We hebben 150 gasten online

Oorlogsdagboek Hette de Jong Maastricht 2e WO jaar 1941

Gepost in Oorlogsdagboek Hette de Jong

 
Grote Staat 1942 Maastricht

Afbeelding Grote Staat 1942 Maastricht

Vrijdag 10 januari 1941

Een angstige nacht. Drommen vliegtuigen over de stad! Om 3 uur een zware ontploffing. Alles dreunde en schudde.

_____________________________________________________________

Zaterdag 11 januari 1941

Vandaag 21 treinen met oorlogsbuit geteld. Volgens de Duitse bewaker op doorreis van Frankrijk naar Duitsland.

____________________________________________________________

Maandag 13 januari 1941

We vonden een brief in de bus van ‘Vrij Nederland’. Per post. Afzender onbekend. Raadgevingen voor de dag der bevrijding. Als de gang van zaken zo blijft, kunnen we die raadgevingen nog wel een paar jaar bewaren. Heb wel een idee van wie die brief komt. Op school (Leculenstraat) circulernen veel van dergelijke geschriften. Zou ze graag bewaren, maar vind het belangrijker ze door te geven.

________________________________________________________________

Dinsdag 14 januari 1941

Er is sprake van inkwartiering van een Duitse onderofficier.

Geheime Bbergplaats in het schuurtje gemaakt om dagboek en andere spullen in op te bergen.

Als we die Mof in huis krijgen en hij zou het vinden, dan is het met ons gedaan.

________________________________________________________________

Woensdag 15 januari 1941

Vader schreef een brief naar het stadhuis, om van de inkwartiering af te komen. Bij de spoorwegen heeft hij namelijk veel nachtdienst.

Bericht gekregen dat inkwartiering niet doorgaat. Daar zijn we vanaf!

_________________________________________________________________________________

Dinsdag 28 januari 1941

Eerdaags invoering van een z.g. ‘Persoonsbewijs’. We krijgen allemaal een nummer.

________________________________________________________________________

Zondag 2 februari 1941

De kranten staan vol met Weermachtberichten om je te begillen. Ze schieten ontelbare Engelsen neer en brengen elke dag 200.000 registerton tot zinken. De heer Goebbels met zijn klompvoet liegt als nog nooit iemand gelogen heeft.

________________________________________________________________________

Zondag 9 februari 1941

Verscheidene Maastrichtse scholen wordn ontruimd. Waarvoor?

______________________________________________________________________

Vrijdag 14 februari 1941

Ook de cafe’s krijgen minder koffie en thee toegewezen. We gaan de goede kant uit. Eerdaags helemaal niets meer te eten. Moffen bepakt en bezakt het station in. Meerdere Maastrichtse meiden brengen de Moffen weg en staan te huilen op het perron. Dan gaan ze terug naar de Tapijnkazerne en vrijen door het hek heen.

_____________________________________________________________________________

Zaterdag 15 februari 1941

NSB-defilé voor het Gouvernementsgebouw. Bussen vol landverraders (uit Groningen en Utrecht zelfs!) op het Vrijtof. Wat een gespuis!

_____________________________________________________________________________

Zondag 16 februari 1941

Donderende explosie in de richting Duitsland. Rose gloed. Zoeklichten, afweergeschut.

____________________________________________________________________________

Maandag 17 februari 1941

Joodse sudenten moeten zich melden. Arme mensen. De nazi’s gaan hun ware gezicht tonen.

Bericht in de kranten dat radio’s die gebruikt worden voor het lusiteren naar de BBC, in beslag zullen worden genomen. Als we naar de BBC hebben geluisterd, moeten we er goed om denken daarna de Nederlandse zender weer op te zetten. Vanavond zaten we te luisteren, toe er een NSB-er met ‘Volk en Vaderland’ belde. Gelukkig merkte hij niets. door het oog van een naald!.

_____________________________________________________________________________

Zaterdag 22 februari 1941

Vandaag bezoek van onze leider Mussert. Zijne exelentie, grote kop en een klein pensie.Defilé van NSB-ers en WA op het Vrijthof. Wat een tuig.

__________________________________________________________________________

Vrijdag 28 februari 1941

Vader intussen thuis met berichten over rellen in Amsterdam. Er zouden doden gevallen zijn. Joden moeten het natuurlijk weer ontgelden. Kranten staan vol met bekendmakingen van de Moffen. Acht uur s’avonds gaan alle cafe’s dicht na 7 uur geen trams meer in Amsterdam Stakingen overal. Moffen merken dat we niet alles nemen. Maar hoeveel joden betalen de tol? Distributie van fietsbanden.

