We hebben 231 gasten online

Bijdragen over de geschiedenis van de stad Maastricht

Gepost in Maastricht

 

logo

Deze pagina is bedoeld om zoveel mogelijk verwijzingen te geven naar achtergronden over de geschiedenis van Maastricht, mijn geboortestad. Er is in de loop van de tijd natuurlijk al veel over de geschiedenis van de stad Maastricht geschreven en gepubliceerd. Ik wil een aantal zaken hier aangeven en verwijzen maar zonder uitputtend te kunnen zijn. Dat is ook onmogelijk.

zicht op vrijthof

Zicht op het Vrijthof

Jao diech höbs us aon 't hart gelege,
Mastreech, door alle iewen heer.
Veer blieve diech altied genege
en deilde dreufheid en plezeer.
Veer huurde nao dien aw histories,
te peerd op grampeer ziene sjoet.
Eus ouge blonke beij dien glories,
of perelde beij diene noet.

 

 

Internetadressen: Maastricht

Zicht op Maastricht, Biografie van een stad.

Verborgen Geschiedenis - de Sint Pietersberg
een documentaire van Jacquo Silvertant & Jac Diederen

Ten zuiden van Maastricht ligt de heuvelrug van de Sint Pietersberg. In de Middeleeuwen begon men hier met het uitdelven van bouwsteen ten behoeve vand e bouw van stadsmuren, kerken, kloosters en kastelen. In de loop der tijd ontstonden zo de uitgerekte gangenstelsels in het mergelmassief tussen Maas en Jeker. De geschiedenis van de mergelgroeven is nog steeds een onderbelicht hoofdstuk uit de zuidlimburgse culturgeschiedenis.

De documentaire is een historische beschrijving van deze verborgen onderaardse wereld. Aan de hand van een aantal thema's komt haar geschiedenis weer tot leven.

Zicht op Maastricht, Biografie van een stad.

·         Verborgen Geschiedenis - de Sint Pietersberg een documentaire van Jacquo Silvertant & Jac Diederen

·         Deel 1: De introductie van de middeleeuwse mergelwinning

·         Deel 2: Concessiescheidingen en concessieclaims

·         Deel 3: De mergelgroeve als middeleeuwse industrie

·         Deel 4: De ontginningen in de zonneberg

·         Deel 5: De narren van Caestert

Zicht op Maastricht, Biografie van een stad.

·         Romeins Maastricht

·         Maasbruggen in Maastricht

Zicht op Maastricht, Biografie van een stad. astricht als religieus centrum

·         De bisschopsmolen

·         Dagelijks leven kloosterling

·         Heimo kapiteel Onze Lieve Vrouwenkerk

·         Onze Lieve Vrouwenkerk

·         Beeldhouwer Jan van Steffeswert http://www.zichtopmaastricht.nl/onderwerpen/jan_van_steffeswert

·         Kanunniken van de St.Servaas en de Onze Lieve Vrouwenkerk

·         Kloosters

·         Kruisherenklooster

·         De noodkist van St Servatius

·         De St Janskerk

·         De St Servaaskerk

·         St Servatius

Wandelen in Maastricht

Vestingwandeling Maastricht

Industriële activiteiten en politieke machtswisselingen binnen Maastricht in de 19de en begin 20ste eeuw

Stichting grafmonumenten Sint Pieter

Foto's Maastricht

kalksteenreservaat

St. Pietersbergwandeling

Wikipedia: St. Pietersberg

Natuurmonument St.Pietersberg

Stichting Oud St.Pieter

Overzicht van de websites van Breur Henket over diverse historische onderwerpen, die vooral te maken hebben met de vroegere deelgemeente St.Pieter behorend tot Maastricht

fort st pieterFort Sint Pieter

Op de noordpunt van de St. Pietersberg ligt het in 1701-1702 gebouwde Fort St. Pieter. Het is opgetrokken op een vijfhoekig grondplan met in het midden een tweetal hoofdgalerijen en een rondgaande galerij, die langs de vijf wanden voert.

 

Zie ook http://www.historiemaastricht.nl/