We hebben 189 gasten online

Deel 1 Israël, de Arabische landen en de route naar een Palestijnse staat

Gepost in Israël

israelpalestina

Niemand had ooit kunnen dromen dat de Koude Oorlog zou verdwijnen en dat de apartheidspolitiek uiteindelijk zou worden afgeschaft. Gelukkig worden dromen soms werkelijkheid. Maar de wereld kent nog een paar problemen die onoplosbaar heten te zijn. Zoals het ongelooflijk Stalinistische regiem in Noord Korea dat zelfs ten koste van de eigen bevolking (kinderen sterven er van de honger) vasthoudt aan de ideologische principes. Gecompliceerder echter is het conflict in het Midden Oosten waar sprake is van het feit dat meerdere volken aanspraak maken op een eigen staat en waar het Joodse volk door de vreselijke gevolgen van de 2e Wereldoorlog , en een door veel landen ervaren collectieve schuld voor datgene wat er in de 2e Wereldoorlog gebeurde, via de Verenigde Naties erin slaagde om de stichting van de staat Israël gerealiseerd te zien. Het Palestijnse volk echter heeft nog steeds geen eigen staat en lijdt nog steeds onder de gevolgen daarvan.

1) Inleiding

2) Afkomst

3) Bevolking

4) Economie

5) Zionisme

6) Sykes Picot verdrag

7) Balfour Declaration

8) Het Britse Mandaat 1923-1948

9) Israël na 1948

10) Israëlisch –Arabisch Conflict

11) Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog (1948)

12) Suescrisis

13) Zesdaagse oorlog juni 1967\\\\\\\\

14) Yom Kippoeroorlog /Grote Verzoeningsdagoorlog oktober 1973

15) Camp David akkoord

16) Palesitjns – Israëlisch conflict

17) Vredesonderhandelingen

18) Laatste ontwikkelingen

19) Het plan van Sharon

20) Enkele afsluitende opmerkingen

21) Geraadpleegde bronnen, geraadpleegde websites, notenapparaat, Sykes- Picotverdrag, Balfourdeclaration, VN resolutie 181 van 29 november 1947, Camp David akkoord, Akkoord van Oslo

1) Inleiding

Niemand had ooit kunnen dromen dat de Koude Oorlog zou verdwijnen en dat de apartheidspolitiek uiteindelijk zou worden afgeschaft.

Gelukkig worden dromen soms werkelijkheid.

Maar de wereld kent nog een paar problemen die onoplosbaar heten te zijn.

Zoals het ongelooflijk Stalinistische regiem in Noord Korea dat zelfs ten koste van de eigen bevolking (kinderen sterven er van de honger) vasthoudt aan de ideologische principes.

Gecompliceerder echter is het conflict in het Midden Oosten waar sprake is van het feit dat meerdere volken aanspraak maken op een eigen staat en waar het Joodse volk door de vreselijke gevolgen van de 2e Wereldoorlog , en een door veel landen ervaren collectieve schuld voor datgene wat er in de 2e Wereldoorlog gebeurde, via de Verenigde Naties erin slaagde om de stichting van de staat Israël gerealiseerd te zien.

Het Palestijnse volk echter heeft nog steeds geen eigen staat en lijdt nog steeds onder de gevolgen daarvan.

Gecompliceerd ook omdat het Midden Oosten in de geschiedenis een rol speelde vanuit verschillende invalshoeken:

1) het is de bakermat van 3 wereldgodsdiensten: jodendom, islam en christendom vinden er hun oorsprong

christian mohammedan

2) het is een ontmoetingspunt van culturen: in de vroege middeleeuwen ontstond vanuit het Midden Oosten een islamitisch wereldrijk met een hoogontwikkelde Arabische cultuur. Deze beïnvloedde o.a. via de Kruistochten de Europese cultuur

3) Als landbrug tussen de drie continenten heeft het Midden Oosten een strategische betekenis. Deze betekenis nam sterk toe door de opening van het Suezkanaal(1869)

4) Het Midden Oosten bevat een aanzienlijk gedeelte van de wereldolievoorraad. De Arabische oliestaten kregen door de Opec economische wereldmacht.

5) Er zijn in het Midden Oosten grote sociale tegenstellingen, feodalistische structuren waardoor in een aantal landen revoluties ontstonden en er is nog veel armoede en analfabetisme.

arabische landen

Deze punten geven al aan hoe gecompliceerd de situatie in het Midden Oosten was en is. Maar er is ook een gemeenschappelijke Arabische taal, cultuur, godsdienst die tezamen met de vijandschap tegen Israël een samenbindende factoren vormden.

Daarnaast bestaan er tussen de Arabische landen grote tegenstellingen waarvan b.v. de theocratie of de combinatie van socialisme en Islam voorbeelden zijn.

Tegelijk met deze tegenstellingen ontwikkelden zich in de 19e eeuw zowel het Joods nationalisme als het Arabisch Nationalisme.

Beide bevolkingsgroepen beroepen zich op de geschiedenis om hun legitieme rechten te kunnen waarmaken.

javeh allah

De Arabische wereld was grotendeels in handen van de Turken en niet alleen de Arabische wereld zoals deze kaarten aantonen.

ottomaans imperium

Aan de hand van een historisch overzicht wil ik het conflict in het Midden Oosten nader verduidelijken

ottomaans imperium 19 eeuw

Zie voor Deel 2 Israël, de Arabische landen en de route naar een Palestijnse staat

 Deel 2 Israël, de Arabische landen en de route naar een Palestijnse staat