We hebben 232 gasten online

Het leger: hoeder van de openbare orde en veiligheid in de negentiende eeuw

Gepost in Geschiedenis Nederland

Vanaf de val van Antwerpen in 1832 tot in de jaren veertig van de twintigste eeuw bestond de operationele taak die het Nederlandse leger en in mindere mate ook de marine uitvoerde, in hoofdzaak uit verlening van bijstand aan het burgerlijk gezag bij rampen, bij het opruimen van ijsafzettingen in de grote rivieren en bij de handhaving en het herstel van de openbare orde. 

Zie verder: http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/2004/2004-0102-01-0025.PDF