We hebben 252 gasten online

Noord en Zuid-Amerika

Deel 4 De Nieuwe Wereld in het Westen

Gepost in V.S.

Nieuw Frankrijk ( Frans : Nouvelle-France) was het gebied gekoloniseerd door Frankrijk in Noord-Amerika gedurende een periode die begint met de verkenning van de Saint Lawrence rivier door Jacques Cartier in 1534 en eindigend met de overdracht van Nieuw-Frankrijk aan Spanje en Groot-Brittannië in 1763. Op zijn hoogtepunt in 1712(vóór de Vrede van Utrecht), bestond het grondgebied van Nieuw-Frankrijk van Newfoundland naar de Rocky Mountains en van de Hudson Baai aan de Golf van Mexico. Het gebied werd vervolgens verdeeld in vijf kolonies, elk met zijn eigen administratie: Canada, Acadia, Hudson Bay, Newfoundland (Plaisance), en Louisiana. De Vrede van Utrecht resulteerde in de afstaan van de Franse aanspraken op het vasteland van Acadia, de Hudson Bay en Newfoundland, en de oprichting van de kolonie van Ile Royale (Cape Breton Island) als opvolger van Acadia.

Frankrijk stond de rest van Nieuw-Frankrijk af, met uitzondering van de eilanden van St. Pierre en Miquelon, aan Groot-Brittannië en Spanje bij het Verdrag van Parijs, na de afgelopen Zevenjarige Oorlog (de Franse en Indiaanse Oorlog). Groot-Brittannië kreeg de landen ten oosten van de Mississippi-rivier, waaronder Canada, Acadia, en delen van Louisiana, terwijl Spanje het grondgebied naar het westen - het grootste deel van Louisiana kreeg. Spanje stond zijn deel van Louisiana af aan Frankrijk in 1800 onder de geheime Verdrag van San Ildefonso, maar de Franse leider Napoleon Bonaparte verkocht dat weer aan de Verenigde Staten in de Louisiana Purchase van 1803, waarmee definitief de Franse koloniale inspanningen eindigden op de Noord-Amerikaanse vasteland.

Vroege opsporing

Rond 1523,overtuigde de Italiaanse navigator Giovanni da Verrazzano koning Frans ervan, een expeditie te laten verrichten om zo naar een westelijke route te zoeken naar Cathay(China). Later dat jaar, voer Verrazzano vanuit Zeppe de Atlantische Oceaan overop met een klein Caravel met 50 mannen. Na het verkennen van de kust van het huidige Carolinas startte hij het volgende jaar een tocht naar het noorden langs de kust, om uiteindelijk voor anker te gaan in Narrows van de New York Bay . Hij is de eerste Europeaan die de plaats van het huidige New York ontdekte, noemde hij het Nouvelle-Angoulême, ter ere van de koning, de voormalige graaf van Angoulême . Verrazzano's reis overtuigde de koning in het streven om een kolonie te vestigen in de nieuw ontdekte land. Verrazzano gaf de namen Francesca en Nova Gaiia aan land tussen Nieuw Spanje (Mexico) en het Engels Newfoundland.

 

800px-samuel de_champlain_carte_geographique_de_la_nouvelle_france

Kaart van Nieuw-Frankrijk gemaakt door Samuel de Champlain in 1612.

In 1534, plantte Jacques Cartier een kruis op het Gaspe schiereiland en claimde het land in de naam van koning Frans I. Het was de eerste provincie van Nieuw-Frankrijk. De eerste Franse pogingen tot ontwikkeling van de regio liep op een mislukking uit. Franse vissers boten continueerden echter hun tochten langs de Atlantiche kust en in de St. Lawrence rivier, en sloten overeenkomsten met de inlandse bevolking, nadat Frankrijk was begonnen land te bezetten. Franse kooplieden beseften al snel dat de St. Lawrence regio zeer waardevol was door bont dragende dieren, met name de bever, die zeldzaam was geworden in Europa. Uiteindelijk besloot de Franse kroon om het gebied te koloniseren voor de beveiliging en uitbreiding van haar invloed in Amerika.

cartiermap2 1535-1536

Een andere vroege Franse poging tot nederzetting in Noord-Amerika was Fort Caroline, gevestigd in wat nu Jacksonville in Florida is, in 1564. Bedoeld als een toevluchtsoord voor hugenoten, werd Caroline opgericht onder leiding van Rene Goulaine de Laudonnière en Jean Ribault. Het werd geplunderd door de Spanjaarden geleid door Pedro Menendez de Aviles, die daarna de nederzetting St. Augustinus stichtten op 20 september 1565.

Acadia en Canada (New Frankrijk) werden bewoond door inheemse nomadische Algonkin volkeren en sedentaire Iroquois volkeren. Dit land was vol onbenutte en waardevolle natuurlijke rijkdommen, die aandacht trokken in heel Europa. Rond de jaren 1580, werden Franse handelsbedrijven opgezet en de schepen gecontracteerd om het bont te vervoeren. Veel van wat er gebeurde tussen de autochtonen en hun Europese bezoekers, rond die tijd is niet bekend, bij gebrek aan historische gegevens.

map-of-new-france-and-canada-c-1597

Map of New France en Canada 1597

Eerdere pogingen tot instelling van de permanente nederzettingen waren mislukt. In 1598 werd een handelspost gevestigd op Sable Island , voor de kust van Acadia, maar deze was ook niet succesvol. In 1600 werd een handelspost gevestigd te Tadoussac, maar slechts vijf kolonisten overleefden de winter. In 1604 werd een nederzetting gesticht in Ile-Saint-Croix op de Baie Francois ( Bay of Fundy ), die werd verplaatst naar Port-Royal in 1605. Het werd verlaten in 1607, hersteld in 1610, en vernietigd in 1613, waarna kolonisten zich verplaatsten naar andere locaties in de buurt, in nederzettingen die gezamenlijk bekend stonden als Acadia , en de kolonisten als Acadians .