______________________________________________________________________

Dinsdag 11 maart 1941

Geruchten dat Maastricht 25.000 gulden boete krijgt van de Moffen. Er is sabotgae gepleegd. Burgers worden gedwongen wacht te lopen bij moffenauto’s. Amsterdam kreeg 15 miljoen boete, Hilversum 2,5 miljoen, Zaandam 0,5 miljoen.

______________________________________________________________________

Vrijdag 14 maart 1941

Op school dictee’s met zinnen als: ‘……… geweldige? emoties maken spitsboeven mee als ze gehangen worden”. Waarschijnlijk een brief door een scholier aan de Otscommandatur gestuurd! Niet …. dat ze hem vinden.

________________________________________________________________________

Zaterdag 29 maart 1941

Relletjes tussen burgers en NSB-ers. s’ Zaterdags hebben we een nieuw tijdverdrijf. Dan gaan NSB en Jeugdstorm in colonne naar Jeruzalem. Wij steken ‘grozen’en gaan daarmee boven op de spoorbrug staan. de andere kant van de Maas. Op de griend bij de Franciscus Romanusweg slaags met WA en Jeugdstorm. We hebben verwoed gevochten en maakten gummiknuppels en 2 revolvers buit. Die vinden hun weg wel! Heerlijk dat schorum eens flink af te rammelen. eem jeugdstormer had mij om mijn nek vast, maar een knieschop in zijn maag deed hem loslaten. Ik zal op moeten passen, wij kennen elkaar!

_____________________________________________________________________________

Zaterdag 5 april 1941.

Weer zaterdag Weer relletjes! Veel gewonden. Troep jeugdstormers uit elkaar geslagen. Heb een pracht van een ‘deurepiesel’ gemaakt. Voor de volgende week.

_____________________________________________________________________________

Zaterdag 12 april 1941

Opnieuw veldslag! t’zooitje opnieuw afgerost.

_____________________________________________________________________________

Zaterdag 19 april 1941

Jeugdstorm kwam niet opdagen. Mussert sprak in de schouwburg. Hij schreeuwt al aardig!

______________________________________________________________________________

Zondag 20 april 1941

Hitler jarig! Moge het zijn laatste zijn!

______________________________________________________________________________

Donderdag 8 mei 1941

Staken op school! We verdommen het verder. Deputaties naar andere scholen. Massaal de straat op. Op school aanlakbiljetten in de gang.

We kunenn in augustus naar de boeren om te werken. Kost en inwoning + fl 1, zakgeld per week. Oogsten en dan het resultaat naar Duitsland sturen. Krijg maar liever de pest, rotmoffen!.

_______________________________________________________________________________

Zaterdag 10 mei 1941

Duizenden met zwarte strikjes. Een jaar oorlog! een jaar onderdrukking! Hoeveel jaar nog?

_______________________________________________________________________________

Maandag 26 mei 1941

Krantenbericht over verplichte Arnbeidsdienst voor alle Nederlandse jongens. Hoe kom ik daar onderuit?

_________________________________________________________________________________

Woensdag 11 juni 1941

Relletjes. vele gewonden.

______________________________________________________________________________

Zondag 22 juni 1941

Hitler valt Rusland binnen. Nieuwe hoop! Engeland krijgt lucht. Hitler = Napoleon?

_______________________________________________________________________________

Zaterdag 28 juni 1941

Joodse winkels moeten ’s-zondags sluiten. Winkels sluiten. Het vermoorden komt nog!

_______________________________________________________________________________

Dinsdag 1 juli 1941

Vanmorgen speelplaats op school massa’s pamfletten tegen arbeidsdienst.

_________________________________________________________________________________

Woensdag 2 juli 1941

Relletjes langs de Maas. Heb ‘m kunnen smeren!

__________________________________________________________________________________

Dinsdag 8 juli 1941

Vreselijke nacht. Om 1.30 uur vreselijke afweer. Tommie neergeschoten. Brandde. verloor vleugel boven het Koninsplein. Stuk alluminium viel op de spoorlijn. Piloten eruit gesprongen. echter te traag. Een viel te pletter op het Stationsplein. Anderen sloegen door de daken op de Wilhelminasingel.

________________________________________________________________________________

Vrijdag 11 juli 1941

Vandaag alle huizen in de buurt van de Meersenerweg en Witte Vrouwenveld ontruimd. De niet ontplofte bommen van het Britse toestel, neergestort op 8 juli, worden tot ontploffing gebracht. Geen schade aangericht. wel een fontein van modder en stenen.

_________________________________________________________________________________

Zaterdag 19 augustus 1941

Moffen maken enorme vorderingen in Rusland. Laat ze maar komen jongens, en dan in de winter teruggrijpen. Zie Napoleon!

