We hebben 233 gasten online

Inhoudsopgave De Nieuwe Wereld in het Westen

Gepost in V.S.

 

1754-1763french and_indian_war

Niemand weet wanneer de eerste bewoners zich in Amerika vestigden. Schattingen lopen uiteen van 10.000 tot 70.000 jaar geleden. Wat wel zeker is, is dat ze uit Azië kwamen, in een periode waarin de twee continenten door een 1600 km brede landengte met elkaar verbonden waren. Toen Columbus in 1492 op de kusten van Guanaha­ni, Cuba en Haiti landde en in 1498 het vasteland ont­dekte, was hij ervan overtuigd een Nieuwe Wereld te hebben ontsloten. In de periode van de Europese invasie leefden twaalf miljoen Indianen in Noord-Amerika. Deze roodhuiden waren semi-nomaden: zij leefden vooral van jacht en visvangst, maar in bepaalde streken deden zij toch ook aan landbouw. Als we de expansie van de Europeanen in de buiten-Europese wereld willen begrijpen, moeten we een dui­delijk inzicht hebben in de grote ontwikkelingen die zich in Europa zelf in de late middeleeuwen hebben afgespeeld. De expansie van Europa in de wereld is niet los te zien van de groeiende Koninklijke macht vanaf de late middeleeuwen. De Europese vorsten hadden een enorme behoefte aan geld om hun machtspositie te handhaven of ver­der uit te bouwen. Hoe heb­ben ze geprobeerd dit te verwezenlijken?

Die machtspositie was afhanke­lijk van de beschikbare geldhoeveelheid. Geld verdiende men dank zij een bloeiende economie. De bloei van het economische leven was dan weer afhankelijk van de buitenlandse handel. Op die manier werd de scherpe machtsstrijd die tussen de Europese staten bestond ook in de economie voelbaar. Het ligt immers voor de hand dat de Europese vorsten, die zich omringden door mercantilistische raadgevers en mi­nisters, erg geïnteresseerd waren in koloniale expansie. Volgens de opvattingen van de mercantilisten had het economische leven van een land immers een grote be­hoefte aan goedkope grondstoffen én aan ruime afzet­gebieden voor de afgewerkte producten van de eigen nijverheid. Hoe kon men beide behoeften beter voldoen dan door de verovering van koloniën? De zoektocht naar een nieuwe weg naar Indië leidde tot de ontdekking van Nieuw Land in het Westen.

Zie vervolgens de inleiding: Inleiding De Nieuwe Wereld in het Westen.

Deel 1Deel 1 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 2 Deel 2 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 3 Deel 3 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 4 Deel 4 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 5 Deel 5 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 6 Deel 6 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 7 Deel 7 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 8 Deel 8 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 9 Deel 9 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 10 Deel 10 De Nieuwe Wereld in het Westen

Deel 11 Deel 11 De Nieuwe Wereld in het Westen