697px-henry hudson_map_26 1610-1611

In 1608 stichtten Pierre Dugua, Sieur de Mons en Samuel de Champlain, gesponsord door Hendrik IV, met 28 mannen de stad Quebec, de tweede permanente Franse nederzetting in de kolonie van Canada. De Kolonisatie verliep traag en moeilijk. Veel kolonisten stierven vroeg, als gevolg van barre weersomstandigheden en ziekten. In 1630 waren er slechts 103 kolonisten komen wonen in de nederzetting, maar in 1640, had de bevolking het aantal van 355 bereikt.

Champlain sloot snel een verbond met de Algonquin en Montagnais volkeren in het gebied, die in oorlog waren met de Iroquois. In 1609 reisden Champlain, samen met twee andere Franse metgezellen ten zuiden van de St. Lawrence vallei, vergezeld van zijn Algonquin, Montagnais en Huron bondgenoten, naar Lake Champlain, waar hij actief mee deed aan een strijd tegen de Iroquois, waarbij hij twee Iroquols leiders met het eerste schot van zijn haakbus doodde. Deze militaire inzet tegen de Iroquois verstevigde de positie van Champlain met de nieuwe Franse bondgenoten Huron en Algonquin, die van vitaal belang waren om de bonthandel in Nieuw-Frankrijk in stand te houden. Maar een eeuw lang was er sprake van geregelde botsingen tussern de Iroquis en de Fransen.

Champlain regelde dat jonge Franse mannen gingen samenleven met de inboorlingen, om hun taal en gebruiken te ieren om zo de Fransen te helpen zich aan te passen aan het leven in Noord-Amerika. Door deze mannen, bekend als coureurs des bols (lopers van het bos) (zoals Etienne Brule ), breidde de Franse invloed zich uit in het zuiden en westen van de Grote Meren en onder de Huron stammen die daar woonden.

800px-western new_france_1688

Kaart van westelijk Nieuw-Frankrijk, met inbegrip van de Illinois Land, door Vincenzo Coronelli , 1688.

Tijdens de eerste tientallen jaren van het bestaan van de kolonie, bestond de de Franse bevolking slechts een uit paar honderd kolonisten, terwijl de Engelse kolonies in het zuiden veel dichter bevolkt en rijk waren. Kardinaal Richelieu, adviseur van Lodewijk XIII, wilde Nieuw Frankrijk net zo belangrijk maken als de Engels kolonies. In 1627 richtte Richelieu een Compagnie van Honderd Investeerders op, om te investeren in Nieuw-Frankrijk, met de belofte aan de nieuwe kolonisten dat ze land zouden krijgen en dat Canada zou uitgroeien tot een belangrijke handels -en landbouwkolonie. Champlain werd uitgeroepen tot gouverneur van Nieuw-Frankrijk.

Richelieu verbood niet rooms-katholieken er te gaan wonen. Protestanten werden verplicht om hun geloof op te geven als ze zich in Nieuw-Frankrijk wilden vestigen, velen van hen kozen dus ervoor zich te vestigen in Engels kolonies. De Rooms-Katholieke Kerk, en missionarissen zoals de jezuïeten, werden stevig verankerd in het gebied. Richelieu introduceerde ook het 'heerlijke systeem', een semi- feodaal systeem van de landbouw, dat een karakteristiek kenmerk van de St. Lawrence vallei zou blijven tot in de 19e eeuw. Terwijl de Richelieu zich weinig inspande de Franse aanwezigheid in Nieuw-Frankrijk te verhogen, werd zo wel de weg vrijgemaakt voor het succes van de latere ontwikkelingen. Tegelijkertijd echter begonnen de Engelse kolonies in het zuiden de St. Lawrence vallei binnen te vallen, en, in 1629, werd Quebec ingenomen en bleef in het bezit van het Engelsen tot 1632. Champlain keerde in dat jaar terug naar Canada, en vroeg aan Sieur de Laviolette een andere handelspost te stichtten in Trois-Rivières, wat deze deed in 1634. Champlain stierf in 1635.

Jezuïeten-missieposten

1645 new france

De Franse katholieke kerk, was na de dood van Champlain de meest dominante kracht in Nieuw-Frankrijk, deze wilden een utopische christelijke gemeenschap oprichten in de kolonie. In 1642, trok een groep kolonisten, geleid door Paul Chomedey de Maisonneuve, die Ville-Marie had gesticht, voorloper van het huidige Montreal, verder de St. Lawrence op. In de jaren 1640, drongen missionarissen door tot de Grote Meren en veel van de Huron inboorlingen kwamen om het leven. De missionarissen kwamen in conflict met de Iroquois, die vaak vanuit Montreal anvielen. In 1649, werd zowel de jezuïeten missie en de Huron samenleving bijna volledig verwoest door Iroquois invasies.

In 1653 werd een poging tot vrede ondernomen door de Onondaga Natie aan Nieuw-Frankrijk en werd een expeditie van de jezuïeten opgezet, onder leiding van Simon

Le Moyne, die in 1656 Sainte Marie de Ganentaa oprichtten. De jezuïeten werden gedwongen om vande missie af te zien en in 1658 werden de vijandelijkheden met de Iroquois hervat.

