We hebben 559 gasten online

Inhoudsopgave Oorlog door de Eeuwen heen

Gepost in Serie Oorlog door de eeuwen heen

De slag bij Agincourt 1415

De Oorsprong; 'beschaafde oorlogvoering'. Kaart van de Earlist Civalisations B.C.

inleiding 

Inleiding Oorlog door de Eeuwen heen

  • ------------------------------------------------------------------------------------------

Sargon van Akkad (ook bekend als Sargon de Grote), was de stichter van de dynastie van Akkad en eerste stichter van een groot Semitisch rijk in Mesopotamië. Hij regeerde van ca. 2334-2279 v.Chr. Technologie van oorlgovoering; strijdwagens en de slag bij Kadesj. Kaart 2300 v.Chr. ten tijde van Sargan van Akkad, Kaart van strijd Egyptenaren en Hittieten.

Oorlog in de Griekse wereld. De Griekse stadstaten. Griekse wapens en wapenuitrustingen. Burgersoldaten. Phalanx. De Griekse hopliet, circa 480 v. Chr. De vechttechniek van de hoplieten. Perzische Oorlogen. Professionalisering. Peleponnesische oorlogen. Macedonië en Aleexander de Grote.

Griekse vlooteenheden en zeestrijdmethoden. De gouden tijd van de galei. De Pentekonter. De Bireme. Gevechtstactieken ter zee. Periplous, Diekplous. De kuklos. De Griekse Trireme. Kaart: Griekse Stadstaten, kaart The Persian Wars 499-479 BC,kaart 431 v. Chr Athene en bondgenoten en Sparta en bondgenoten, kaart Rijk van Alexander de Grote rond 330 v. Chr.

De politieke situatie na de dood van Alexander. De zeemacht van Rhodos. Carthago en de Carthaagse zeemacht.Quinqueremen en zware oorlogsgaleien. De ontwikkeling van de galei. De Heptere (septireme). Kaart Successor Kingdoms, kaart Rome Cartago 265 BC.

De voorlopers van de Romeinen: de Etrusken. Archaïsche periode (ca. 600 - 480 v.Chr.).Klassieke en Hellenistische perioden (ca. 480 - 30 v.Chr.). Rome en Carthago als bondgenoten. De politieke en militaire opbloei van Rome. Het Romeinse leger in de vroegste tijden. Het Romeinse leger (3e eeuw v. Chr.). De militaire hervormingen van Camillus. De Punische oorlogen. Scipio en Hannibal. De slag bij Cannae. Romeinse zeeoverwinningen door o.a. 'de raaf'. De quinquereme. Kaart Eyrusken en Etruskische expansie, kaart vestigingen Etrusken, Grieken en Pheniciërs in Italië, kaart veldtochten Pyrrhos'kaart Rome Cartago 265 v.Chr., kaart Rome en Cartago 218 BC,

Deel 4 Deel 4 Oorlog door de Eeuwen heen

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------

Toenemend Romeins Imperialisme. De Illyrische oorlogen. Onderwerping Macedonië. Italië en de bondgenotenoorlog 91-89 v.Chr. Het Romeinse leger na Marius. Caesar en de taktiek van Caesar.Onder leiding van Augustus komt het Keizerrijk tot stand. Octavianus werd als Augustus de eerste Romeinse keizer. Elbe-politiek en limes-systeem. Kaart The Illyrian Wars, kaart Macedonia and the Aegan World 200 BC, Kaart The Roman Empire 100 B.C., Kaart The Roman Empire under Julius Caesar 44 B.C., Kaart omvang Romeinse Imperium, Kaart voormalig West-Romeins gebied in 476 na Chr.

