijn de hoofdstad Bagdad (vijf miljoen inwoners), Basra in het zuiden en Mosul en Kirkuk in het noorden.

Bevolking
Irak telt ruim 24 miljoen inwoners. De gemiddelde Irakees heeft een levensverwachting van 66,3 jaar, de vrouwen worden ruim twee jaar ouder (Nederland: mannen 75,7 vrouwen 81,7) Het geboortecijfer is 34,2 (Nederland: 11,6). Bijna tachtig procent van de bevolking is Arabier. De Koerden, die in het noorden wonen, maken vijftien procent van de bevolking uit. Verder zijn er nog kleine Armeense, Perzische en Turkse minderheden.

Bijna de gehele bevolking (97 procent) is moslim. Daarvan hangt tweederde de shi'itische geloofsrichting aan en eenderde de soennitische. Drie procent is christen, vice-premier Tareq Aziz is één van hen. In Bagdad is nog een kleine joodse gemeenschap. De officiële taal is Arabisch. Verder wordt in Irak Koerdisch, Assyrisch en Armeens gesproken. Van de volwassen bevolking kan 58 procent lezen en schijven. Het analfabetisme komt bij vrouwen veel vaker voor dan bij mannen.

Bestuur
Saddam Hussein is zowel president als premier en opperbevelhebber van de republiek Irak (officieel: Joemhoeria Al Irak). Alle Irakezen van achttien jaar en ouder kiezen eens in de vier jaar een parlement dat louter bestaat uit leden van de Baath-partij of mensen die "de beginselen van de Baath-partij zijn toegedaan". De werkelijke macht is in handen van de achtkoppige Revolutionaire Commando Raad, waarvan Saddam de allesbepalende voorzitter is.

Irak is administratief verdeeld in achttien provincies, met aan het hoofd een gouverneur. De hoofdstad Bagdad heeft een aparte status.

Economie
Olie is de kurk waar de Irakese economie op drijft. Of beter gezegd: op dreef. De na de Golfoorlog ingestelde VN-sancties hebben de olieproductie goeddeels lamgelegd. Sinds de VN-sancties mag Irak alleen olie exporteren in ruil voor humanitaire hulpgoederen. Tot de sancties was Irak na Saudi-Arabië de grootste olieproducent ter wereld. Los van het olie-voor-voedsel-programma exporteert Irak, naar algemeen wordt aangenomen, illegaal olie. De prijs voor zo'n smokkelvat ligt beduidend lager dan die op de wereldmarkt.

De afgelopen decennia heeft de landbouw aan belang gewonnen. De voornaamste exportproducten zijn dadels en graan. Toch is dit niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. De economie verkeert door de sancties in deplorabele toestand. De inflatie is opgelopen tot boven de zestig procent en de buitenlandse schuld is opgelopen tot zestig miljard dollar. De dinar is buiten Irak hoegenaamd niets waard. Op de zwarte markt wordt voor één Amerikaanse dollar 2000 dinars neergeteld. De officiële door de regering vastgestelde wisselkoers is drie dinar voor een dollar. Het gemiddelde jaarinkomen per hoofd van de bevolking is 2500 dollar.Gebruikte bronnen:

Ontleend aan

Vermaat Emerson: Essay geschiedenis van Irak Omroep.nl

Kaartmateriaal uit eigen verzameling

Lukasz Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East Routledge & Kegan Paul/University of Toronto Press, 1966). Charles Trip, A History of Iraq (Cambridge University Press, 2002, New Edition). Con Coughlin, Saddam. The Secret Life (Macmillan, 2002). Robert S. Robins en Jerold M. Post, Political Paranoia. The Psychopolitics of Hatred (Yale University Press, 1997). Daniel Chirot, Modern Tyrants. The Power and Prevalence of Evil in Our Age (Princewton University Press, 1996). Richard Butler, The Greatest Threat: Iraq, Weapons of Mass Destruction, and the Crisis of Global Security (Public Affairs, 2001). Khidr Abd al-Abbas Hamzah, Saddam's Bombmaker: The Daring Escape of the man Who Built Iraq's Secret Weapon (Touchstone Books, 2001). Interview met dr. A.J.J. Ooms, in: NRC Handelsblad, 24 mei 1997, Zaterdag Bijvoegsel: VN-onderhandelaar Koos Ooms over de ontwapening van Irak: "Straks kan Saddam weer ongestraft zijn gang gaan." BBC Panorama: Saddam - A Warning From History (3 november 2002). Over Stalin en Saddam Hoessein