 

iroquois 6_nations_map_c1720

 

Een infrastrructuur in Nieuw Frankrijk bestond er praktisch niet, met weinig wegen en kanalen. Men de waterwegen, in het bijzonder de St. Lawrence rivier, als de belangrijkste vorm van vervoer, vooral door middel van kano's. In de winter, wanneer de meren bevroren waren, verplaatste men zich met sleeen getrokken door honden of paarden. Een land transport systeem werd pas in de regio ontwikkeld in de jaren 1830, toen weggedeelten werden gebouwd langs de rivier, en het Rideau Canal-project werd pas voltooid in 1840.

Koninklijke overname en pogingen om zich te vestigen

In de jaren 1650, leefden in Montreal nog slechts enkele tientallen kolonisten en een ernstig onderbevolkt Nieuw Frankrijk ging bijna volledig ten gronde aan aan vijandige Iroquois krachten. In 1660 leidde kolonist Adam Dollard des Ormeaux Canadese en Huron milities tegen een veel grotere Iroquois strijdmacht, geen van de Canadezen overleefden het, maar ze slaagden er wel in de Iroquois invasie terug te draaien. In 1663 werd Nieuw-Frankrijk uiteindelijk veiliger als Lodewijk XIV het gebied tot een koninklijke provincie uitriep. In 1665 stuurde hij een Franse garnizoen, het Carignon-Saliieres Regiment, naar Quebec. De regering van de kolonie werd hervormd in de lijn van de regering van Frankrijk, met de gouverneur-generaal en Intendant ondergeschikt aan de minister van Marine in Frankrijk. In 1665 werd Sean Talon naar Nieuw Frankrijk gestuurd door minister van de Marine Jean-Baptiste Colbert als de eerste Intendant. Deze hervormingen beperkten de macht van de bisschop van Quebec, die grootte macht had verworven na de dood van Champlain.

De volkstelling van 1666 in Nieuw Frankrijk werd uitgevoerd door een intendant van Frankrijk, Jean Talon, in de winter van 1665-1666. Het toonde een bevolking van 3.215 inwoners in Nieuw-Frankrijk aan, veel meer dan een paar decennia eerder, maar ook een groot verschil in het aantal mannen (2034) en vrouwen (1181). Dit kwam omdat de meeste ontdekkingsreizigers, soldaten, bonthandelaren en kolonisten die waren gekomen om Nieuw Frankrijk mannen waren. Om de kolonie te versterken en te maken tot het centrum van de Franse koloniale rijk, besloot Lodewijk XIV om meer dan 700 alleenstaande vrouwen in de leeftijd tussen de 15 en 30 (bekend als verzending les fliles du rol) naar Nieuw Frankrijk te sturen. Tegelijkertijd werden huwelijken met de bevolking bevorderd en contractarbeiders , bekend als aangrijpt, werden naar Nieuw Frankrijk gestuurd. Een van die geëngageerde, Etienne Truteau (La Rochelle, 1641 - Montreal, 1712) was de stamvader van de Trudeaus in Amerika, zoals de minister-president van Canada Pierre Elliott Trudeau .

Talon deed pogingen om het 'heerlijke systeem' te hervormen, waardoor de seigneurs daadwerkelijk verblijven op hun land, en het beperken van de grootte van de heerlijkheden, in een poging om meer grond beschikbaar te stellen voor nieuwe kolonisten. Deze pogingen waren uiteindelijk niet succesvol. Zeer weinig kolonisten arriveerden er, en de verschillende industrieën die Talon oprichtte overstegen niet het belang van de

Bonthandel

De economische ontwikkeling van Nieuw-Frankrijk werd gekenmerkt door de opkomst van de opeenvolgende economie op basis van basisproducten, die de politieke en culturele instellingen van de tijd oplegden. Tijdens de 16e en vroege 17e eeuw was de economie van Nieuw Frankrijk sterk gericht op de Atlantische visserij. Dit zou veranderen in de tweede helft van de 17e en 18e eeuw als Franse nederzettingen verder doordrongen in het continentale binnenland. De Franse economische belangen zouden zich verder ontwikkelen en concentreren op de bonthandel. Het zou de econoimie van Nieuw Frankrjk versterken, met name die van Montreal, voor de volgende eeuw.

De handelspost van de "Ville-Marie ", gevestigd op het huidige eiland van Montreal, werd al snel de economische hub voor de Franse bonthandel. Dit was voor een groot deel te wijten aan de bijzondere locatie aan de St. Lawrence rivier. Hier was een nieuwe economie ontstaan, van een grootte en dichtheid die meer economische kansen voor de inwoners van Nieuw-Frankrijk bood. In december van 1627 werd de Compagnie van Nieuw-Frankrijk erkend en verkreeg de commerciële rechten op het verzamelen en export van bont van de Franse gebieden. Door te handelen met de inheemse bevolking en het veiligstellen van de belangrijkste markten groeide de macht gestaag in de volgende tien jaar. Als gevolg hiervan was het in staat om specifieke prijzen voor bont en andere waardevolle goederen vast te stellen, waarmee men de economische hegemonie ten opzichte van andere handelspartners en andere gebieden vaststelde

De bonthandel zelf was gebaseerd op een commodity van kleine bulk, maar had toch een hoge waarde. Hierdoor slaagde men erin kapitaal aan te trekken dat anders zou worden bestemd voor andere sectoren van de economie. Het gebied rond Montreal bleef voor het grootste deel georiënteerd op de landbouw met weinig of geen handel buitende Franse kolonie. Dit was een goed voorbeeld van de effecten van de bonthandel op aangrenzende gebieden van de economie.

