We hebben 163 gasten online

Noord en Zuid-Amerika

De VS niet voorbereid op aanval op eigen grondgebied Deel 3

Gepost in V.S.

 

vlag vs

27 augustus 2004 drs. J.W. Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

4) De ontwikkeling van het contraterrorisme

Uitvoerig gaat het 9/11 report in op de wijze waarop de Amerikaanse overheid inhoud gaf aan de strijd tegen het terrorisme in reactie op de aanslagen van Al Qaeda. (Zie het overzicht van de aanslagen dat hier al eerder is geplaatst.)

Uit de beschrijvingen van de commissie komt het beeld naar voren van een CIA en FBI die naast elkaar werken maar niet met elkaar en een Congres dat meer aandacht had voor de belangstelling van de media.

spotprent

Pas in 1998 ontstaat er binnen de FBI een strategisch plan voor 5 jaar waarin de FBI voor de eerste maal als een topprioriteit beschrijft nationale en economische veiligheid inclusief contraterrorisme. Men stelt de creatie voor van een professioneel kader. Maar het plan gaat niet door. Om dat de mankracht niet beschikbaar wordt gesteld , hoewel het budget vanaf 1990 verdriedubbeld was. Erger nog bij de FBI hielden zich twee maal zoveel mensen bezig met ‘drug enforcement’ dan met ‘couterrorism’. De strategische analytische kennisontwikkeling bleef achter in ontwikkeling. Binnen de FBI had men weinig op met analyses. Erger was dat analisten moeilijk toegang hadden tot de FBI en informatie waarvan verwacht werd dat ze die zouden analyseren. Op de derde plaats had de FBI geen “effective intelligence collection effort’. Deze was gelimiteerd m.b.t. menselijke bronnen en de agenten waren slecht getraind. Enkel drie dagen van een zestien weken durende cursus was gewijd aan contraterrorisme.

Kortom het FBI informatiesysteem was inadequaat. De National Security Agency NSA ging er van uit dat het niet tot haar taak behoorde te rapporteren over communicatie tussen terrorist facilities in het Midden Oosten en individuen in de V.S. en andere landen omdat men ervan uitging dat die taak van de FBI was.

no silver bullet

Ten aanzien van de CIA formuleert de commissie de rol van de CIA aldus:

Yet al least for the CIA, part of the burden in tackling terrorism arose from the background we have described: an organization capable of attracting extraordinarily motivated people but institutionally averse to risk, with its capacity for covert action atrophied, predisposed to restrict th distribution of information, having difficulty assimilating new types of personnel, and accustomed to presenting descriptive reportage of the latest intelligence.

The CIA, to put in anonther way, needed significant change in order to get maximum effect in couterterrorism.The intelligence community’s confederated structure left open the question of who really was in charge of the entire U.S. intelligence effort

de bureaucratie

En het Congres, net als de uitvoerende macht drong ook hier zeer langzaam het besef door dat transnationaal terrorisme moest worden gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid. In het bijzonder , de toenemende dreiging en waartoe Bin Laden in staat was werden niet onderkend.

Het Congres had meer oog voor Binnenlandse zaken en volgde de president ter zake van budgettaire maatregelen m.b.t. nationale veiligheidszaken. Die tendens werd duidelijk geïllustreerd door het verminderen van de uitgaven voor defensie, inlichtingendiensten en buitenlandse zaken. ( zie de inleiding ).Daar kwam nog bij dat het Congres , ondanks de afloop van de Koude Oorlog, zich daar nog niet op had ingesteld. Verder leek het Congres zich meer bezig te zijn gaan houden met ‘personal investigations, possible scandels’, en zaken die media aandacht genereerden.

Kortom het Congres acteerde inadequaat ter zake van contraterrorisme. Dat zou pas gaan gebeuren na 9/11.

Het is geen wonder dat de aanslagen van 9/11 niet door de verantwoordelijke inlichtingendiensten werden onderkend. Alhoewel er al op 11 september 1996 plannen waren om vliegtuigen te kapen. (zie in de eerder weergegeven tekst.).

De commissie geeft na onderzoek 10 mogelijke feiten aan waardoor de terroristische aanslagen van 9/11 misschien hadden kunnen worden voorkomen

Als de FBI op 8 augustus 2001 het belang had onderkend van de vlieglessen die een van de kapers van '11 september' nam, hadden de plannen voor de aanslagen die een maand later werden gepleegd op de Twin Towers en het Pentagon, misschien verijdeld kunnen worden.

'I'ien van zulke momenten zijn er geweest.

1) Januari 2000: CIA en FBI vergeten Khalid al Mihdhar na diens visumaanvraag als verdacht persoon aan te merken.

2) Januari 2000: CIA verzuimt Al Mihdhar te schaduwen tijdens buitenlandse reizen.

3) Maart 2000: CIA en FBI reageren niet op het bericht dat Nawaf la Hamzi in Los Angeles opduikt.

4) Januari 2001: CIA seint FBI niet in dat Tawfiq bin Attash is hetkend als een van de sleutelfiguren bij de bomaanslag op het marineschip USS Cole.

5) Mei 2001: CIA informeert FBI niet dat Bin Attash in Kuala Lumpur Al Mihdhar ontmoet.

6) Juni 2001: CIA en FBI spelen informatie Kuala Lumpur niet door aan onderzoekers van USS Cole

7) Augustus 2001: CIA en FBI zien geen reden voor grotere alertheid als Al Mihdhar en Bin Attash terugkeren in de V.S.

8) Augustus 2001: FBI onderkent niet het belang van de vlieglessen die Moussaoui volgt.

9) Augustus 2001: CIA weet de code KSM niet te herleiden tot de in andere boodschappen genoemde ‘Mukthar’een sleutelfiguur in de Al Quaí’da Hiërarchie.

Augustus 2001: CIA en FBI missen verband tussen Al Mihdhar, Al Hamzi en Moussaoui en informatie over aanslagen.

Als, als……

Het was Richard Clarke die herhaaldelijk waarschuwde voor El Quada en aanslagen op het grondgebied van de Verenigde Staten:

By 2001 the government still needed a decision at the highest level as to whether al Qaeda was or was not “a first order threat,”

Richard Clarke wrote in his first memo to Condoleezza Rice on January 25, 2001. In his blistering protest about foot-dragging in the Pentagon and at the CIA, sent to Rice just a week before 9/11, he repeated that the “real question” for the principals was “are we serious about dealing with the al Qida threat? Is al Qida a big deal?”

One school of thought, Clarke wrote in this September 4 note, implicitly argued that the terrorist network was a nuisance that killed a score of Americans every 18–24 months.If that view was credited, then current policies might be propor- tionate.

Another school saw al Qaeda as the “point of the spear of radical Islam.” But no one forced the argument into the open by calling for a national estimate or a broader discussion of the threat.

The issue was never joined as a collective debate by the U.S. government, including the Congress, before 9/11.

weakest link

5) National strategy for combatting Terrorism

national strategy

In februari 2003 kwam uiteindelijk naar aanleiding van de gebeurtenissen van 9/11/2001 deze strategy tot stand. Bijna 1,5 jaar na de aanslagen.

In deze strategie gaat men van de volgende structuur of terror uit

strcuture

en worden de terroristische netwerken aldus weergegeven

transnational terror network

waarna men de volgende operationele strategie wil volgen

opertionalizing the strategy

Uit de aanbevelingen van de commission 9-11 blijkt dat men vertrekkende maatregelen nodig vind want men stelt een Unity of Effort in Managing Intelligence voor.

Zie verder deel 4 De VS niet voorbereid op aanval op eigen grondgebied Deel 4