We hebben 65 gasten online

De VS niet voorbereid op aanval op eigen grondgebied Deel 4

Gepost in V.S.

 

vlag vs

27 augustus 2004 drs. J.W. Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

6)Tekortschieten contraterrorisme

Voorstellingsvermogen

Misschien wel de belangrijkste oorzaak een gebrek aan voorstellingsvermogen geweest: betrokken autoriteiten en instanties konden zich volgens de commissie simpelweg niet voorstellen dat een machtig land als de VS met aanslagen van zo'n omvang te maken zou kunnen krijgen. En geen enkele van de antiterrorismemaatregelen die voor 11 september zijn genomen, heeft de kapers ook maar een strobreed in de weg kunnen leggen.

En toch.de.. U.S. Commission on National Security/21st Century formuleerde al in 1999 de volgende conclusies

1. America will become increasingly vulnerable to hostile attack on our homeland, and our military superiority will not entirely protect us

The United States will be both absolutely and relatively stronger than any other state or combination of states. Although a global competitor to the United St unlikely to arise over the next 25 years, emerging powers—either singly or in coalitionwill increasingly constrain U.S. options regionally and limit its strategicinfluence. As a result, we will remain limited in our ability to impose our will, and we will be vulnerable to an increasing range of threats against American forces and citizens overseas as well as at home. American influence will increasingly be both embraced and resented abroad, as U.S. cultural, economic, and political power persists and perhaps spreads. States, terrorists, and other disaffected groups will acquire weapons of mass destruction and mass disruption, and some will use them.Americans will likely die on American soil, possibly in large numbers.

2. Rapid advances in information and biotechnologies will create new vulnerabilities for U.S. security.

3. New technologies will divide the world as well as draw it together.

4. The national security of all advanced states will be increasingly affected by the vulnerabilities of the evolving global economic infrastructure.

5. Energy will continue to have major strategic significance.

6. All borders will be more porous; some will bend and some will break.

7. The sovereignty of states will come under pressure, but will endure.

8. Fragmentation or failure of states will occur, with destabilizing effects on neighboring states.

9. Foreign crises will be replete with atrocities and the deliberate terrorizing of civilian populations. intelligence will not prevent all surprises.

10. Space will become a critical and competitive military environment. prospect of fewer forward-deployed

11. The essence of war will not change.

12. U.S. intelligence will face more challenging adversaries, and even excellent intelligence will not prevent all surprises.

Micro-sensors and electronic communications will continue to expandintelligence collection capabilities around the world. As a result of the proliferation of other technologies, however, many countries and disaffected groups will develop techniques of denial and deception in an attempt to thwart U.S. intelligence efforts despite U.S. technological superiority. In any event, the United States will continue to confront strategic shocks, as intelligence analysis and human judgments will fail to detect all dangers in an ever-changing world.

13. The United States will be called upon frequently to intervene militarily in a time of uncertain

alliances and with the prospect of fewer forward-deployed forces.

14. The emerging security environment in the next quarter century will require different military

and other national capabilities.

De bestaande inlichtingendiensten en politie en justitie vóór de aanslagen van 11 september 2001 maakten cruciale fouten. Als die fouten niet waren gemaakt, zouden de latere daders zijn gepakt. In het rapport werd verder gezegd dat Amerika nog altijd bloot staat aan terroristisch gevaar en werden de president en het Congres opgeroepen alle aanbevelingen op te volgen. De belangrijkste van die aanbevelingen waren de aanstelling van een inlichtingendirecteur en de vorming van een antiterrorismecentrum., de inlichtingendirecteur de bevoegdheid te geven de begroting van de inlichtingendiensten te controleren en te bepalen wie directeur wordt van diensten als de CIA, de FBI en de militaire inlichtingendienst DIA. En deze een bureau in het Witte Huis geven.

Een gebrek aan verbeeldingskracht, beleid, bekwaamheid en bestuur' hebben Amerika weerloos gemaakt tegen de aanvallen van 11 september. Het land was geschokt, vanzelfsprekend, maar het had niet verrast mogen zijn. Want al jaren was het duidelijk dat een aanval van dit formaat op komst was. En op dit ogenblik is een nog groter aanval dan die van drie jaar geleden ,,mogelijk en zelfs waarschijnlijk''. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het rapport van de Amerikaanse commissie die het grote onderzoek naar 9/11 heeft gedaan.