Desalniettemin is bij het begin van de jaren 1700, stimuleerde de bonthandel de economische voorspoed en langzaam veranderde Montreal. Economisch gezien was het niet meer een stad van kleine handelaars of van bont beurzen, maar een stad van kooplieden en van fel licht. De primaire sector van de bonthandel, de handeling van het verwerven en de verkoop van het bont, bevorderde snel de groei van de complementaire tweede en de tertiaire sector van de economie. Bijvoorbeeld er werd een klein aantal leerlooierijen opgericht in Montreal en een groter aantal herbergen, cafes en markten die het groeiende aantal inwoners, waarvan het bestaan afhankelijk is van de bonthandel, zou ondersteunen. Al in 1683 waren er ruim 140 families en 900 mensen die er in Montreal van leefden.

De oprichting van de Compagnie des Indes in 1718 wees wederom op het economische belang van de bonthandel. Deze koopman vereniging, net als zijn voorganger, de Compagnie des Cent Associes, regelde de bonthandel tegen de beste prijs, ondersteunde de belastingen van de overheid van de overheid en de bestrijding van zwarte marktpraktijken. Maar vanaf het midden van de 17e eeuw geraakte de bonthandel in een langzame daling. De natuurlijke overvloed van bont was voorbij en kon niet meer voldoen aan de marktvraag. Dit resulteerde uiteindelijk in de intrekking van de 25 procent omzetbelasting die eerder gericht was op het terugdringen van de administratieve kosten van Nieuw Frankrijk. Daarnaast, nam de zwarte handel toe door het wegvallen het aanbod. Een groter aantal inwoners en bonthandelaren begon omzeilde Montreal en Nieuw Frankrijk en begon te handelen met Britse of Nederlandse kooplieden in het zuiden.

589px-new-france1750

Tegen het einde van de Franse tijd in Nieuw Frankrijk in 1763, had de bonthandel aanzienlijk aan betekenis verloren en had een groot deel van de economie van Nieuw-Frankrijk ondersteund. Het was echter de fundamentele kracht achter de oprichting en de enorme groei van Montreal en de Franse kolonie.

De Iroquois aanvallen op Montreal

Ville-Marie was een opmerkelijke locatie want het was het centrum van verdediging tegen de Iroquois , het punt van vertrek voor alle West-en Noord reizen, en het centrale punt waar de handel van de Indianen plaatsvond. Dit plaatst Ville-Marie, later bekend als Montreal, in de voorhoede tegen de Iroquois wat resulteerde in het feit dat de handel gemakkelijk en frequent werd onderbroken. De Iroquois werkten samen met de Nederlanders en Engelsen, wat hen motiveerde om de Franse bonthandel te onderbreken en de bonthandel naar beneden de rivier de Hudson bij de Nederlandse en Engels nederzettingen te brengen. Ook dit leidde de Iroquois tot oorlogvoering tegen de Hurons, de Algonquians, en alle andere stammen die zich in alliantie met de Fransen. Als de Iroquois Nieuw Frankrijk en zijn Indische bondgenoten zou kunnen vernietigen, zouden ze in staat zijn om vrij en winstgevend te handelen met de Nederlandse en Engels op de Hudson River. De Iroquois vielen de nederzetting na de oprichting in het jaar 1642 aan, en in bijna elk volgend jaar. Een militante theocratie in Montreal werd gehandhaafd.

In 1653 en 1654 arriveerden er versterkingen in Montreal waardoor de Iroquois dreiging te stoppen. In dat jaar sloten de Iroquois vrede met de Fransen, en de gouverneur van Nieuw-Frankrijk Jean de Lauzon maakte van de gelegenheid gebruik om twee Fransen naar het westen te zenden vergezeld van inlanders. In 1654 vertrokken zij uit Montreal. Zoals Montreal was ooit het centrum van de Franse verzet was tijdens de jaren van de Iroquois bedreiging, werd het nu het centrum voor de Franse opmars in de periode na 1654 toen de Fransen hun positie gestabiliseerd hadden om opnieuw door te gaan.

Adam Dollard des Ormeaux, een kolonist en soldaat van Nieuw-Frankrijk, was een opmerkelijk figuur met betrekking tot de Iroquois aanvallen op Montreal. De Iroquois begonnen al weer snel hun aanvallen tegen Montreal, en de weinige bewoners van Montreal werden bijna volledig verslagen door de vijandige Iroquois. In het voorjaar van 1660, leidde Adam Dollard des Ormaeux een kleine militie bestaande uit 16 mannen uit Montreal tegen een veel grotere Iroquoise krijsmacht op het Long Sault Rapids op de Ottawa rivier. Alle jonge Canadezen verloren het leven, maar ze slaagden erin de Iroquois invasie terug te draaien en waren daarmee verantwoordelijk voor het redden van Montreal van de ondergang. De ontmoeting tussen Ormeaux en de Iroquois is van belang omdat de Iroquois werden afgehouden van verdere aanvallen op Montreal.

Coureurs des bols

De coureurs des bois waren verantwoordelijk voor het starten van de stroom van de handel uit Montreal, de Franse goederen in de bovenste gebieden, terwijl de indianen werden teruggedrongen. De coureurs reisden samen met intermediaire stammen, en stonden te popelen om de Franse toegang tot de verder weg gelegen bont-jacht stammen te voorkomen. Maar de coureurs bleef buiten het gebied gaan met behulp van de Ottawa rivier met als eerste stap op de reis met Montreal als uitgangspunt. De Ottawa rivier was belangrijk omdat het een praktisch route was voor de Europeanen. Montreal en de Ottawa rivier lagen in het centrum van de Indiaanse oorlog en rivaliteit.