Ontwikkeling Romeinse zeestrijdmacht. Latere Romeinse oorlogsschepen. De deceres. De Liburna. De soldaten van Augustus. Het legioen in het begin van de Keizertijd. Hulptroepen uit het begin van het keizerrijk.Neergang van de legioenen.Het Romeinse leger rond het jaar 350.
Andere legertypen. Kaart: Invasions of the Roman Empire 100-500 CAD., Kaart The Roman Empire 408 AD,

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleiding Middeleeuwen. De Germanen Germaanse volken nemen het gezag van de Romeinen over. Het Frankische Rijk. Kaart Western Central Europe 476 A.D., Kaart West- Centraal- Europa rond 500, Kaart Western Central Europe 565, Kaart Western Central Europe 770 A.D., Kaart uitbreridning Frankische Rijk tussen 481 en 814.

         * Deel 7 Deel 7 Oorlog door de Eeuwen heen

  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opkomst van de Islam in de Arabische wereld .Profeet Mohammed stichtte de IslamArabieren veroverden grote gebieden De opkomst van het Abbasidenrijk begon met een opstand tegen de Omajjaden. Betrekkelijke verdraagzaamheid ten aanzien van andersdenkenden.Het Arabisch-Islamitische wereld- en mensbeeld. Strijdtechnieken. Godsdienst en wetgeving zijn met elkaar verweven. Iedere moslim heeft de plicht de Islam te helpen verspreiden. Uitbreiding en Reconquista. Wetenschappelijke ontwikkeling. Kaarten van: Verbreiding van de Islam, Age of the Caliphs, Militaire campagnes van 622-750, Verdeling chistendom en Islam, Ontwikkeling Spanje van 1000-1130 en ontwikkeling Spanje van 1278-1520. Kaart Reconquista.

De Vikingen. Noorse en Deense raids.De Vikingen in Leuven 20 oktober 891 (inleiding, context, bewapeningen tactiek, de strijd, beschouwingen).De Vikingschepen. Kaart van de expansie van de Noormannen in West-Europa; Kaart van Conquest and Stettlement 865-892; Conquest and Settlement 892-911; Kaart Viking Raids on Britain and England; kaart Leuven 891.

  • Deel 9 Deel 9 Oorlog door de Eeuwen heen

  • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het leenstelsel. Uitrustingskosten van een bereden krijgsman, berekend in koeien ca. 800; Drie factoren kenmerken het middeleeuwse leenstelsel; Maliënkolder tot 1200; Oorlog in de Middeleeuwen; De cavalerie van Florence ca. 1325; Loon van een soldaat in Frankrijk 1320-1500; Verdediging en aanval van een middeleeuwse stad; De krijgskunst; De veldslag; Ridders; Helem van ridders uit een stuk; Veranderingen en vernieuwingen; De Kruisboog; Wapenproductie; Afbeelding MeMa New York Miedival Armour.; Kaart wapenproductie in de Zuidelijke Nederlanden ca. 1350-1500.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Kruistochten; het politieke scenario avn de kruistochten; De persoonlijke ervaring van de kruistochten; De ontwikkeling van de kruistochten in twee fasen; De eerste kruistocht; Belegering van Antiochië; De teede Kruistocht; De derde Kruistocht; De kruistochten van de dertiende eeuw; De Viere Kruistocht; De vijfde Kruistocht; de zesde Kuistoct; De zevende Kruistocht.De kruistocht tegen de albigenzen. De kruistochten in historisch perspectief; Oorlogstechnieken. Kaart van de Kruistochten; Nog een kaart van de Kruistochten; Kaart Near East 1135 between the first and the second Crusades, Kaart De Kruistochten 1096-1192; Kaart de latere kruistochten 1217-1270

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radicale verandering in de oorlogvoering. De Gulden Sporenslag 11 juli 1302. De politieke context. Tactiek en bewapening. De Strijd. Beschouwingen. De Honderdjarige Oorlog. Kaart Driesporenslag. Kaart Frankrijk 1176. Kaart Frankrijk 1339-1441. Kaart 1: Ontwikkelingen Honderdjarige Oorlog. Kaart 2: Kaart Honderdjarige Oorlog.

