We hebben 255 gasten online

Deel 8 Van Britse kolonie tot de Verenigde Staten

Gepost in V.S.

Deel 9 De openlegging van het Westen 1864-1912 en de Europese emigratie 1820-1920

we the people

Verantwoording gebruikte bronnen

drs J.W.Swaen Historicus 24 november 2005 www.blikopdewereld.nl

The opening of the West 1864-1912

opening of the west

In 1869 bestonden de Verenigde Staten uit 37 deelstaten. De elf staten die in 1861 de Geconfedereerde Staten van Amerika hadden gevormd waren in 1865 door de noordelijke legers verslagen. Onder strenge voorwaarden werden zij weer toegelaten tot de Unie. Tevens waren er enkele nieuwe staten gesticht.

De Verenigde Staten telden 40 miljoen inwoners, van wie driekwart nog altijd op het platteland woonde. Het land toonde nog karaktertrekken van Jeffersons visioen: een grote republiek van vrije boeren. Maar de opmars van industrie, mijnbouw en spoorwegen was alom zichtbaar.

Europian emigration 1820-1920

 

european emigration 1820-1920

In de jaren zestig kwamen, ondanks de Burgeroorlog, ruim twee miljoen immigranten het land binnen. I. De laatste spectaculaire vergroting van het grondgebied vond plaats in 1867: voor 7,2 miljoen dollar werd Alaska van Rusland gekocht. Die aankoop was omstreden, want weinig Amerikanen zagen de waarde in van dit onherbergzame gebied. Pas later zouden er mineralen worden aangetroffen. In 1887 telden de Verenigde Staten 38 staten. Sinds 1869 war er dus maar één bijgekomen. Colorado, maar het westen vulde zich met pioniers, en in 1889.1890 zouden in het gebied van de Rockey Montains nog eens zes nieuwe staten worden gevormd: de beide Dakota's. Wyoming, Montana, Idaho en Washington. De bevolking bedroeg ongeveer 60 miljoen mensen. Éen op de drie Amerikanen leefde in de steden. Ondanks de stromachtige opkomst van de industrie waren er nog altijd meer boeren dan arbeiders. In de jaren 1880 kwamen meer dan vijf miljoen immigranten het land binnen. Na 1890 zou dat aantal nog verdubbelen, totdat recordhoogten werden bereikt van meer dan een miljoen per jaar. De samenstelling van de immigranten groepen veranderde sterk: na 1890 bleek een meerderheid afkomstig te zijn uit Zuid- en Oost Europa.

Verantwoording gebruikte bronnen:

Brown, George, Tindall & Shi. David E: America A Narrotive History; Brief Forth Edition ISBN 0393970639(pbk)

Coninckx Daniël & Neckers Jan: Supermachten 1 Verenigde Staten van Amerika; BRT Instructieve omroep

Dalhuizen Leo, G, en Latour P.D.M: Sprekend verleden Een geschiedenis van de wereld deel 2b ISBN 9025715354

Ferguson Niall: Empire: How Britain Made the Modern World; ( Now a Major Channel Four Series ISBN 0713996153

Gilbert Martin: The Routledge Atlas of American History Fourth Edition ISBN 0415281520

Heath D.C. and Company:The makings of America: The United States and te World Volume 1: To 1865 ISBN 0669332518

Heath D.C. and Company:The makings of America: The United States and te World Volume 2: Since 1865 ISBN 0669332526

Jacobs Jaap: Een Zegenrijk Gewest; Nieuw Nederland in de zeventiende eeuw( onderdeel van cultuurgescheidenis van de Republiek in de 17e eeuw. ISBN 9053338039

Manen Idzard van: De Verenigde Staten 1787 - 1914 een samenleving op de rails. Studiegids 1996/1997 Havo/Vwo ISBN 9028069224

Palmer, Colin A.:The First Passage: Blacks in the Americas 1502-1617 Oxford University Press ISBN 0195099052

Spectrum-Times: Atlas van de Wereldgeschiedenis ISBN 9027483094

Novaresio Paolo: De grote Ontdekkingsreizen; De mens op zoek naar het onbekende ISBN 9062488943

Wright Esmond: An Empire for Liberty: From Washington to Lincoln Volume 2 in de serie: A History of the United States of America ISBN 1557862605