We hebben 243 gasten online

Nederland

Literatuurlijst bij Maastricht als centrum van economische activiteiten in de Middeleeuwen

Gepost in Maastricht

symbolische voorstelling tweeherigheid

Geraadpleegde Literatuur

A. Onuitgegeven Bronnen

1) Nelissen,N., Maastricht, de politieke, economische en kunst historische betrekkingen en de oorsprong van de tweeherigheid in de dertiende eeuw' . S. A. Maastricht onder nmr . S.B. 46865 .

2) Sprenger, J.: De muntslag te Maastricht .S.A, Maastricht onder nmr S.B..30952, Maastricht 1968,Geraad

Geraadpleegde werken:

I. Alberts.Jappe, W.: De Middeleeuwse Sta&,Bussum 1968 2e dr.

2. Alberts,Jappe W.: De Nederlandse Hansesteden,Bussum , I969 1e dr

3. Alberts Jappe, W.: Geschiedenis van de beide Limburgen, Assen 1972 (deel 1)1e dr.

4. Bautier, B.H.: The Economic development of Medeval. E urope. London 1971 1e dr.

5. Bath, B.S.von,: De agrarische geschiedenis van West-Europa. (5001850) ,Utrecht-Antwerpen 1960 3e dr.

6. Fols, R.: Charlemange end his Empire, in:Essays on the reconstruction of Medieval history, London 1974. Samenvatting uitgegeven door het Instituut voor Geschiedenis der R.U. te Utrecht,

7. Jansen, H.PH. : Middeleeuwse eeuwse geschiedenis der Nederlanden, Utrecht - Antwerpen 1974.4e dr.

8. Kessen, A.: De historische schoonheid van Maastricht, Nieuwendijk 1970 1e dr.

9. Koreman, J.G.J.. De stadsrekening van Maastricht over er het jaar 1399-1400 Assen 1968 1e dr.,

10, Koreman, J.G.J.: Aspecten van de Maastrichtse lakennijverheid en handel in hoofdzaak gedurende de late Middel eeuwen in: Missellenea Trajectensia,bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht 1962

11. Misbach, H.L.: The balanced economic Growth of Carolingian Europe. Suggestions for a new interpretation in The Journal of Interdisciplinary History Vol III (1972-1973) samenvatting uitgegeven door het instituut voor geschiedenis der R.U. Utrecht.

12.Panhuysen, G.W.A.: studieën over Maastricht in de dertiende eeuw. Maastricht 1933 1e dr.

13. Roemen,H.C.W.: Maastricht, een geografische – hoofdzakelijk economisch-geografische beschrjving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht. Maastricht 1957 1e dr.

14. Romein, J. en A.: de Lage landen bij de zee. Amsterdam 1976 6e dr.

15. Wouters, H.H.E.: Maastricht stad aan Heerbaan en rivier. Maastricht 1977 1e dr.

zie voor notenapparaat Notenapparaat Maastricht als centrum van economische activiteiten in de Middeleeuwen