We hebben 130 gasten online

'Een geschiedenis van Nederland' Deel 1 De Frankische Tijd

Gepost in Geschiedenis Nederland

De Frankische tijd

Nadat rond 400 na Christus de Romeinen de Rijngrens opgaven, stroomden Germaanse volken de Nederlanden binnen. Die periode noemen we de Volksverhuizingen. In feite waren de Germaanse stammen al eeuwen in beweging. Maar na de instorting van de Rijngrens namen de volksverhuizingen in omvang toe. De Germaanse huursoldaten kozen hun eigen leiders die zich in de oude Romeinse steden vestigden en van daaruit de omgeving gingen besturen. In het begin van de zesde eeuw slaagde Clovis (466-511)erin vanuit Doornik een groot aantal van die Frankische rijkjes te verenigen. In 497 werd Clovis Katholiek dus ook zijn onderdanen. Hij slaagde er in bijna geheel Gallië te besturen en zo ontstond het Merovingische Rijk.

 

De opvolgers van Clovis bleven het Rijk uitbreiden.

europa 530 ad

Tijdens de 8e eeuw kreeg de hoogste ambtenaar onder de koning steeds meer macht. Het was Karel Martel die het Frankische Koninkrijk vormde, nadat hij zijn tegenstanders had uitgeschakeld en de Saracenen in de slag bij Tours en Poitiers had verslagen. Het is Karel Martel die de stichter is van de Karolingische dynastie.

De Karolingische Dynastie 751 - 887

Karel Martels zoon Pepijn de Korte volgde hem in 751 op, en gesteund door de Paus werd de laatste Merovingische koning Kelderik III afgezet en ging het klooster in. Pepijn had aan de Paus Frankische bescherming toegezegd tegen de Lombarden die het gebied van de Paus wilden veroveren.( Pepijn had dat gebied aan de Paus gegeven en zo de Kerkelijke Staat gemaakt).

Het was Pepijn die een politiek van samenwerking tussen de Paus en de Franken bevorderde.

europa 768 ad

Kaartje zoals het Frankische koninkrijk er uit zag in 768 na Christus. In 768 werd het koninkrijk verdeeld tussen Pepijs zoon Karel de Grote en Karloman, die echter in 771 overleed zodat Karel de Grote alleenheerser werd. Door middel van agressief militaire optreden vergrote Karel de Grote zijn rijk door de verovering van Saxen, het koninkrijk van de Lombardijnen in Italië, Beieren, en andere gebieden.

In 800 werd Karel de Grote tot keizer gekroond door de Paus in Rome. Hij werd dus de opvolger van de Romeinse keizers.

europa 814 ad

Kaartje zoals het Karolingische Rijk er uit zag in 814 na Christus.

Het bestuur van Karel wordt wel de Karolingische Renaissance genoemd omdat hij wetgeving invoerde en recht deed spreken Van belang waren ook de kloosterscholen die hij bevorderde. Onder de opvolgers van Karel de Grote zouden de eerste teksten worden geproduceerd in het Frans en Duits. De maatregelen die Karel nam bevorderden de integratie van de verschillende volken in een Frankische natie

Karel de Grote werd opgevolgd door Lodewijk de Vrome. Deze deelde het Frankische rijk in drieën: 1) Frankrijk: Het West Frankische Koninkrijk; 2) Duitsland: Het Oosterse Frankische Koninkrijk en 3) Benelux/Zwitserland/Italy: het Midden Frankische Koninkrijk

europa 880 ad

Kaartje van de situatie in 880 na Christus na de driedeling van het Rijk

Geen enkele van de koningen voelde zich Duits, Frans of Italiaans. Onder Karel de Dikke werden het Oost- en West Frankische Koninkrijk( dat inmiddels het noordelijk gedeelte van het middelste Frankische Koninkrijk had veroverd) nog een keer samengevoegd.

Echter, het waren de Vikingen die een bedreiging vormden met hun rooftochten en hele regio’s onder hun controle brachten.

vikingen

Kaartje geeft een overzicht van de ontwikkelingen vanaf 600 tot en met 929 na Christus

Het Oost Frankische Koninkrijk kreeg een nieuwe koning, die werd gekozen door de Oost Frankische edelen, Arnulf van Karintië. Hij maakte een einde aan de theoretische unie met het West Frankische Rijk en verklaarde het Oost Frankische Rijk als de erfgenaam van de heersende Frankische dynastie. Het probleem van de Vikingen werd door hem goed opgelost maar er kwamen andere bedreigingen bij b.v. van de Magyaren

Historiografisch wordt met het Duitse Koninkrijk het Oost Frankische Koninkrijk bedoeld. Omdat zij de erfgenamen waren van de Frankische dynastie waren zij ook de erfgenamen van de Romeinse keizers.

De Nederlanden behoorden voor het grootste gedeelte tot het Oost Frankische Rijk ( zie de kaartjes)

europa 910 ad europa 1000 ad  

910 AD 1000 AD

europa 1075 ad

1075 AD

Zie verder deel 2 'Een geschiedenis van Nederland' Deel 2 de periode voor de Bourgondiërs en de Bourgondische Tijd