De Amerikaanse buitenlandse politiek jegens de Arabische en de moslimwereld moet drastisch worden herzien. Noodzakelijk is ,,een preventieve strategie waarin de nadruk even sterk of nog meer op de politieke aspecten dan op de militaire moeten worden gelegd''.

Voorkomen moet worden dat terroristen zich veilig voelen in gebieden en landen als West-Pakistan, Afghanistan, Saoedie-Arabië en moeilijk te beheersen eilanden van de Filippijnen en Indonesië. Het mankeert de regering aan een `mondiale strategie'. Amerika moet de wereld duidelijk maken waarvoor het staat en vecht. En, zegt de commissie, ,,als Irak een mislukte staat wordt, zal het de beste broedplaats worden voor het terrorisme dat de Amerikanen in eigen land aanvalt''.

Bronnenmateriaal:

Chavannes Marc: Onderzoekers en families houden Bush bij de les;Politieke schade van het rapport van de 9/11 commissie valt mee voor president Bush; Knap speurwerk in misdaadroman NRC 23-07-04

Cheney Dick: US will break Alliance of terrorists, Rogue States 09-04-04

Cohen William S.; Secretary of Defense REPORT OF THEQUADRENNIAL DEFENSE REVIEW 2000 http://web.mit.edu/ssp/db21/links_frameset.html

Earle, Edward Mead: Makers of Modern Strategy: Military Thought from Machiaveli to Hitler Princeton University Press ISBN 0691018537

Elshout Arie: Amerika's (on)macht Volkskrant 10-09-02

FBI: Most wanted Terrorists www.fbi.gov

Forum Volkskrant: 24-07-04 Dat vreselijke 'Als'.. 'the terible ifs'

Hofland, H.J.A. Gebrek aan Verbeeldingskracht; NRC 28-07-04

Kristof Nicholas D.: Kans op Amerikaans Hiroshima wordt alleen maar groter in Volkskrant 17-08-04

Mahan, Alfred Taylor; “The influence of Sea Power upon History”1660-1783

National Strategy for Combatting Terrorism Februari 2003 The White House. Gov

Peters Ralph: 9/11 Reforms miss need for top-to-bottom changes; Problems remains the culture of the system in USA Today 09-08-2004

Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century; Sept 2000. (A report of the project for the New American Century).

Redactie NRC: Gemiste kansen, maar 9/11 was niet te voorkomen NRC 21-07-04

Redactie NRC: Kapers mochten zo doorlopen NRC 22-07-04

Redactie NRC: Commissie laakt falen en FBI en CIA NRC 23-07-04

Redactie NRC: Bush gebruikt 9/11 rapport voor campagne NRC 27-07-04

Resources on Terrorism http://www.ceip.org/files/projects/npp/resources/terrorism.htm

Reuters: Bush reorganiseert geheime diensten NRC 03-08-04

Sprout, Margaret, Tuttle: Mahan: 'Evangelist of Sea Power' in 'Makers of modern Strategy'

Tromp,Jan: Commissie 11/9 kraakt rol CIA en FBI Volkskrant 23-07-04

Tromp,Jan: Bush gespaard omwille van de lieve vrede; Analyse: Verzet van Witte Huis tegen commissi verradt hoezeer de regering harde oordelen vreesde. Volkskrant 23-07-04

USA Today: Our view: 'Government fails to scan all watch lists for high-risk passengers' 06-08-04

U.S. Commission on National Security/21st Century Haass Richard & Hart Gary NEW WORLD COMING: AMERICAN SECURITY IN THE 21ST CENTURY SUPPORTING RESEARCH AND ANALYSIS The Phase I Report on the Emerging Global Security Environment for the First Quarter of the 21st Century September 15, 1999

Spiegel, Der:Die Wehrloze Weltmacht: Das versagen von US Regierung, Geheimdiensten und Sicherheitsdiensten 26-07-04

Shenon Philip: Panel Investigation 9/11 Attacks Cites Confusion in Air Defence; NYT 16-07-04

Swaen J.W. Democratie de missie van de Verenigde Staten; Historische onderwerpen www.blikopdewereld.nl 19 april 2003

