We hebben 203 gasten online

De VS niet voorbereid op aanval op eigen grondgebied Deel 1

Gepost in V.S.

 

vlag vs

27 augustus 2004 drs. J.W. Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

nine eleven

HET RAPPORT VAN DE 9/11 COMMISSIE VAN DE AMERIKAANSE SENAAT

1) Inleiding

2) De gebeurtenissen op dinsdag 11 september 2001

3) Het nieuwe Terrorisme

4) De ontwikkeling van het contraterrorisme

5) National Strategy for combatting Terrorism

6) Tekortschieten contraterrorisme

1) Inleiding

In het boek “MAKERS OF MODERN STRATEGY” Military Thought from Machiavelli to Hitler (Edited by Edward Mead Earle) wordt in de inleiding het volgende gezegd:

“ When war comes it dominates our lives”..... ”But War is not an act of God. It grows directly out of things which individuals, statesman, and nations do or fail to do. It is, in short, the consequence of national policies or lack of policies. And once the nation’s destiny is submitted to the terrible arbitratement of war, victory or defeat likewise ensues from what we do or fail to do”. “Strategy is the art of controlling and utilizing the resources of a nation – or a coaolition of nations - including its armed forces, to the end that is vital interests shall be effectively promoted and secured against enemies, actual, potential, or merely presumed”..

In “Democratie: de missie van de Verenigde Staten”van19 april 2003 omschreef ik de politiek van de V.S. na de Tweede Wereldoorlog als volgt:Toen de Tweede Wereldoorlog eindigde met een overwinning van de Geallieerden aanvaarden de Verenigde Staten hun rol als supermacht en wierpen zich op als verdedigers van de vrijheid en democratie tegen de andere supermacht de Sovjet Unie. De Koude Oorlog zoals dat tijdperk wordt genoemd bepaalde de buitenlandse politiek van de grootmachten.

Met de val van de Berlijnse muur ( 9 november 1989) werd het einde van de Koude Oorlog symbolisch vorm gegeven.

loslaten band su

legenda

Het rijk van de Duivel" ,zoals president Reagan Rusland en het communisme had omschreven, was definitief verslagen en de Verenigde Staten, lees de democratie en de daarvoor staande waarden had de strijd gewonnen. De Verenigde Staten waren de enige overblijvende supermacht geworden.

Het einde van de Koude Oorlog leidde ertoe dat er van een "dreiging voor de veiligheid van de VS" nu geen sprake meer was. De ultieme vijand, het communisme was verslagen. Onder de Clinton Administration werden de uitgaven voor defensie met ongeveer een derde terugbracht.

In "A Report of the Project for the New American Century". Rebuilding America's Defenses: " Strategy, Forces and Resources For a New Century," (van September 2000) wordt in de inleiding bezorgdheid uitgesproken over de daling van de sterkte van de Amerikaanse defensie en de gevolgen daarvan voor het Amerikaanse leiderschap in de wereld en vanzelfsprekend het handhaven van de vrede. Die bezorgdheid nam nog toe door twee door het Congres geïnitieerde notities. the Pentagon's Quadrennial Defense revieuw en het rapport van het National Defense Panel. Beide studies geven aan dat de defensie uitgaven van de VS gelijk blijven ja zelfs teruglopen. Amerika is de Super Power en moet alles doen om dat te blijven.

Er zijn echter staten die de huidige situatie niet willen accepteren en dat willen veranderen als ze zouden kunnen. Als de Amerikaanse macht verminderd maken die staten daarvan gebruik. Jaren van vermindering van de defensie uitgaven hebben de Amerikaanse militaire kracht aangetast, Zonder een goed onderbouwde defensiepolitiek en een duidelijke toename van de defensie uitgaven kan de VS de haar toekomende rol niet in praktijk brengen. Met deze gedachten in het achterhoofd begon men in 1998 een project tot formulering van de defensieplannen en de noodzakelijke financiële onderbouwing. Men maakte daarbij gebruik van een al door Cheney , Secretary of Defence in 1992 opgesteld Defense Policy Guidance (DPG) dat uitging van:
- VS pre - eminence
- voorkoming van een rivaal
- schepping van internationale veiligheid

Maar nergens wordt echter gesproken over aantasting van de veiligheid van de Verenigde Staten door middel van terroristische dreigingen die niet uitgaat van staten maar van terroristische bewegingen.

Op welke gebieden is de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar?

"The Report of the Quadrennial Defense Review":

1)We zullen te maken krijgen met een variëteit van regionale gevaren Iran,Irak, Midden Oosten en Korea
2) Het controleren van gevoelige informatie en moderne technologische ontwikkelingen dat gebruik kan worden voor militaire en terroristische acties.
3) Er sprake is van een nationaal gevaar en Amerikaanse burgers zullen direct of indirect in gevaar zijn.
4) Het Amerikaanse vasteland is niet veilig voor aanvallen.
5) De dominantie van de VS zal leiden tot pogingen die dominantie aan te vallen
6) Er is verder een groot aantal "wild card" scenarios die de belangen van de VS kan schaden zowel in eigen land als daar buiten.
7) De VS is de enige supermacht in de periode van 1997- 2015. In de periode daarna bestaat de mogelijkheid" that a regional great power or global peer competitor may emerge"

Zoals al onder punt 4 werd gesteld in de QDR was de VS niet veilig voor aanvallen.

De VS werden de laatste keer in eigen land aangevallen in 1828 toen de Engelsen Washington in brand staken. De aanvallen van de terroristen beroofde de Amerikanen van het gevoel dat ze safe waren. Het land dat in de 20e eeuw naar Europa kwam "to safe the democracy" lag nu zelf in de frontlinie. President Bush was vastbesloten het terrorisme waar ook ter wereld aan te vallen omdat men ervan overtuigd was dat iedere dreiging waar dan ook in potentie een fatale bedreiging van de Verenigde Staten was. Dus ook potentiële dreigingen waren gerechtvaardigd om te worden aangepakt War to end war veranderde zelfs in een preventieve oorlog.