Montreal ondervond moeilijkheden omdat er te veel 'Coureurs des Bols' waren. De vraag naar bont ging naar beneden waardoor er een overaanbod ontstond op de markten van Europa. Dit verhanderde de handel van de coureurs omdat de coureur makkelijk controles, monopolies, en belastingen konden ontduiken en bovendien omdat de coureurs handel schade toebracht aan zowel de Fransen en de Indianen. De problemen veroorzaakten een grote scheur in de kolonie, en in 1678 werd door een Algemene Vergadering bevestigd dat de handel in het openbaar moest worden gemaakt om zo beter voor de veiligheid van de Indianen te kunnen zorgen. Het werd ook verboden om spiritualiën in het binnenland mee te nemen voor de handel met de Indianen. Maar deze beperkingen op de coureurs, hebben door een verscheidenheid van redenen, nooit gewerkt. De bonthandel bleef afhankelijk van de handel in spiritualiën, en bleef in toenemende mate in de handen van de coureurs, die naar noorden reisden op zoek naar bont.

Natives

De Europeanen waren in staat Noord-Amerika te koloniseren en hun manier van leven en economie te vestigen omdat de inheemse bevolking hen verwelkomde en hen dat toestond. De Fransen waren geïnteresseerd in het exploiteren van het land door de bonthandel en later de handel in hout. De Fransen waren totaal afhankelijkheid van de inheemse mensen, zo hadden ze had hulp nodig om te overleven in de verraderlijke klimaat dat voorkwam in Noord-Amerika. Veel kolonisten wisten niet hoe ze de winter moesten overleven, de inheemse mensen toonden hen hoe zich konden handhaven in deze nieuwe wereld. De Natives hielpen hen om naar voedsel te jagen, naast het gebruik maken van het bont van hun prooi om warm te blijven tijdens de wintermaanden.

Later toen de bonthandel zich begon te ontwikkelen, ontstonden er gemengde huwelijken, de manier van de Fransen de betrekkingen met een land te ontwikkelen en de toegang tot hun jacht en leefgebieden.

De bonthandel gaf de inheemse mensen toegang tot metalen gereedschap dat hun leven gemakkelijker zou maken. Messen, potten en ketels gaven de vrouwen een makkelijkere tijd bij het bereiden van maaltijden. Netten, vuurwapens en bijlen gaf de mannen een eenvoudiger en meer productieve jacht. Er zijn zowel positieve als negatieve aspecten van de bonthandel voor de inheemse bevolking. Hun dagelijks leven werd makkelijker, maar het belemmerde hun oorspronkelijke manier van leven en een verlies van de eigen cultuur begint geleidelijk toe te nemen. De Native mensen begonnen enkel op Europese goederen te vertrouwen hetgeen erin resulteerde dat de inheemse bevolking hun oorspronkelijke manier van leven bijna vergeten waren door het gebruik van metalen goederen. Alcohol had ook een enorme verandering in de cultuur veroorzaakt, de handel in alcohol resulteerde in een toename van dronkenschap in de inheemse cultuur. Sommige groepen begon alleen te handelen in alcohol, de Cree bijvoorbeeld. Voedsel en onderdak waren een noodzaak, maar met de opening van het bonthandel kwamen een aantal luxe goederen, zoals alcohol, tabak voor recreatief gebruik, uitgebreide kleding en textiel in de handel waardoor de bonthandel verminderde.

Militaire conflicten

Sinds Henry Hudson en de Hudson Bay en de omringende landen claimde voor Engeland, waren Engels kolonisten begonnen met het uitbreiden van hun gebieden over wat nu de Canadese noorden buiten de door de Fransen gehouden gebieden van Nieuw-Frankrijk. In 1670 werd met de hulp van Franse coureurs des bois, Pierre-Esprit Radisson en Medard des Groseilliers, de Hudson's Bay Company opgericht om de bonthandel in het hele land te regelen, in de Hudson Bay (bekend als Land Rupert's ). Dit beeindigde het Franse monopolie op de Canadese bonthandel. Om dit te compenseren breidden de Fransen hun grondgebied naar het zuiden uit, en naar het westen van de Amerikaanse kolonies. In 1682, Rene Robert Cavelier, Sieur de La Salie verkenden de Ohio en Mississippi valleien, en claimden het dat het gehele grondgebied voor Frankrijk tot in het zuiden aan de Golf van Mexico. Hij noemde dit gebied Louisiana. La Salie probeerde om de eerste kolonie te vestigen in het nieuwe grondgebied in 1685, maar onnauwkeurige kaarten en navigatie problemen leverden problemen op waardoor hij in plaats daarvan de kolonie, Fort Saint Louis oprichtte, in wat nu Texas is. De kolonie werd uitgeroeid door ziekten en Indiaanse aanvallen in 1688 uitgeroeid.

