We hebben 238 gasten online

Vragen bij WIC en de slavenhandel

Gepost in Geschiedenis Nederland

 

1.       Wat voor soort organisatie was de WIC?

2.       Hoe heet de anders Compagnie ook al weer?

3.       Hoe was de WIC georganiseerd?

4.       Wanneer werd de WIC opgericht?

5.       Wanneer de VOC?

6.       Waar hiel de WIC zich mee bezig?

7.       Waaruit blijkt dat de slavenhandel van de WIC belangrijk was?

8.       Tot welk jaar had de WIC het monopolie op de slavenhandel?

9.       Hoe noemt men particuliere schepen die het monopolie ontdoken?

10.    Beschrijf de driehoekshandel.

11.    Waar kocht men de slaven?

12.    Hoe heette de hoofdvestiging van de WIC in Afrika?

13.    Hoe kwam de WIC aan de slaven?

14.    Wat is een Armasoen en een Cargasoen?

15.    Noem 3 scheepstypen waar de WIC gebruik van maakte.

16.    Noem 4 manieren waarop men slaaf kon worden.

17.    Hoeveel slaven stierven er gemiddeld tijdens een reis en waaraan?

18.    Beschrijf het leven aan boord van een slavenschip.

19.    Waarom brandmerkte men de slaven

20.    Welke 2 redenen had men om tot snelle verkoop van de zieken en Manquarons over te gaan?

21.    Hoe was de verdeling van Manquerans en Piezas.

22.    Wat was de kostprijs van een Manquerans en van een Piezas.

23.    Waar had de WIC zoal plantages?

24.    Met welk probleem had men op de plantages te maken?

25.    Geef een voorbeeld van een slavenopstand.