We hebben 143 gasten online

Srebrenica. Een 'Veilig' gebied

Gepost in Geschiedenis Nederland

Inleiding Ten minste 7500 vermiste Bosnische Moslims, naar mag worden aangenomen allen omgekomen, en van hen omstreeks zesduizend bij massa-executies doodgeschoten. Dat is de trieste balans van de gebeurtenissen in de dagen na de verovering van de Safe Area Srebrenica door het Bosnisch-Servische leger. Vanaf het moment dat eerst de vermoedens en al spoedig de zekerheid van deze gruwelijkheden tot de buitenwereld doordrongen, hebben zij diepe emoties opgeroepen. Deze schokkende feiten gaven alle verslaglegging en debat over de gebeurtenissen in en om Srebrenica een extra lading: humanitair, moreel en politiek. Dit gold, en geldt tot op de dag van vandaag, behalve voor Bosnië bij uitstek ook voor Nederland. Ten tijde van de val van de enclave waren daar immers in het kader van UNPROFOR, de vredesmacht van de Verenigde Naties, Nederlandse troepen aanwezig. Deze uitzending werd vanaf het begin m Nederland in zeer brede kring gezien als een positieve bijdrage aan de internationale inspanningen om in het voormalige Joegoslavië vrede te bevorderen en humanitaire hulp te verlenen. In dit bijzondere geval liet men zich ongetwijfeld leiden door de gedachte dat de aanwezigheid van Dutchbat op zichzelf al voldoende zou zijn om bescherming te bieden aan de in het nauw gebrachte Moslimbevolking. Alleen al de woordkeus suggereerde dat: safe en ('in UNPROFOR') protection. Hoe anders was het uiteindelijk resultaat!

Zie verder: http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/2002/2002-0301-01-0080.PDF