We hebben 83 gasten online

Noord en Zuid-Amerika

Deel 1 Van Britse kolonie tot de Verenigde Staten

Gepost in V.S.

Inleiding:

De noodlottige misrekening: Columbus ontdekt Amerika

Varen naar Indië via de westelijke oceaan: Columbus volgde zijn droom met onwrikbare vasthoudendheid. Geweigerd aan de Portugese en Engelse hoven vond hij uiteindelijk steun bij de Spaanse koning. Zijn verklaringen waren gebaseerd op verdraaide feiten en falsificaties, maar bovenal op een droombeeld dat hem zijn hele leven zou blijven achtervolgen.

 

Columbus twijfelde nooit vóór ook maar een moment aan zijn verwachtingen: achter de Atlantische Oceaan strekte zich de landenlegendarische landen van Indië, China en het eiland Cipangu, zoals beschreven door Marco Polo uit. Maar de expeditie die de kleine haven van Palos op 3 augustus 1492 verliet zou nooit de kusten van Azië bereiken.

Na vijf weken varen stuitte Columbus op het onbekende en nooit vermoede continent. de laatste hindernis werd bekend als Amerika en zijn ontdekking veranderde het aanzien van de planeet drastisch.( Hoewel de Vikingen al in vijf eeuwen voor Columbus al in Vinland waren beland leidden de pogingen tot kolonisatie niet tot een succes en werd de Nieuwe Wereld snel vergeten.

Europese kolonisatie in Noord Amerika.

Pas na 1600 werd de Spaanse suprematie in Amerika daadwerkelijk bedreigd. Gedurende de 17e eeuw stichtten bijna alle West Europese zeevarende staten plantages of kolonies in Noord-Amerika of West-Indië

Carolina: Gekoloniseerd sinds 1663. Verdeeld in twee kolonies (1713);

Connecticut Gekoloniseerd 1635-1638. Twee kolonies (Connecticut en New Haven) in 1665 verenigd.

Delaware: Sinds 1638 gekoloniseerd door Zweden. In 1704 afzonderlijke particuliere kolonie.

Maine: Gekoloniseerd in 1622. Vanaf 1651 in feite deel van Massachusetts

Bay. Officieel geannexeerd in 1691.

Maryland Sinds 1632 gekoloniseerd; particuliere kolonie

Massachusetts Bay Sinds 1629 gekoloniseerd door Massachusetts Bay Co.

Newfoundland In 1497 door John Cabot voor Engeland opgeëist. Britse soevereiniteit erkend in 1713.

New Hampshire Deel van Maine sinds 1622. Afzonderlijke kolonie vanaf 1698.

New Jersey Deel van Nieuw Nederland. sinds 1664 particuliere Engelse kolonie

New York Sinds 1623 gekoloniseerd als Nieuw Nederland. in 1664 door Engelsen veroverd.

Nova Scotia Sinds 1604 gekoloniseerd door Fransen (als Acadia). In 1713 aan de Engelsen afgestaan

Pensylvania Sinds 1861 gekoloniseerd; particuliere kolonie

Rhode Island Sinds 1636 gekoloniseerd door sectariërs uit Massachusetts

Bay Bij gedeelten verenigd na 1664.

New York Sinds 1623 gekoloniseerd als Nieuw Nederland. in 1664 door Engelsen veroverd.

Rupertsland Belangrijke bonthandel. In 1670 opgeëist door Hudson Bay en Co. Eis in 1713 door Frankrijk erkend

Virginia Sinds 1607 gekoloniseerd door Virginia Co. Sedert 1624 kroonkolonie.

Franse gebieden

Louisiana Na de verkenning van de Mississippi door La Salle(1662) eiste Frankrijk het hele stroomgebied op. Van de Grote meren tot de Golf van Mexico werden op strategische punten versterkte handelsposten gesticht. Nieuw Frankrijk Gekoloniseerd ca. 1608

Zie voor deel 2A Deel 2 a Van Britse kolonie tot de Verenigde Staten