________________________________________________________________________________

Donderdag 31 augustus 1941

Koningin Wilhelmina jarig! Zo ver van haar vaderland! En haar volk! Hoe vaak nog? In vele vormen oranje strikjes. Straten en pleinen vol opschriften. Goudsbloemen voor bijna elk raam! Honden gevangen en met oranje strikken weer losgelaten. De varkens lopen niet met strikjes, maar met geweren.

_______________________________________________________________________________

Zaterdag 9 september 1941

Overval van de Grüne Polizei in de Rechtstraat. Kruidenierswinkel met hamstergoederen leeg geroofd. Hele middag volle auto’s Rijst, thee, koffie, cacao, suiker, kleding enz.enz. om te watertanden. Vele toeschouwers. Kreeg van een SD-bloedhond een por in mijn rug met de kolf van een geweer.

_________________________________________________________________________________

Woensdag 27 september 1941

Veel gebouwen gevorderd door Moffen.

__________________________________________________________________________________

Zondag 14 oktober 1941.

Luchtgevechten boven de stad. Lichtspoor. Flak, schijnwerpers. meerdere neergeschoten. Donderende exposies in ’t Oosten.

____________________________________________________________________________

Zaterdag 1 november 1941

Vanavond maakte ik een opmerking tegen een lid van de Jeugdstorm. Vroeg of ik een pak slaag wilde hebben. Hem werd beleefd medegedeeld dat hij dat zou kunnen proberen. (Mijn vrienden en ik (6 man) trokken onze jassen uit. De heren maakten benen.

___________________________________________________________________________

Donderdag 27 november 1941

Vliegtuig laag over de stad om 9:10 uur vanavond. Rode steekvlam in het Westen. Onophoudelijk luchtalarm. Renende mensen. Gilende mensen!

_____________________________________________________________________________

Vrijdag 28 november 1941

Op Vrijtof en Brusselsestraat vele ruiten stuk! Overal lagen dakpannen. “Blauwe dorp” getroffen. Tientalle huizen verwoest. Kettingbom? Vele doden.

________________________________________________________________________

December 1941

Elke nacht drommen vliegtuigen naar Duitsland. Geef ze van katoen, Boys!

______________________________________________________________________

Maandag 8 december 1941

Jappen bombarderen Pearl Harbour. Amerika in oorlog met Japan. Hoera, de Amerikanen helpen. Beste bericht sinds maanden!.

________________________________________________________________________

Donderdag 11 december 1941

Duitsland en Italië verklaren Amerika de oorlog. Hitler dat houd je niet vol. De Jappen winen weliswaar nog overal, maar daaraan komt óók een einde.

_________________________________________________________________________

Maandag 22 december 1941

Hitler neemt opperbevel op zich! Die korporaal! Nu verliezen ze het zeker. Generaal von Brunchitsch is afgedankt.

___________________________________________________________________________

Dinsdag 23 december 1941

De stad wordt ontsierd door Duitse aanplakbiljetten met het V-teken.V= Victorie. Duitsland wint voor Europa op alle fronten.

Als we de kans zien veranderen we winst in verlies. De V in een W, van Wilhelmina enz. De Moffen namen dit over van Churchill’s V-teken. V for Victory! Goedkope reclame.

Op school circuleert het gedicht:

Victoria De mof steelt alles, dus ook onze V,

het lijkt nu het teken van Mof en NSB maar weet als de V wordt geuit,

dit is het wat het beduidt:

de V van vliegtuigen waar Hitler mee kwam,

de V vernieling van Rotterdam,

de V van ons volk, door Hitler uitgebuit,

de V van verzet dat zijn weermacht niet stuit,

de V van verdraaiing van waarheid en woord,

de V van vergif dat van ’t DNB wordt gehoord,

de V van verrader en schreeuwer ‘Hou Zee’.

de V van het Vaderland, verkocht door de NSB,

de V van verkering met een Duitse soldaat,

de V van vernedering voor haar die er mee gaat,

de V van vrijheid die wij waren gewend,

de V van volkenrecht, dat Hitler steeds schendt,

de V van vloot, die heldhaftig steeds strijdt,

de V van ’t vermaak, als de Mof verlies lijdt,

de V van vernietigd, dat Duitsland eens wordt,

de V van verderf, waar de Mof zich in stort,

de V van Vrede die eens komen moet,

de V van vernedering, die dan eindigt voorgoed,

de V van vlaggen, van rood, wit en blauw,

de V van Vrijheid, na droefheid en rouw.

________________________________________________________________________________

Zie voor het dagboek van het jaar 1942 Oorlogsdagboek Hette de Jong Maastricht 2e WO jaar 1942