Swaen J.W. Democratie of theocratie in Irak: het dilemma van de Verenigde Staten; Historische Onderwerpen www.blikopdewereld.nl 13 april 2004

The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States . Norton. ISBN 0393326713

Vreij Hans de, Hard 9/11 rapport veroorzaakt geen crisis in de VS. Radio Nederland Wereldomroep 23-07-04

VRT Nieuws Net voor achtergronden Al Qaeda (Dossier Al Qaeda, ontstaan)

Wallach .J.L.: Kriegstheorien Ihre Entwicklung im 19. und 20.Jahrhundert

Luchtvaartchefs VS wisten vóór 11/9 van dreiging

New York Times

Washington

de Amerikaanse federale luchtvaartautoriteiten hebben in de maanden voorafgaand aan de aanslagen van 11 september 2001 tientallen inlichtingen rapporten onder ogen gehad met waarschuwingen over Osma bin Laden en Al Qaída. In sommige rapporten kwamen kapingen en zelfmoorden aan de orde, zo stelt een rapport van de 11/9 onderzoekcommissie. het Witte Huis heeft het document vijf maanden achtergehouden voor het aan het Nationaal Archief werd uitgereikt

Hoewel de Federale Luchtvaartleiding (FAA) zich destijds vooral boog over kapingen in het buitenland, heeft de dienst in de lente van 2001 Amerikaanse luchthavens gewaarschuwd: 'Als het doel van de kaper niet is gijzelaars tegen gevangenen te ruilen, maar met een spectaculaire explosie zelfmoord te plegen, dan is een binnenlandse vlucht als doelwit waarschijnlijker.'

Maar 'een misplaatst gevoel van veiligheid had een sussende werking' op de luchtvaartfunctionarissen, schrijft de 11/9-commissie. 'Verscheidene inlichtingen die op een reële dreiging duidden, hebben niet tot een noodzakelijke toename van veiligheidsprocedures geleid.'

De FAA heeft gefaald bij het treffen van veiligheidsmaatregelen die de loop van de gebeurtenissen op 11 september had kunnen veranderen, schrijft de commissie; bijvoorbeeld stringentere luchthavencontroles op wapens of het uitbreiden van het aantal vluchtbewakers. Het rapport, in augustus voltooid, constateert dat de FAA zich vooral bezig hield met het verminderen van vertragingen en het verlichten van de financiële problemen van vliegmaatschappijen; en nauwelijks met het afweren van een aanslag.

Tot frustratie van veel commissieleden heeft het Witte Huis de publicatie van het rapport meer dan vijf maanden tegengehouden. Het verschaft een belangrijk inzicht in het falen van het burgerluchtvaartsysteem. De regering heeft twee weken geleden zowel een geheime versie als een openbare versie bij het Nationaal Archief afgeleverd. Hoewel de 120 pagina's tellende openbare versie op sommige plaatsen stevig bewerkt is, bevat ze de duidelijkste bewijzen tot nu toe over de waarschuwingen die de luchtvaartautoriteiten ontvingen en het uitblijven van maatregelen om een aanslag te voorkomen.

De FAA 'heeft daadwerkelijk de mogelijkheid in ogenschouw genomen dat terroristen een vliegtuig zouden kapen en het als een wapen zouden gebruiken'. In 2001 heeft de dienst een cd-rom verspreid onder vliegmaatschappijen en luchthavens waarin de mogelijkheid van een zelfmoordkaping werd genoemd, aldus het rapport.

Luchtvaartfunctionarissen belegden medio 2001 geheime vergaderingen over voor veiligheidspersoneel op negentien van de drukste vliegvelden in het land. Het doel van de bijeenkomsten was te waarschuwen voor de bedreiging die vooral Bin Laden vormde, schrijft de 11/9-commissie.

 

9/11 Commission Records

Staff Monograph on the Four Flights and Civil Aviation Security

The Adobe Acrobat PDFStaff Monograph on the Four Flights and Civil Aviation Security was received by the National Archives and Records Administration on January 28, 2005. This declassified and redacted version is the third monograph released by the 9/11 Commission to the public. The full text of the other two monographs, as well as other information about the commission, can be found at the Commission's web site at http://www.9-11commission.gov. Once this monograph is described and made available in the Archival Research Catalog, the link to it will be removed from the NARA main page.

