We hebben 274 gasten online

Recensie 'Revolte' De wereldwijde opstand tegen globalisering Naday Eyal

Gepost in Geschiedenis

Revolte Nadav Eyal

De auteur probeert in dit boek de vraag te beantwoorden waar de politieke onrust in het Westen vandaan komt, waardoor middenpartijen onder electorale druk komen te staan, in een tijd waarin de gemiddelde burger waar het welvaart en veiligheid betreft het beter heeft dan ooit? Die onrust vertaalt zich in een nationalistische afkeer van de globalisering, die juist welvaart en veiligheid heeft gebracht. Daarbij speelt ook een rol dat de oorlogservaringen van de beide wereldoorlogen (dat nooit meer) langzamerhand vervagen. De economische welvaart heeft wel veel gebracht maar ook blijkt dat deze welvaart ongelijk is verdeeld. Het neoliberalisme komt tegenover de rechts populistische revolte te staan als gevolg van de negatieve neveneffecten van de globalisering.

Tot de neveneffecten behoren wereldwijde goederenstromen en wereldwijde migratiestromen waarbij de prijs in het Westen door de onderlaag wordt betaald. Zowel sociaaleconomisch als sociaal-cultureel. De toenemende culturele en economische onzekerheid vormt de voedingsbodem voor het populisme dat de oorzaak van de onzekerheid zoekt in de globalisering. Daarbij weegt de culturele angst voor verlies van de groepsidentiteit zwaarder dan de economische angst voor armoede. Dit boek levert een goede bijdrage aan de discussie.

 

Titel: Revolte De wereldwijde opstand tegen de globalisering.

Auteur: Nadav Eyal

Uitgeverij: De Arbeiderspers ISBN 9789029541107 € 24,99