We hebben 133 gasten online

Noord en Zuid-Amerika

Deel 4 Van Britse kolonie tot de Verenigde Staten

Gepost in V.S.

Deel 4 Van Britse kolonie tot de Verenigde Staten

we the people

Het lot van de Indianen

drs J.W.Swaen Historicus 24 november 2005 www.blikopdewereld.nl

Van alles waar de Verenigde Staten prat op gaat, beleefden de Indianen het tegengestelde: voor hen werd gebiedsuitbreiding gebiedsbeperking, democratie tot tirannie, welvaart tot armoede en vrijheid tot gevangenschap.

Voor 1600 woonden er ten noorden van de Rio Grande ca. 1 miljoen Indianen met 2000 verschillende talen. Ze leefden in kleine dorpen en voedden zich met maïs, wild en vis. Door de komst van de Europeanen kreeg de Indiaanse cultuur een nieuwe impuls. Aan de blanken danken de Sioux hun paarden, de Navajo's hun schapen, en de Irokezen hun wapens: maar ze gingen snel hun ondergang tegemoet. De door ziekten zwaar getroffen stammen van New England werden in de Pequoten oorlog(1636) en de King Philips War (1675/1676) uitgeschakeld. De grote Delaware stam werdin de Esopus oorlogen van 1660 door de Nederlanders verslagen, vervolgens door de Irokezen vernederd en door de Quakers bedrogen. De Delawares begonnen aan hun diaspora. Thans leven zij verspreid van Canada tot Texas. De stammen in het Zuiden wachtten een ander lot. Hun verwijdering werd geregeld in een wet, waarvoor planters onder leiding van Andrew Jackson hadden geijverd. Ondanks tegenstand van het Hooggerechtshof werden ongeveer 50.000 Cherokezen in concentratiekampen bijeengebracht en in de winter van 1838 tot een mars naar Oklahoma gedwongen. Velen kwamen daarbij om. Ook de Choctows, Creeks en Chickasaws ondergingen zware beproevingen. als enigen boden de Seminoles in de moerassen van Florida lange tijd weerstand.

veldslagen indianen

Zie verder deel 5 Deel 5 Van Britse kolonie tot de Verenigde Staten