800px-queenanneswarbefore svg

Kaart van Noord-Amerika in 1702 met forten, steden en gebieden bezet door de Europese nederzettingen. Groot-Brittannië (roze), Frankrijk (blauw), en Spanje aardse vordering (oranje) Hoewel er weinig kolonisatie vond plaats in dit deel van Nieuw-Frankrijk, werden er tal van strategische forten gebouwd, in opdracht van gouverneur Lodewijk de Buade de Frontenac. Forten werden ook gebouwd in de oudere delen van Nieuw-Frankrijk die nog niet in gebruik waren. Veel van deze forten werden bezet door garnizoenen van de marine, de enige reguliere soldaten in Nieuw-Frankrijk tussen 1682 en 1755

King William's War

638px-king williams_war_svg

In 1689 begon King William's Oorlog en de Engelsen en het Iroquois starten met een grootscheepse aanval op Nieuw-Frankrijk, na vele jaren van kleine schermutselingen in de Engels en Franse gebieden. Nieuw Frankrijk en de Wabanaki Confederatie waren in staat om uitbreiding van New England te in Acadia te dwarsbomen, waarvan de grens door Nieuw Frankrijk gedefinieerd werd als de Kennebec rivier in het zuiden van Maine.

King William's Oorlog eindigde in 1697, maar een tweede oorlog (Queen Anne's War) brak uit in 1702. Quebec overleefde de Engels invasies van beide oorlogen, en tijdens de oorlogen werd veel van de Engels Hudson's Bay Company bont waaronder York Factory door Frankrijk in beslag genomen, door de Fransen omgedoopt werd tot Fort Bourbon 

Queen Anne's War

Terwijl Acadia de Engels invasie tijdens de Tweede King William's overleefde, viel de kolonie tijdens de Tweede Queen Anne's. De laatste verovering van Acadia gebeurde in 1710. In 1713, kwam er vrede tot stand met Nieuw Frankrijk in de Vrede van Utrecht. Bij het verdrag ging de Hudson Bay, Newfoundland en een deel van Acadia (het schiereiland Nova Scotia ) over naar Groot-Brittannië, Frankrijk bleef in controle van Ile Royale ( Cape Breton Island ) (waartoe ook behoorde Íle Saint-Jean ( Prince Edward Island ). Het noordelijke deel van Acadia, wat nu New Brunswick en Maine is bleven betwist grondgebied. De bouw van Fortress Louisbourg op 11e Royale begon in 1719, een Franse militair bolwerk bedoeld om de nederzetingen baan de St. Lawrence Rivier te verdedigen.

new france_4 1700

 

Na de Vrede van Utrecht, begon Nieuw Frankrijk te bloeien. Industrieën, zoals visserij en landbouw, die dit hadden nagelaten tijdens Talon begon te bloeien. Een 'King's Highway "( Chemin du Roy) werd gebouwd tussen Montreal en Quebec om de snelle handel te stimuleren. De scheepvaart bloeide en nieuwe havens werden gebouwd en oude werden opgewaardeerd. Het aantal kolonisten nam sterk toe en rond 1720, was Canada uitgegroeid tot een zelfvoorzienend kolonie met een bevolking van 24.594 mensen. De Kerk, hoewel nu minder krachtig dan ze oorspronkelijk was geweest, controleerde onderwijs en sociaal welzijn. Deze jaren van vrede worden vaak aangeduid door de Franse Canadezen als Nieuw-Frankrijk's "Gouden Eeuw".

Vader Rale's War

In Acadia werd de oorlog echter voortgezet. Vader Rale's War (1722-1725) was een serie van gevechten tussen New England en de Wabanaki Confederatie , die gesteund werden door Nieuw Frankrijk. Nieuw Frankrijk en de Wabanaki Confederatie verdedigden zich tegen de uitbreiding van de New England nederzettingen in Acadia, waarvan de grens door Nieuw Frankrijk gedefinieerd was als de Kennebec rivier in het zuiden van Maine. Na de New England verovering van Acadia in 1710, kwam het vasteland van Nova Scotia onder de controle van New England, maar zowel het huidige New Brunswick en vrijwel alle van de huidige Maine bleven betwist gebied tussen New England en Nieuw Frankrijk. Om Nieuw Frankrijk aanspraak op de regio veilig te stellen werden katholieke missies opgezet die behoren tot de drie grootste inheemse dorpen in de regio: een op de Kennebec River ( Norridgewock ), een verder naar het noorden op de Penobscot rivier ( Penobscot) en een aan de St. John River Medoctec ).

De oorlog begon op twee fronten: New England trok door Maine en toen vestigde New England zich op Canso, Nova Scotia . Als gevolg van de oorlog viel Maine in handen van New England door de nederlaag van Vader Sebastien Rale op Norridgewock en de daaropvolgende terugtrekking van de inheemse bevolking van de Kennebec en Penobscot rivieren St. Francis en Becancour, Quebec.

King George's War

De vrede duurde in Canada tot 1744, toen het nieuws van het uitbreken van de Oostenrijkse Successieoorlog (King George's War in Noord-Amerika) Fort Louisbourg bereikte. De Franse troepen ging als eerste in de aanval in een mislukte poging om Annapolis Royal vast te leggen, de hoofdstad van de Britse Nova Scotia. In 1745 leidde William Shirley, gouverneur van Massachusetts, een tegenaanval op Louisbourg. Zowel Frankrijk en Nieuw-Frankrijk waren niet in staat om de belegering te verlichten, en Louisbourg viel voor de Britten. Met de beroemde Duc d'Anville Expeditie, probbeerde Frankrijk Acadia en de vesting te heroveren, maar dat mislukte in 1746. Het fort werd weer onder Frans bestuur gebracht door het Verdrag van Aix-la-Chapelle , maar het vredesverdrag, waarin alle koloniale grenzen hersteld werden naar hun vooroorlogse status, kon weinig veraderen om de aanhoudende vijandschap tussen Frankrijk, Groot-Brittannië, en hun respectievelijke kolonies te beëindigen, noch bood het een oplossing bij eventuele territoriale geschillen.

