We hebben 220 gasten online

Politiek, eurocrisis en de duidelijkheid van de PVV naar de kiezer

Gepost in Politiek

1000 gulden

We hollen van de ene eurocrisis in de andere. Griekenland haalt bijna elke dag de voorpagina´s. Daarbij blijkt mevrouw Lagarde Griekenland ook nog eens de les te willen lezen. Ze moeten maar hun belasting betalen. Beetje pijnlijk is dat de voorzitter van het IMF zelf, van belasting is vrijgesteld. Griekenland moet de schulden terugbetalen aan Europa en dat maakt dat de Griekse bevolking steeds meer in de knel komt te zitten. De verkiezing van president Hollande, als nieuwe president van Frankrijk, heeft de discussie weer doen herleven, dat naast de noodzakelijke bezuinigingen er ook weer geïnvesteerd dient te worden. Noodzakelijk om op termijn perspectief te geven aan die mensen die door de economische crisis hun baan hebben verloren. Zo wordt de discussie tussen diegenen die willen bezuinigen, omdat de begrotingsregels dat nu eenmaal voorschrijven - nota bene zelfs Nederland heeft daar sterk op aangedrongen - en de zogenoemde Keynesianen weer aangewakkerd. Ook in ons land neemt zeker in de opkomende verkiezingssfeer voor een Nieuwe Tweede Kamer, op 12 september aanstaande, de Eurocrisis een steeds belangrijker plaats in. Het centrale thema is dan ook Europa.

Op 22 mei bracht ik een bezoek aan de Plenaire zaal van de Tweede Kamer en volgde daar de debatten over de bijdrage van Nederland aan het ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) waaraan Nederland 40 miljard bijdraagt en het verantwoordingsdebat van het kabinet Rutte over het begrotingsjaar 2011. Wat daarbij vooral opviel was dat er op 12 september Tweede Kamerverkiezingen zijn en dat partijen dat blijkbaar bij de behandeling van de beide zaken duidelijk in hun achterhoofd hadden. 

Vooral de voorman van de partij van de Vrijheid, de heer Wilders, probeerde op alle mogelijke manieren de plenaire vergadering te beïnvloeden door zijn verzoek om steeds bij stemmingen per hoofd te stemmen. Formeel mag hij dat volgens het Kamerreglement, maar omdat de uitslag steeds van te voren eigenlijk duidelijk was, leek het gewoon een pesterijtje te zijn. De Kamervoorzitter kon dan ook niet laten te vermelden dat de heer Wilders blijkbaar in het Guines Book of Records wilde komen met de meeste hoofdelijke stemmen per dag. Het meest opvallende is eigenlijk dat tijdens de debatten door de heer Wilders uitlatingen werden gedaan die nergens op sloegen. "U geeft wel 40 miljard aan Griekenland, en de burgers van Nederland krijgen daardoor nu bezuinigingen opgelegd door het Kunduz akkoord". Beide opmerkingen slaan nergens op, maar er is geen politieke tegenstander die de retoriek van Wilders aanpakt. Deze herhaalt die uitspraken vele malen als een soort verkiezingsretoriek.

Het zijn geen toezeggingen van 40 Miljard aan Griekenland maar die 40 miljard zijn bedoeld als bijdrage van Nederland aan het Europese Stabiltieits Mechanisme, waar elk euroland naar rato een bijdrage aan levert.

Daarnaast is het Kundus- akkoord bedoelt om de overschrijding van de begroting, die meer is dan 3%, terug te brengen naar die 3%, zoals dat in Europa is afgesproken. De heer Wilders verklaarde ook nog dat Nederland uit de Euro diende te stappen en uit de Europese Unie. Dat is te kwalificeren als grote onzin. Wat zou Nederland zijn als exportnatie als we buiten de Eurozone en buiten de Europese Unie zouden moeten functioneren. Hilarisch is vooral als hij met droge ogen betoogt dat we dan lid kunnen worden van de West Europese Unie. Deze vrijhandelsorganisatie is in 1960 opgericht en bestaat op dit moment uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting EFTA) is een handelsblok waarin de samenwerking minder ver gaat dan in de EU. Nederland heeft samen met 5 andere landen aan de basis gestaan van de huidige EU. Het uittreden uit de Eurozone en de EU zou, zo blijkt uit woorden van de econoom Arnoud Boot niet te berekenen zijn. Kortom onhaalbaar en de consequenties voor de directe gevolgen voor onze economie zijn fors te noemen.

En toch blijkt uit de verkiezingspols dat de PVV met deze retoriek stemmen wint. Maar wat blijkt 30% van de bevolking is angstig voor wat de eurocrisis ons zal brengen. En ja, daar maakt Wilders gebruik van en speelt daarmee op de onderbuikgevoelens van het electoraat. Maar hij vertelt er niet bij dat de uittrede uit de Europese Unie en het terugkeren naar de gulden ( al helemaal onmogelijk) Nederland een teruggang in economische groei zal opleveren, die wel eens meer dan 10% zou kunnen bedragen. Dat is andere koek dan de huidige teruggang door de recessie.

Afrondend

De andere partijen in de Tweede Kamer dienen de verkiezingsretoriek van Wilders steeds aan de kaak te stellen en duidelijk uitleggen, keer op keer, dat de opmerkingen van Wilders totaal onjuist zijn en gebaseerd op aannames die de werkelijkheid geweld aandoen.