We hebben 163 gasten online

Deel 5 Van Britse kolonie tot de Verenigde Staten

Gepost in V.S.

we the people

De groei van de Verenigde Staten

drs J.W.Swaen Historicus 24 november 2005 www.blikopdewereld.nl

The Growth of the United States by 1860

groei vs in 1860

In 1830 telden de 24 deelstaten van de Verenigde Staten samen bijna dertien miljoen inwoners. Een jeugdige bevolking: bijna de helft was jonger dan vijftien jaar. Omstreeks 1830 woonde ongeveer 90% van de Amerikanen op het platteland. In 1800 waren er nog maar 33 steden van meer dan 2500 inwoners, in 1860 waren dat er al bijna 400.

Op de kaart van Noord-Amerika was de groei van de Verenigde Staten spectaculair zichtbaar. In 1803 had president Jefferson Louisiana, het enorme gebied tussen de Mississippi en de Rocky Mountains, van Frankrijk gekocht voor het luttele bedrag van vijftien miljoen dollar. Deze Louisiana Purchase verdubbelde eensklaps het grondgebied van de Verenigde Staten. Meer dan een miljoen vierkante mijlen kwam erbij, inclusief de kostbare haven New Orleans aan de monding van de Mississippi. Onmiddellijk werd een geografische expeditie uitgezonden onder leiding van Meriwether Lewis en William Clark, de eerste Amerikanen die het continent dwars overstaken en de Stille Oceaan zagen. Met een schat aan gegevens keerden zij terug. Een geheel nieuwe wereld ging open, een eindeloos reservoir aan land strekte zich uit. Kort daarop werden forten gebouwd, onder meer langs de Mississippi, om de Amerikaanse aanspraken veilig te stellen.Omstreeks 1830 was de frontier al opgeschoven tot het huidige Indiana en Illinois in het noorden en Louisiana en Arkansas in het zuiden.Vanaf het jaar 1800 werd gebouwd aan de nieuwe hoofdstad, Washington D.e., aan de oevers van de rivier de Potomac, de grensrivier tussen Virginia en Maryland. Het stukje land dat beide staten hadden afgestaan werd het 'District of Columbia' genoemd. afgekort D.C. In deze moerassige omgeving verrees een planmatig opgezette stad, ontworpen door een Franse ingenieur, met onder meer het Capitool, waar het Congres zitting houdt en het Witte Huis, de ambtswoning van de president.Inmiddels kwamen steeds meer mensen uit Noorden West-Europa Amerika binnen. Engeland, Ierland en Duitsland leverden de meeste immigranten. maar ook uit Zwitserland, Nederland en Scandinavië kozen er velen voor een toekomst in de Nieuwe Wereld. Al met al stroomden er tussen 1815 en 1860 niet minder dan vijf miljoen mensen het land binnen. De immigranten reisden goedkoop maar zeer oncomfortabel, in schepen die katoen en hout van Amerika naar Europa transporteerden en op hun terugweg ruimte over hadden. De overgrote meerderheid van de nieuwkomers vestigde zich in het noordoosten, waar de steden snel in omvang toenamen. Vooral de Ieren bleven vaak steken in de oostelijke havensteden. Scandinavische en Duitse immigranten kozen veelal voor een boerenbestaan.In de jaren tussen 1840 en 1860 hadden talloze Ieren de overtocht gewaagd, vanwege een rampzalige hongersnood als gevolg van aardappelziekte.In 1846 was na onderhandelingen met Engeland de grens met Canada vastgelegd langs de 49ste breedtegraad. Na de oorlog met Mexico werd in 1848 de zuidgrens grotendeels vastgesteld. Texas was enkele jaren eerder geannexeerd. Vanaf 1848 strekten de Verenigde Staten zich dus uit van de Atlantische tot de Stille Oceaan

Zie verder deel 6 A Deel 6 a Van Britse kolonie tot de Verenigde Staten