Vader Le Loutre's War

Binnen Acadia en Nova Scotia ging de oorlog verder, Vader Le Loutre's War (1749-1755) waren eens serie schermutselingen die begonnen met de Britse stichting van Halifax. Tijdens Vader Le Loutre's War, stchtte Nieuw Frankrijk drie forten langs de grens van het hedendaagse New Brunswick om het te beschermen tegen een aanval van New England Nova Scotia. De oorlog duurde tot de Britse overwinning in Fort Beausejour, die Vader Le Loutre verdreven uit de regio, dus een einde aan zijn Bondgenootschap maakte met de Maliseet, Acadians en Mi'kmaq.

800px-nouvelle-france map-en_svg

Kaart van de territoriale aanspraken van 1750 in Noord-Amerika , voor de Franse en Indiaanse Oorlog, dat deel uitmaakt van het grotere wereldwijd conflict bekend als de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). - Bezittingen van Groot-Brittannië (roze), Frankrijk (blauw), en Spanje (oranje, California, Pacific Northwest, en Great Basin niet aangegeven) -

Franse en Indiaanse Oorlog

Fort Duquesne, gelegen aan de samenvloeiing van de Allegheny en Monongahela rivieren op de plaats van het huidige Pittsburgh, Pennsylvania, bewaakte de belangrijkste strategische locatie in het westen op het moment van de Zevenjarige Oorlog. Het werd gebouwd om te verzekeren dat de rivier de Ohio vallei onder Franse controle zou blijven. Een kleine koloniale eenheid uit Virginia begon een fort, maar een Franse eenheid onder Claude-Pierre Pécaudy de Contrecoeur verdreef ze in april 1754. Nieuw Frankrijk claimde dit als onderdeel van hun kolonie en de Fransen waren bezorgd dat de Britten hier inbreuk op zouden maken. Het door de Fransen gebouwde Fort Duquesne diende als militair bolwerk en als basis voor de ontwikkeling van de handel en de versterking van de militaire allianties met de Aboriginal bevolking van het gebied.

1754-1763french and_indian_war

1754-1763

De strijd om de controle over Ohio Land, leidde tot de Franse en Indiaanse Oorlog, begonnen als de Noord-Amerikaanse fase van de Zevenjarige Oorlog (die niet eerder technisch begonnen in Europa in 1756). Het begon met de nederlaag van een Virginia militie contingent onder leiding van Kolonel George Washington door de Franse troepen de la Marine in de Ohio vallei. Als gevolg van die nederlaag, besloten de Britten om de verovering van de stad Quebec, de hoofdstad van Nieuw-Frankrijk voor te bereiden. De Britten versloegen Frankrijk in Acadia in de Slag van Fort Beausejour (1755) en daarna Íle Royale (Cape Breton Island) (waartoe ook Íle Saint-7ean hoorde ( Prince Edward Island) met het Beleg van Louisbourg (1758). Tijdens de oorlog, dreven de Britten de Acadians uit de regio, die de Mi'kmaq en Acadian milities weerstonden.

Maar deze successen werden niet zonder slag of stoot bereikt. In 1756 opende een grote strijdmacht van het Fransen, Canadiens, en hun Indiaanse bondgenoten onder leiding van Marquis de Montcalm een aanval tegen de voornaamste Britse post bij Fort Oswego op Lake Ontario van Fort Frontenac en het garnizoen werd gedwongen zich over te geven. Het jaar daarop in 1757 belegerde Montcalm met een enorme strijdkracht van 7200 Franse en Canadiens en 2400 indianen Fort William Henry aan de zuidelijke oever van Lake George en na drie weken van strijd tegen de Britse bevelhebber Monroe moest die uiteindelijk afstand doen van Montcalm en kreeg de gelegenheid eervol terug te keren naar Engeland, onder de conditie 18 maanden niet meer te vechten. Maar veel van de indianen hadden honger naar hoofdhuid en buit, en de Britse krijgsmacht met burgers werden 3 mijl van het fort afgeslacht, ongeveer 1100 leden van de 1500 sterke strijdmacht. In 1758 behaalden de Britten een overwinning en een nederlaag. De overwinning was bij de Franse vestingstad Louisbourg. De nederlaag was op de streep van het land tussen Lake Champlain en Lake George bij de Franse vesting van Fort Carillon. De Britse strijdmacht gestuurd naar Fort Carillon (in handen van slechts 3.400 Franse stamgasten en mariniers met bijna geen milities of Indiase ondersteuning) was de grootste ooit in Amerika (op dat moment) en bestond uit 16.200 Britse, Amerikaanse en Iroquois troepen onder het bevel van de saaie politieke Generaal James Abercrombie (genaamd Mrs Nabbycrombie door zijn troepen en tante aubbie door zijn officieren). Deze strijd kost de Britse troepen 2200 verschillende artillerie stukken en het grootste deel van het moreel van die Britse leger; de Franse verliezen waren ongeveer 200 doden of gewonden.

In de tussentijd continueerden de Franse hun verkenningen verder naar het westen en hun handel allianties met inheemse volkeren uit te breiden. Fort de la Corne werd gebouwd in 1753 door Louis de la Corne, Chevalier de la Corne net ten oosten van de Saskatchewan rivier Forks in wat nu de Canadese provincie van Saskatchewan is . Dit was het verste buitenpost naar het westen van het Franse Keizerrijk in Noord-Amerika op te richten voor de val ervan.