Eerst werd afgerekend met Afghanistan en vervolgens werd een van de schurkenstaten Irak aangepakt. Maar er is een duidelijke breuk te constateren. De VS voeren nu geen "War to end War" maar er is nu sprake van een preventieve oorlog die niet past binnen de Amerikaanse traditie Sinds de burgeroorlog 1860-1865 hebben de Amerikanen altijd gewacht tot de vijand het eerste schot loste. In Irak hebben de VS eerst geschoten".

Men deed dat echter om een van de ' evil states ' te vernietigen en er vervolgens de democratie te vestigen. De VS willen in Irak een model - democratie vestigen die als voorbeeld voor de regio en de islamitische wereld kan gelden. Het zou de vervulling zijn van Amerika's historische lotsbestemming - missie - en een ommekeer in de geschiedenis van de mensheid.

Maar nergens wordt echter gesproken over aantasting van de veiligheid van de Verenigde Staten door middel van terroristische dreigingen die niet uitgaat van staten maar van terroristische organisaties of bewegingen

slachtoffers aanslag

Na de aanslagen van 11 september 2001 zou dat anders worden. Zie de uitspraak van President Bush op 6 november 2001:

““No group or nation should mistake America’s intentions: We will not rest until terrorist groups of global reach have been found, have been stopped, and have been defeated.” Nu wordt expliciet gesproken niet alleen over landen maar ook over terroristische groepen. The terrorist attacks of September 11, 2001, in Washington, D.C., New York City, and Pennsylvania were acts of war against the United States of America and its allies, and against the very idea of civilized society. No cause justifies terrorism. The world must respond and fight this evil that is intent on threatening and destroying our basic freedoms and our way of life. Freedom and fear are at war. The enemy is not one person. It is not a single political regime. Certainly it is not a religion. The enemy is terrorism—premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents. Those who employ terrorism, regardless of their specific secular or religious objectives, strive to subvert the rule of law and effect change through violence and fear. These terrorists also share the misguided belief that killing, kidnapping, extorting, robbing, and wreaking havoc to terrorize people are legitimate forms of political action. The struggle against international terrorism is different from any other war in our history. We will not triumph solely or even primarily through military might. We must fight terrorist networks, and all those who support their efforts to spread fear around the world, using every instrument of national power—diplomatic, economic, law enforcement, financial, information, intelligence, and military. America’s security at home and abroad. While the National Strategy for Homeland Security focuses on preventing terrorist attacks within the United States, the National Strategy for Combating Terrorism focuses on identifying and defusing threats before they reach our borders. Ours is a strategy of direct and continuous action against terrorist groups, the cumulative effect of which will initially disrupt, over time degrade, and ultimately destroy the terrorist organizations. The more frequently and relentlessly we strike the terrorists across all fronts, using all the tools of statecraft, the more effective we will be.

Alfred Taylor Mahan was het die in zijn boek

“The influence of Sea Power upon History”1660-1783, dat gepubliceerd werd in 1890, een bijdrage zou leveren tot de moderne krijgskunst en wel op drie manieren: 1)Mahan ontwikkelde een filosofie van een Zeemacht, die niet alleen aanhangers vond in de Marine zelf, maar ver daarbovenuit ook het politieke streven van veel naties beïnvloedde. 2)Mahan formuleerde een volledig nieuwe “Theorie der zeeoorlogsstrategie.

3)Hij onderwierp de tot dan toe bestaande tactiek van een Zeeoorlog aan een kritisch analyse

De natuurlijke omstandigheid van het feit dat de Verenigde Staten een continentaal land waren maakte het een vanzelfsprekende zaak dat het een eigen zeemacht ontwikkelde om de eigen veiligheid te waarborgen. Dat werd door de politiek dan ook overgenomen (Theodore Roosevelt). Waardoor de veiligheid van de Verenigde Staten gewaarborgd werd.

De uitspraak van president Bush gedaan op 29 januari 2002 moet dus ook tegen die achtergrond worden geïnterpreteerd:

“America is no longer protected by vast oceans. We are protected from attack only by vigorous action abroad, and increased vigilance at home.”

De aanslagen van 11 september 2001 had de onaantastbaarheid van de Verenigde Staten een schok bezorgd. De wereldmacht nummer 1 werd zelfs op het eigen grondgebied aangevallen. Margaret Tuttle Sprout beschrijft treffend in Makers of Modern Strategy het gevoel van de Verenigde Staten aan de vooravond van de Japanse aanval op Pearl Harbour:

“The United States drifted along with a comfortable feeling of security until on a Sunday morning in December, 1941 a rain of bombs falling on Pearl Harbour plunged the nation into war in the Pacific.

“Datzelfde “comfortable feeling of security” had de V.S. aan de vooravond 11 september 2001 en daarom was de schok ook zo groot.

De voorzitter en vice-voorzitter van de ‘National Commission on Terrorists Attacks upon the United States’ Thomas H.Kean en Lee H. Hamilton formuleerden het in het voorwoord van hun 9/11 rapport aldus:

“ September 11, 2001, was a day of unprecedented shock and suffering in the history of the United States. The nation was unprepared. How did this happen, and how can we avoid such tragedy again"?

rapport senaatscommssie

De commissie heeft in haar onderzoek geprobeerd de door haar opgeworpen vraag te beantwoorden. Na lezing van het rapport wil ik een poging doen de bevindingen van de commissie samen te vatten.

Zie voor deel 2 De VS niet voorbereid op aanval op eigen grondgebied Deel 2