_____________________________________________________________________________________

Muren ter bescherming tegen vijanden.Voorbeeld: versterkte vestingen op de Peleponnesus. Mycene; De vestingwerken van Tiryns. Hulpmiddelen ter verdediging of om aan te vallen. Oorlogswerktuigen Belegeringsconstructies bij Plataiai, 429 — 427 v. Chr. De sambuca; De Stormram;Vroege katapulten; De gastrafetes (buikboog);De oxybeles (boutschieter);De oxybeles (met opwindkracht);De lithobolos (stenenwerper, blijde); Ontwikkelingen: De ballista of blijde (stenenwerper); De scorpio: (kruisboog op voet); De cheiroballistra; Mechanisch vermogen;Latere katapulten; De onager (steenezel, wilde ezel) Munitie; Kaart Myceense cultuur.

____________________________________________________________________________________

Kastelen en vestingen. De bouw van kastelen in Frankrijk: Chateau Guillaume - Le - Conquerant; Carcasonne; Chateau Saumur; Pauselijk paleis Avingnon;, Engeland Hedingham Castle; Ludlow Castle; de TowerBodiam Castle; , Wales Caernarfon; Caerphilly Castle; , Ierland, Schotland, Duitsland kasteel Cochem, en Nederland; Leidse burcht ; Helmonds kasteel, Muiderslot. Verder nog Krakow de Wavel burcht, Praag de Burcht en de Engelenburcht in Rome. Kaart civil war tussen Stephen en Mathilda 1139-1153 met kastelen er op aangegeven.

           Deel 14 Deel 14 Oorlog door de Eeuwen heen

____________________________________________________________________________________

Oorzaken economische groei; groei handel en nijverheid; Stedelijke expansie; Belegering en vestingwerken; Opvolger van de handboog de kruisboog;Kaart steden met jaarmarkten; Kaart lakendistributie van Ieper; Kaart Hanzesteden van Europa; Kaart plattegrond Chateau Guillard.

________________________________________________________________________________________________

Veranderende oorlogvoering; Het Kanon; De behoefte aan verdediging; Belegeringen en garnizoenen; Vauban; Kaart van verdedigingswerken stad Breda; Kaart van Frankrijk met verdedigingswerken gebouwd of versterkt door Vauban.

___________________________________________________________________________________________________

Fortificaties in ontwikkeling; Stad en landsverdediging; De stad Maastricht als vestingstad; Stad van twee Heren; In steen bevestigd; De binnenste muur; Bruggehoofd Wyck; Werk van lange adem; De tweede enceint'; Het Nieuwe Bolwerk en de Nieuwstad; Sleutel van Brabant; Kaart Hollandse Waterlinie; Kaart Maastricht vestingstad; Kaart Gezicht op Maastricht met de tot ca 1565 aangelegde fortificaties;

______________________________________________________________________________________

Deel 2 Maastricht als vestingstad; Beveiligd tegen vuurgeschut; Poort van Holland en Bolwerk der Nederlanden; De Vestinggordel; Twee vestingbouwers; Grootscheepse vernieuwingen; De Fronten van Du Moulin; De lage Fronten en Fort Willem; Fort St.Pieter; Als mollen in de grond; Afbraak en herstel; Kaart Maastricht verstingstad; Maquette Maastricht 1748-1752 vervaardigd; Kaart Verdedigingswerken ca. 1672; Kaart Hoge Fronten en Lage Fronten; Kaart Maastricht 400-1795 Ontwikkeling van de bebouwing.

____________________________________________________________________________________________

Europese soldaten 1550-1650; Hoe zagen soldaten eruit; Wapens de peik en het musket; Wapenuitrusting; Waar de soldaten vandaan kwamen; Meelopers en familie; Excercitie en discipline; Soldaten waren bij een groot aantal oorlogen over de wereld betrokken; Dienst aan het front; Het verlaten van de dienst; Desertie; Verwondingen; Ziekte; Dood; Ontslag; Kaart Rekruteringsgronden Euroepse legers 1550-1650.

