We hebben 273 gasten online

'Een geschiedenis van Nederland' Deel 12 Gebruikte bronnen

Gepost in Geschiedenis Nederland

Allereerst wil ik noemen collega historicus Alexander Ganse. Hij doceert geschiedenis aan de Korean Minjok Leadership Academy, een elite school in Zuid Korea.

Ganse, van origine Duitser, studeerde geschiedenis aan de Ruhr - Universiteit Bochum en leeft sinds 1989 in Korea en doceert sinds 1997 aan de Korean Minjok Leadership Academy. Omdat op zijn school weinig boeken beschikbaar waren en hij teleurgesteld was in die tijd m.b.t. het materiaal dat op het internet bruikbaar was begon hij zelf met een eigen internetsite voor zijn studenten.

Deze zich steeds verder ontwikkelende website is World History of KMLA.

Voor het door hem ontwikkelde kaartmateriaal heb ik alle lof en ben ik hem zeer erkentelijk voor het feit dat hij het belangeloos aan collega’s ter beschikking heeft willen stellen.

Ik heb dan ook dankbaar gebruik gemaakt van: The History of the Netherlands . Een aantal onderwerpen heb ik met enige bijstellingen vertaald en verwerkt.

Anrooy F. e.a. Nederland in stukken; Beeldkroniek van Nederlandse archieven. ISBN 9022838730

Bornewasser J.A. e.a. redactie Winkler Prins: Geschiedenis der Nederlanden deel 1: Prehistorie tot 1500; ISBN 90100017443 ( deel 1)

Bornewasser J.A. e.a. redactie Winkler Prins: Geschiedenis der Nederlanden deel 2: 1500 tot 1780; ISBN 90100017443 ( deel 2)

Bornewasser J.A. e.a. redactie Winkler Prins: Geschiedenis der Nederlanden deel 3:1780 tot 1970; ISBN 9010001746X ( deel 3)

Boxtelvan Carla & Schrover Wieke redactie: Memo geschiedenis van de basisvorming Handboek deel 1 ISBN 9020812998

Bullough Donald: Het tijdperk van Karel de Grote; ISBN 9061130964

Caenegem van, R.C. & Jansen H.P.H.: De lage Landen van Prehistorie tot 1500 Elseviers Historische Bibliotheek;ISBN 9010021718

Dane Jaques redactie: 1648: Vrede van Munster; feit en verbeelding; ISBN 9040092192

Deursen van A.Th. & Schepper de H.: Willem van Oranje; een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid; ISBN 9022837599

Dijkstra Henk: redacteur: De kracht van het geloof; in de serie De Wording van Europa ISBN 9065905995

Dijkstra Henk: redacteur:Handel, ambacht en industrie; in de serie De Wording van Europa ISBN 9065905979

Elias B.G.J.: de Tachtigjarige Oorlog; ISBN 9022839982

Frank R. Pfetsch Konfliktlösung oder ewiger Unruheherd?

Israel Jonathan I. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806; ISBN 0198207344 (The Oxford History of Early Modern Europe)

Jacobs Els M.: De Vereenigde Oost – Indische Compagnie; Teleac/NOT; ISBN 9065334459

Jansma Klaas & Schroor Meindert redactie: Onze Vaderlandse Geschiedenis; Leeuwarden 1987

Koch H.W. Europa in Oorlog 1618 – 1815; ISBN 9061131421

Lafeber C.V.: De Nederlandse Opstand, 1555 - 1588; ISBN 9080105937

Lafeber C.V.: Patroitten, Bataven, Fransen en Groot - Nederlanders; Een halve eeuw geschiedenis, 1781 - 1831; ISBN 9080105953

Lafeber C.V.: Oefent architectonische kritiek uit op de menselijke sociëteit. Zeven vaderlandse problemen en hun oplossing (1880 - 1920);ISBN 9080435511

Lafeber C.V. Nederland naar een modern - industriële samenleving, ISBN 9080105910

Lemmens, G.Th.M.: De vrede van Nijmegen; Uitgegeven ter gelegenheid van d eherdenkingstentoonstelling in het Nijmeegs Museum Çommanderie van St. Jan en het Gemeente-archief in het Arsenaal, van 14 september tot 23 oktober 1978

Manning A.F hoofdredactie: Erfgoed van Nederland; gids naar een levend verleden; ISBN 9064070334

Parker Geoffrey: Filips II; ISBN 9024790328 1e druk 1981

Schama Simon: Patriotten en Bevrijders; Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780/1813 ISBN 9051570384

Timmers J.J.M.: De Glorie van Nederland; ISBN 9051211430

Valken Maarten eindredactie: Kroniek van Nederland; ISBN: 9010059324

Velema Willem: Spectrum Atlas van Historische Gebeurtenissen van de Lage Landen; ISBN 9027474095

Venner Jos: De Frankische Tijd 400 – 1000 in Geschiedenis van Limburg deel 1; Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; ISBN 907158111X

Venner Jos:Kerkelijke organisatie, Reformatie en Katholieke Reformatie; De situatie in de Katholieke Kerk in Geschiedenis van Limburg deel 1: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap;ISBN 907158111X

Venner Jos: Limburg kiest voor België 1830 - 1839; Onder koning Leopold deel II: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; ISBN 907158111X

Venner Jos: De lange weg naar Nederland 1794 – Heden in Geschiedenis van Limburg deel II Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; ISBN 907158111X

Venner Jos: Separatisme; Los van Holland is de leuze 1838 - 1848 deel II: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; ISBN 907158111X

Venner Jos: Limburg in isolement; 1848 - 1914 deel II: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; ISBN 907158111X

Verbeet, G.J.B.: Limburg op de Tweesprong; Welvaart en politiek dilemma 1814 - 1839; ISBN ? Uitgave Veldeke b.v.; V&D b.v. Maastricht 1978

Verwey Gerlof: Geschiedenis van Nederland; levensverhaal van zijn bevolking; Elseviers Historische Bibliotheek; ISBN 9010016307

Verweij Michiel: het museum van de Vaderlandse Geschiedenis Leuven/|Nijmegen juli 2001

Wedgwood C.V. Willem de Zwijger: Vader des Vaderlands; Elseviers Historische Bibliotheek;ISBN 9010024423

Wilschut Arie red: Sporen deel 2 Geschiedenis voor de onderbouw 2e herziene editie: Hoofdstuk 2: De Republiek der Nederlanden; ISBN 9001953573

Wilschut Arie red: Sporen deel 2 Geschiedenis voor de onderbouw 2e herziene editie: Hoofdstuk 5: De democratische revolutie in Nederland; ISBN 9001953573

Gebruikte internetadressen

http://www.hoeckmann.de/deutschland/index.htm

www.onsverledennet.nl

http://www.prinsenhof-delft.nl/gmd.prinsenhof/gmd.nl/i000386.html

http://www.sdnl.nl/historie-nl.htm

http://home.zonnet.nl/gerardvonhebel/index.htm

Zie verder deel 13 ´Een geschiedenis van Nederland' Deel 13 Termen en begrippen