We hebben 148 gasten online

Politiek-institutionele ontwikkeling in Limburg 16e-18e eeuw

Gepost in Geschiedenis Nederland

 

Inleiding

Nederlands Limburg bestaat in zijn huidige vorm als politieke en institutionele entiteit pas sinds 1839. Hoewel de Grondwet van 1815 in art. 2 voor het eerst spreekt van een provincie Limburg, omvatte deze tot 1839 ook de huidige Belgische provincie Limburg. De in 1815 ingestelde provincie Limburg was grotendeels een voortzetting van het door de Fransen in 1795 gecreëerde Departement van de Nedermaas, waarvan de instelling kan worden beschouwd als een radicale breuk met de staatkundige versnippering van de Maaslandse territoria van het ancien régime. Daarnaast bestond zij uit een deel van het Departement van de Roer.1

Voordat de Franse revolutionaire machten in 1795 een einde maakten aan de tevoren bestaande politieke verhoudingen, was het grondgebied van de latere Nederlandse provincie Limburg verdeeld in een aantal territoria, die deel uitmaakten van landencomplexen, waarvan het bestuurscentrum ver buiten de “Limburgse” grenzen was gelegen. Afhankelijk van de gekozen periode verschillen de benamingen en grenzen van die territoria en de landencomplexen en daarmee ook het politiekinstitutionele kader waarvan zij deel uitmaakten. Beperkt men zich tot de periode van de zestiende tot en met de achttiende eeuw, en kiest men de jaren 1548, 1590, 1648, 1713/1715 en 1785 als peiljaren, dan zijn er op of omstreeks die data telkens belangrijke staatkundige verschuivingen aan te wijzen, met grotere of kleinere politieke en institutionele implicaties.2

Prof. dr. A.M.J.A. Berkvens is bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis der Limburgse territoria aan de Universiteit Maastricht

zie verder de link:

A.M.J.A. Berkvens, Politiek-institutionele ontwikkeling in “Limburg” (16e-18e eeuw)