_______________________________________________________________________________________________

Tachtigjarige Oorlog Deel 1; Karel V doet afstand van de troon; Filips II en het bestuur van de Nederlanden; Acties van de adel; De slechte economische toestand; De godsdienst; De Beeldenstorm; Alva in de Nederlanden1567-1572; De inname van den Briel 1572; De strijd om Holland en Zeeland 1572-1576; Noord en Zuid verder uiteen 1576-1579; Parma in het offensief 1579-1585. Kaart van de Zeventien Verenigde Nederlanden onder Karel V en Filips II; Kaart herindeling bisdommen 1558-1559; Kaart Beeldenstorm; Kaarten Nederlandse Opstand 1576 en 1579; Kaart de veroveringen van Parma tijdens de negen jaren 1579-1588; Kaart Nederlanden 1579.

___________________________________________________________________________________________________

Op weg naar zelfstandigheid; Het noorden wordt een zelfstandige staat 1585-1609; de slag bij Nieuwpoort; Het leger van de Republiek; Het Bestand 1609-1621; De vrede van Munster 1648. Kaart Dutch Revolt 1580-1588 en kaart 1589-1598; Kaart 1590-1592; Kaart 1593-1595; Kaart 1596-1598; Kaart Low Countries 1609-1672; Kaart The Low Countries 1556-1648; Kaart Republiek 1648.

          Deel 21 Deel 21 Oorlog door de Eeuwen heen

____________________________________________________________________________________________

De Dertigjarige Oorlog, ontstaan verloop en gevolgen; het verloop van de oorlog in vier fases; 1618-1623 Boheemse -Pfälsise Oorlog;1625-1629 Deens-Nedersaksische Oorlog; 1630-1635 Zweedse Oorlog; 1635-1648 Zweeds-Franse Oorlog; Na de oorlog. Vier Kaarten overzicht gebeurtenissen Dertigjarige Oorlog; kaart Habsburgse gebieden 1555; Kaart the Bohemian War 1618-1623; Kaart Denmark intervenes 1625-1629; Kaart intervenes 1630-1625;Kaart Zweedse opmars bij Nördlingen 5-6 september 1634; Kaart strijd Fransen; Kaart France enters the Fray 1635-1648; Kaart de vrede van Westfalen; Kaart het heilige Roomse Rijk 1648.

         Deel 22 Deel 22 Oorlog door de Eeuwen heen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ontwikkeling van Europa tussen 1350-1500; Westelijk en Centraal Europa; Italië in de 15e eeuw; Oost- en Noord Europa; Religieuze ontwikkelingen; De uitwerkingen van de zwarte Dood; Europese staten 1500-1600; Het Heilige Roomse Imperium; Europese Dynastiën; Dynastieke oorlogen. Kaart van Europa in 1346; Kaart van Europa in 1483; Kaart van Italië in de 15e eeuw; Kaart van Europa in 1550; Kaart Swiss Confederation 1291-1493.

        Deel 23 Deel 23 Oorlog door de Eeuwen heen

_______________________________________________________________________________

Italië en de Italiaanse stadstaten; De Renaissance; Milaan; Florence; De Pauselijke Staat; Venetië; Napels. Kaart van Italië in het jaar 1000; Kaart van Italié en Illyrië in het jaar 1084; Kaart van de steden in Italië in 1310; Kaart van Italië in 1494; Kaart van de Kerkelijke Staat 756-1278; Kaart Kerkelijke Staat 1598-1798; Kaart van Italië in 1796; Kaart van Italië in 1810; Kaart Italiaanse staten 1858; Kaart Italiaanse eenwording 1859-1870.

         Deel 24 Deel 24 Oorlog door de Eeuwen heen

__________________________________________________________________________________________

Deel 1: Ontwikkelingen in BrittanniëInleiding: BC tot AD 871; Veroveren en vestigen; De vorming van Staten; Engeland een proces van centralisatie; De Late Middeleeuwen; Politieke conflicten; De dynastieke strijd; Thema De Honderdjarige Oorlog; Het Noorden in de ‘War of the Roses’. Kaart van Romain Concest of Brittain 43-84; Kaart van Britse koninkrijken 800 na Christus; Kaart van Conquest eand Settlements 865-892; Kaart van Conquest and Settlements 892-911; Kaart The kingdoms of france and Arles 1265; Kaart Peasants'Revolt 1381; Kaart Frankrijk 1176. Kaart Frankrijk 1339-1441. Kaart 1: Ontwikkelingen Honderdjarige Oorlog. Kaart 2: Kaart Honderdjarige Oorlog;

