We hebben 115 gasten online

Staatsinrichting Verenigde Staten

Gepost in V.S.

 

STAATSINRICHTING VERENIGDE STATEN

vlag vs

 

In de grondwet van de Verenigde Staten is voor het eerst de machtenscheiding geregeld zoals de Franse filosoof Montesquieu dit al voor zich zag: een deling van de macht in drie machten: Wetgevende, Uitvoerende en Rechtelijke macht.

Centraal staat de leer van de Volkssoevereiniteit en niet meer de Godssoevereiniteit, de mens staat voortaan in het middelpunt en gezag komt niet meer van God maar van het verstand (rationaliteit).

Door de Franse revolutie zouden deze opvattingen verder worden verspreid.

De Verenigde Staten zijn een federaal land. Als we hier spreken over de Staatsinrichting van de Verenigde Staten dan wordt bedoeld de staatsinrichting van de federatie.

federale staatsinrichting

 

Elke afzonderlijke staat heeft een parlement, een rechtelijke macht en een uitvoerende macht die in handen ligt van een gouverneur.

Aan het hoofd van de FEDERALE UITVOERENDE MACHT staat de PRESIDENT

het witte huis

De PRESIDENT heeft grote macht maar moet zich natuurlijk ook houden aan de grondwet.

presidentiele zegel

De PRESIDENT is:

1. Staatshoofd

2. Regeringsleider

3. Opperbevelhebber van de strijdkrachten (commander of chief)

4. Benoemt leden van het Hooggerechtshof (waardoor invloed op de rechtelijke macht)

5. Benoemt de belangrijkste ambtenaren

6. Heeft het recht van OPSCHORTENDE VETO d.w.z. dat hij tijdelijk een wet kan tegenhouden. Die wet moet dan opnieuw worden ingediend en bij aanname moet de president de wet tekenen.

7. Partijleider van zijn partij

8. Wordt voor vier jaar gekozen en is een maal herkiesbaar (Roosevelt was de laatste die langer regeerde(1933-1945).

 

Aan het hoofd van de FEDERALE WETGEVENDE MACHT staat het CONGRES

Het CONGRES bestaat uit DE SENAAT en het HUIS VAN AFGEVAARDIGDEN

het Congressgebouw

Het Capitool vergaderplaats Congres te Washinghton DC

De SENAAT :

1. Bestaat uit 100 leden; 2 leden per staat, onafhankelijk van de grootte van een staat. De staat Alaska heeft 2 senatoren maar ook de staat Californie.

2. Senatoren worden voor 6 jaar gekozen.

3. Elke 2 jaar wordt 1/3 deel van de senaatszetels gekozen

4. Senatoren zijn onbeperkt herkiesbaar

5. De vice-president is voorzitter van de Senaat. HUIS VAN AFGEVAARDIGDEN:

1. Bestaat uit 435 leden; Het aantal leden dat een staat mag afvaardigen is gerelateerd aan de bevolking van een staat. Met andere woorden de staat Alaska levert er 1 en de staat Californie 49. Dit kan in de tijd natuurlijk wisselen.

2. Leden van het Huis worden voor 4 jaar gekozen.

3. Elke 2 jaar wordt de helft van het aantal zetels gekozen.

4. Afgevaardigden zijn onbeperkt herkiesbaar.

 

Aan het hoofd van de FEDERALE RECHTELIJKE MACHT staat het HOOGGERECHTSHOF

hoogerechtshof

HOOGGERECHTSHOF:

1. Bestaat uit 9 leden die opperrechter worden genoemd

2. De leden worden voor het leven benoemd door de president, na goedkeuring van de Senaat

3. Taak is alle wetten te toetsen aan de grondwet; het zogenaamde toetsingsrecht.

 

23-11-05 drs.J.W.Swaen www.blikopdewereld.nl

 

 

Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika sinds 1901

 

Interactive Timeline; The Presidents of the United States

 

President

Partij

Periode

Th. Roosevelt

republikein

1901-1909

Taft

republikein

1909-1913

Wilson

democraat

1913-1921

Harding

republikein

1919-1923

Coolidge

republikein

1923-1929

Hoover

republikein

1929-1933

F.D. Roosevelt

democraat

1933-1945

Truman

democraat

1945-1953

Eisenhower

republikein

1953-1961

J.F.Kennedy

democraat

1961-1963

Johnson

democraat

1963-1969

Nixon

republikein

1969-1974

Ford

republikein

1974-1977

Carter

democraat

1977-1981

Reagan

republikein

1981-1989

Bush sr.

republikein

1989-1993

Clinton

democraat

1993-2001

Bush jr.

republikein

2001-2009

Obama

democraat

2009-2017