We hebben 699 gasten online

Een oorlog van duizend millard dollar

Gepost in Irak

Linda Bilmes

Voormalig ondersecretaris bij het ministerie van handel (1999-2001), docent budgettering en openbare financiën op de Kennedy School of Government aan Harvard University

Artikel gepubliceerd in The New York Times en de NRC van 27 augustus 2005

Het verlies aan mensenlevens in Irak en 1 Afghanistan springt maar al te zeer in 1 het oog: er zijn daar tot dusverre meer dan tweeduizend Amerikaanse militairen gedood en 14.500 gewond. Maar de financiële tol, onttrekt zich nog grotendeels aan de waarneming van het publiek; die tol zal, net als het leed van de mensen die dierbaren hebben verloren, nog lang nadat de strijd achter de rug is voelbaar blijven. Het gaat om een veel groter bedrag dan de meer dan 250 miljard dollar die nu al aan militaire operaties en wederopbouw is uitgegeven. .

De basiskosten van de lopende conflicten zijn zes miljard dollar per maand - waaraan je kunt aflezen dat het Pentagon in ongekende mate werkt met dure particuliere ondernemers. Andere factoren die de kosten opdrijven zijn onder meer de premies voor rekruten en voor militairen die voor de tweede of derde keer worden ingezet, extra wedde voor reservisten en leden van de Nationale Garde, en meer dan twee miljard dollar per jaar aan extra buitenlandse hulp voor Jordanië, Pakistan, Turkije en andere landen, als beloning voor hun medewerking in Irak en Afghanistan. Reparatie en vervanging van militair materieel kosten, volgens cijfers van het begrotingsbureau van het Congres, twintig miljard dollar per jaar.

De grootste kostenposten op de lange termijn zijn echter de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorg voor gerepatrieerde militairen - die kosten kómen er, ook al zouden de vijandelijkheden morgen eindigen. Voor 159.000 veteranen van de Golfoorlog uit 1991- een conflict dat slechts vijf weken duurde en waarbij 148 doden en 467 gewonden vielen betalen de Verenigde Staten thans meer dan twee miljard dollar aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per jaar. Zelfs als we aannemen dat de 525.000 Amerikaanse militairen die tot dusverre in Irak en Afghanistan hebben gediend, niet op grotere schaal behandeling zullen vereisen dan hun voorgangers uit de Golfoorlog, komen deze uitkeringen waarschijnlijk neer op zeven miljard dollar per jaar voor de komende 45 jaar.

Al deze uitgaven zullen moeten worden gefinancierd uit verhoging van de federale schuld. Zelfs als de leningen snel worden terugbetaald, zal er in totaal ten minste tweehonderd miljard dollar aan extra rente moeten worden betaald.

De conflicten in het Midden-Oosten hebben er ook toe bijgedragen dat de prijs van een vat olie is verdubbeld, van 30 dollar kort voor de inval in Irak in maart 2003 tot 60 dollar nu. Met iedere vijf dollar die de olieprijs stijgt, daalt ons nationale inkomen met zo'n zeventien miljard dollar per jaar. Deze simpele berekening geeft al aan dat als de Amerikaanse troepen nog vijf jaar in de regio blijven, de totale kosten van de oorlog zouden kunnen oplopen tot meer dan 1.3 biljoen dollar, oftewel 11.300 dollar voor ieder huishouden in de Verenigde Staten. I

C. TheNewYorkTimes I

Wat kost de oorlog in Irak de Amerikaanse burger? in miljarden dollars

Reeds uitgegeven 258

Budget voor de komende vijf jaar

Operaties(militaire en civiele uitgaven, machines en wapens, brandstof, etc 345

Extra uitgaven aan recrutering en handhaving bezettingsmacht 5

Hulp aan frontstaten (Jordanië, pakistan, Turkije, etc 10

Afschrijving militaire voertuigen, vliegtuigen en wapens 100

Totaal 460

Kosten veteranen 1)

Gezondheidszorg en toeslagen

( medische behandelingen, opleidingen, huisvesting) 90

Invaliditeitsuitkeringen op lange termijn 225

Totaal 315

Begrotingstekort (rente)2) 220

Economisch effect stijging olieprijs van $5 (maart 2003-juli 2010) 3) 119

Totale kosten 1.372

 

1) gebaseerd op een gemiddelde leeftijd van 23 jaar, een resterende levensverwachting van 45 jaar en het nakomen van claims op dezelfde basis als die in de Golfoorlog in 1991

2) Ervan uitgaande dat de lopende en toekomstige kosten zijn gefiinancierd met een 5 jarige lening tegen een rente van 5%

3) Gebaseerd op de berekening van het Internationaal Monitair Fonds, dat de stijging van $5 een daling betekent van 17 miljard dollar op het BNP van de VS.

Uit NRC 27 augustus 2005/Bron International Herald Tribune

27-08-05 drs.J.W.Swaen www.blikopdewereld.nl