         Deel 25  Deel 25 Oorlog door de Eeuwen heen

______________________________________________________________________________________

 

Deel 2 De ontwikkelingen in Brittannië. De Tudors; Slag bij Flodden Field; troonaanspraak Maria Stuart; Spaans -Engelse Oorlog 1585-1604;Map: Routes of the Armada.

        Deel 26 Deel 26 Oorlog door de Eeuwen heen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oorlogen van de drie Koninkrijken. De uitbreiding van de oorlog. De Britse Republiek. Het Gemenebest. Het Protectoraat. Van Oorlog tot Vrede. Engeland na Cromwell. Willems overname van de macht. Hannoveriaanse periode. Kaarten: Royalisten - Parlementarians; Kaarten teratoria; Kaarten veldslagen 1642-1645; Kaart North America 1763.

        Deel 27  Deel 27 Oorlog door de Eeuwen heen

_____________________________________________________________________________________

Het tijdperk van de ontdekkingen. Een parel in de kroon. Zeilvaardigheid. Spaanse concurrentie. Spaanse aventuriers. Staten in de nieuwe wereld. Verovering en vergroting. Concurrentie voor Spanje. De Engelsen. De VOC en de WIC. Verandering in de oorlogvoering. Kaarten: Kaart ontdekingsreizen; Kaart Amerika ca 1500 voor de Europese expansie; Kaart caribisch gebied 1492-1550; Kaart Centraal America en de Carrieben 1515; Kaart Gebieden onder Spaanse controle 1529-1650 en Spaanse handelsroutes; Kaart Spanish America 1609; Kaart Zuid America 1530; Kaart Spanish explaration and Conquest 1513-1543; Kaart Zuid Amerika 1635; Kaart Centraal Amerika en de Carrieben 1650; Kaart Centraal Amerika en de Carrieben 1690; Kaart De Atlantische wereld in 1713; Kaart Latijns Amerika rond 1800 aan de vooravond van de onafhankelijkheid.

      Deel 28 Deel 28 Oorlog door de Eeuwen heen

________________________________________________________________________________________________

Columbus ontdekt Amerika. Europese kolonisatie in Noord Amerika. Franse gebieden; Engelse koloniën. War of Indiendence. Uitbreiding van het grondgebied van de VS. De oorlog van 1812 tussen Brittannië en de VS. Belangrijke veldslagen en campagnes 1812-1815. Het lot van de Indianen. De groei van de Verenigde Staten. Kaart: European Settlements 1526- 1642; Kaart European Settlements 1742; Kaart: North America during The British-French War; Kaart: Nort-America 1763; The Thirteen Colonies 1624-1774; Kaart: Bounderies of Colonies 1763; Kaart: The expanding Frontier 1783-1840; Kaart: The declaration of War against Britain 1812; Kaart: War of 1812; Kaart: The war of 1812 The Northern Campaings; Kaart: De Queenston Heights Battle, 13 oktober 1812; Kaart: De strijd van de Thames (5 oktober 1813). Kaart: Slag van New Orleans, 8 januari 1815.; Kaart: The War against Britain 1812-1815; Kaart: veldslagen tegen de Indianen; Kaart: The United States in 1840; Kaart: The united States in 1850.

     Deel 29  Deel 29 Oorlog door de Eeuwen heen

____________________________________________________________________________________________________

Het rascisme: de behandeling van de zwarten. De democratie van Jackson; De abolitionisten. De voorstanders. De verenigde Staten van Amerika op weg naar de burgeroorlog. De verenigde Staten verscheurd door de Burgeroorlog. Wat waren de oorzaken van de Burgeroorlog? Hoe is de overwinning van d efederale staten van het noorden te verklaren? Kaart: Compromise of 1850; Kaart: The abolition of Slavery 1777-1858; Kaart: Free and Slave Areas 1821; Kaart: Te spread of Slavery 1808-1860; Kaart: Missouri Compromise; Kaart: The Union Advance 1861-1865; Kaart: Situatie in 1861; Kaart: The American Civil War 1861-1865; Kaart: andere The American Civil War; + Bubble cluster for Civil War.