Nasleep

Nieuw Frankrijk had nu meer dan 70.000 inwoners, een enorme stijging ten opzichte van het begin van de eeuw, maar de Brits Amerikaanse koloniën met meer dan een miljoen mensen (waaronder een aanzienlijk aantal Franse Hugenoten) hadden veel meer inwoners. Het was veel gemakkelijker voor de Britse kolonisten om aanslagen in Nieuw Frankrijk te organiseren dan voor de Fransen de Britten aan te vallen. In 1755 leidde General Edward Braddock een expeditie tegen het Franse Fort Duquesne, en hoewel ze numeriek beter waren dan de Franse milities en hun Indiase bondgenoten, werd Braddock's leger werd en Braddock gedood. Later in datzelfde jaar hoorden de Britten nog wat goed nieuws. Generaal William Johnson met een strijdmacht van 1700 Amerikaanse en Iroquois troepen versloeg een Frans strijdmacht van 2800 Fransen en Canadiens en 700 indianen geleid door Baron Dieskau, Militaire commandant van Nieuw-Frankrijk bij de Slag van Lake George.

Terwijl de Britse verovering van Acadia plaatsvond in 1710, hadden de Fransen nog steeds een belangrijke strijdmacht in de regio met de forten Fort Beausejour en Fortress Louisbourg. De dominante bevolking in de regio bleef Acadian. In 1755 waren de Britten succesvol in de Slag bij Beausejour en direct daarna begon de verdrijving van de Acadians. De bedoeling van de uitzetting, in militaire termen, was om de Acadian militaire dreiging te neutraliseren en de vitale aanvoerlijnen te gebruiken om Louisbourg te stoppen.

nlle-france-forts-carte 1755

In 1758, veroverden Britse troepen opnieuw Louisbourg, waardoor ze ingang konden blokkeren van de St. Lawrence Rivier. Dit bleek beslissend in de oorlog. In 1759 overwonnen de Britten Quebec via zee, en een leger onder generaal James Wolfe versloeg de Fransen onder generaal Louis-Joseph de Montcalm bij de Slag om de Plains of Abraham in september. Het garnizoen in Quebec gaf zich op 18 september over, en bij het begin van het volgende jaar was Nieuw Frankrijk volledig veroverd door de Britten na de succesvolle aanval op Montreal, dat had geweigerd de val van Canada te erkennen.

800px-nsrw siege_of_quebec

De laatste Franse gouverneur-generaal van Nieuw-Frankrijk, Pierre Frangois de Rigaud, Marquide Vaudreuil-Cavagnal, gaf zich op 8 september 1760 over aan de Britse generaal-majoor Jeffrey Amherst. Frankrijk deed formeel afgestand van Canada in het Verdrag van Parijs, ondertekend op 10 februari 1763.

northamerica1762-83

Kaart met de Britse territoriale winsten na het Verdrag van Parijs in het roze, en de Spaanse territoriale winsten na het Verdrag van Fontainebleau in het geel.

Politieke organisatie van Nieuw-Frankrijk, circa. 1759

De Franse cultuur en religie bleven dominant in de meeste gebieden van het voormalige grondgebied van Nieuw-Frankrijk, tot de komst van Britse kolonisten leidde tot de latere oprichting van Upper Canada (vandaag Ontario en New Brunswick. De Louisiana Territory, onder Spaanse controle sinds het einde van de Zeven Jarige Oorlog, bleef buiten de grenzen om de afwikkeling van de dertien Amerikaanse koloniën.

Twaalf jaar nadat de Britten de Fransen versloegen, brak de Amerikaanse Revolutie uit in een lagere gelegen Britse dertien koloniën . Veel Quebecers zouden deelnemen aan de oorlog, met inbegrip van belangrijke Clement Gosselin en admiraal Louis-Philippe de Vaudreuil. Na de Britse overgave bij Yorktown in 1781, werden in het Verdrag van Versailles in 1783 alle voormalige Britse claims in Nieuw-Frankrijk onder de gegeven Grote Meren in het bezit van de ontluikende Verenigde Staten gesteld . Een Frans-Spaanse alliantie verdrag gaf Louisiana terug aan Frankrijk in 1801, waardoor Napoleon Bonaparte het kon verkopen aan de Verenigde Staten in de Louisiana Purchase van 1803. Dit betekende het einde van de Franse koloniale rijk in Noord-Amerika, met uitzondering van de eilanden Saint-Pierre en Miquelon, die nog steeds worden gecontroleerd door het Frankrijk van vandaag.

De gedeelten van de voormalige Nieuw-Frankrijk, die nu onder onder Britse heerschappij stonden werdenals Upper Canada en Neder-Canada genoemd , van 1791-1841, en daarna als de provincie van Canada from 1841-1867, toen door de aanaame van de Britse Noord-Amerikaanse wet van 1867, ingesteld Home

Rule werd geinstitutionaliseerd voor de meeste van Brits Noord-Amerika en werd het Franstalige Quebec (de vroegere Neder-Canada)opgericht als een van de oorspronkelijke provincies van het Dominion van Canada .

Het enige overblijfsel van de voormalige koloniale grondgebied van Nieuw-Frankrijk, dat onder Franse controle blijft tot op de dag van vandaag is de Franse overzeese gemeenschap van Saint-Pierre en Miquelon (Frans: Collectivite Territoriali de Saint-Pierre-et-Miquelon), bestaande uit een groep van kleine eilanden 25 kilometers (13 NMI , 15 mijl) voor de kust van Newfoundland, Canada.

Voor deel 5 zie  Deel 5 De Nieuwe Wereld in het Westen