The 9/11 Commission, which closed on August 21, 2004, has transferred legal custody of its records to the National Archives. In accordance with the Federal Records Act, the Commission has established a general restriction from public access on these records until 2009. Because the Commission was part of the legislative branch, its records are not subject to the Freedom of Information Act (FOIA). However, the Commission's publicly released records are available on the Commission's web site which has been frozen. This web site is in NARA's custody and remains available to the public.

'Atta jaar voor 11/9 in vizier'

Volkskrant Diederik van Hoogstraten

New York vrijdag 19 augustus 2005

Mohammed Atta en drie andere terroristen waren een jaar vóór de aanslagen van 11 september 2001 geïdentificeerd door de inlichtingendienst van het Amerikaanse leger. Dit beweert een militair die bij de geheime operatie in 2000 betrokken was.

Kolonel Anthony Shaffer vertelde de 11/9-commissie over Able Danger, de contraterreurgroep die hoofdkaper Atta in het vizier kreeg. Maar in het rapport van de commissie komt Able Danger niet voor. Toen de eerste berichten over de operatie vorige week naar buiten kwamen, stelden de commissie-voorzitters dat de informatie over Able Danger ‘niet historisch belangwekkend’ was. Woensdag kwam voorzitter Thomas Keane daar op terug, nadat Shaffer de publiciteit had gezocht. ‘Als ze Atta en anderen identificeerden, was het natuurlijk een belangrijk programma’, aldus Keane.

Hij heeft het Pentagon opgeroepen om de betrouwbaarheid van Shaffer en de operatie te onderzoeken. Als de informatie klopt, moeten de conclusies van de commissie bijgesteld worden: het falen van de inlichtingenwereld blijkt dan ernstiger te zijn dan al bekend was.

De inlichtingendienst van het leger staat los van de FBI. Die binnenlandse dienst had kunnen handelen op basis van de gegevens over Atta. Maar volgens Shaffer hielden juristen de informatie-overdracht tegen, uit zorg over de gevolgen als bekend zou worden dat het leger in de VS zulke inlichtingen vergaarde.

‘Het standpunt was: laat ze met rust, ze hadden dezelfde rechten als een Amerikaanse burger’, zei Shaffer. ‘En dus werden de gegevens genegeerd.’

Gezien de gevolgen is dat ‘shockerend’, zoals een nabestaande van een 11/9-slachtoffer zei, maar de miscommunicatie tussen overheidsdiensten is niet verrassend. Het was een patroon dat de commissie en experts als Richard Clarke hebben blootgelegd.

De vraag is waarom de commissie de informatie van Shaffer niet meenam in haar rapport. Volgens stafleden was de reden dat de identificatie van Atta in geen van de documenten van Defensie voorkwam. Zodoende zette voorzitter Keane voorlopig vraagtekens bij Shaffers verhaal. ‘De naam Atta was elektrisch’, zei hij; dat het Pentagon niets met de informatie van Able Danger deed, is volgens Keane nauwelijks voor te stellen.

 

Er is een boek verschenen van twee verslaggevers van The New York Times, Jim Dwyer & Kevin Flynn, over de gebeurtenissen van 11 september 2001.

Titel van het boek 102 minuten De strijd om te overleven in het World Trade Center door de ogen van degenen die zich in de torens bevonden.

Boek is uitgegeven door Bruna ISBN 9022989801

Beschrijving van mijn bezoek aan New York en Grand Zero in zomervakantie 2005 op woensdag 13 juli 2005

Aangekomen bij het World Finance Centre wandelden we eerst dat centrum
binnen voor Starbucks koffie(blijft lekker) en om even te schuilen voor
een plotselinge hoosbui. Temperatuur tropisch te noemen.
In het World Finance Centre kon je een trap oplopen en van boven af Ground
Zero zien waar de Twin Towers hebben gestaan.

Beneden heeft men het verhaal van de 9/11 gebeurtenissen middels een beeldverslag langs een van de zijwanden als een permanente gedachtenis geplaatst.

Via een ernaast gelegen gebouw van het World Finance Centre liepen we vervolgens via een voetgangersviaduct langs Ground Zero

Liberty Street naar Broadway richting Wall Street waarbij we ons opnieuw realiseerden wat zich hier op 11 september 2001 heeft afgespeeld