     Deel 30  Deel 30 Oorlog door de Eeuwen heen

_________________________________________________________________________________

De Napoleontische oorlogen deel 1: Het voorspel. Prelude van een revolutie. De Franse Revolutie. De vroege fasen van de oorlog. Binennlandse onrust. Militaire successen en de binnenlandse strijd. Kaart: Europa in 1789

     Deel 31  Deel 31 Oorlog door de Eeuwen heen

___________________________________________________________________________________

De Napoleontische Oorlgoen deel 2: Het Directoraat. Napoleon en Egypte. Het einde van het Directoraat. Oorlog. Groot-Brittannië stond er alleen voor. Kaart: Europa 1795; Kaart: West-Europa 1797; Kaart: Habsburger Monarchie 1797 nach dem Frieden von Campo Formio; Kaart: Oostenrijkse Nederlanden; Kaart: Italien Oktober 1797; Kaart: Neuordnung der Schweiz durch General Guillaume Brun 16 - 19 maart 1798; Kaart: Italien Maart 1799; Kaart: US terratorial Acquisitions; Kaart Uitbreiding van Pruisen 1807-1871; Kaart Mittel Europa nach dem Frieden von Tilsit 7 juli 1807+ pdf file

     Deel 32 Deel 32 Oorlog door de Eeuwen heen

________________________________________________________________________________________

De Napoleontische Oorlogen deel 3: Wellington - Napoleon's tegenstander'. De oorlog op het Iberisch schiereiland. De ontwikkelingen vanaf 1808 buiten het Iberisch schiereiland. De mars naar Rusland. Napoleon's nederlaag. Oorlog in de koloniën. De binnenlandse hervormingen van Napoleon. De oorlog van 1812. Napoleon's Honderd Dagen. Na de nederlaag van Napoleon. Kaart: Europa 1805-1810; Kaart: Europe 1810, napoelon's family System; Kaart Italy 1810; Kaart: Käsertum Österreich 1809 nach dem Frieden von Schönbrunn; Kaart Overzicht situatie Europa 1812; Kaart: Napoleon's Empire 1812; Kaart terratories in India; Kaart: Kingdom of the Netherlands 1815-1830 en Kingdom Belgium 1839; Kaart: Europa in 1815; Kaart: Die Schlachten van Ligny und Quatre Bras; Kaart: Slag bij Waterloo.

     Deel 33 Deel 33 Oorlog door de Eeuwen heen

________________________________________________________________________________________

Historisch kader Krimoorlog. 1) Aanleiding en oorzaken van de Krimoorlog. Oorzaken uitbreken Krimoorlog. Een stoomschip in Constantinopel. 2) Verloop van de oorlog. 3) Oorlogvoering. 4) Economie en oorlog. 5) Soldaten in de oorlog. 6) Brugers en oorlog. 7) Pers en propaganda. 8) Gevolgen van de Krimoorlog. De directe gevolgen waren. Kaart: The Crimean War; Kaart: Slag bij Balaklava 1854; Kaart: The Armenian Front in the Crimean War 1853-1856; Kaart The Black Sea The Crimean War.

    Deel 34 Deel 34 Oorlog door de Eeuwen heen

_________________________________________________________________________________________

Historisch kader Frankrijk. 1) Aanleiding en oorzaken van de Frans-Duitse oorlog. 2) Verloop van de Frans-Duitse oorlog. 3) Oorlogvoering. 4) Economie en oorlog. 5) Soldaten in de oorlog. 6) Burgers en oorlog. 7) Pers en propaganda. 8) Gevolgen van de oorlog. Kaart: Pruissia in 1860/1867; Kaart: La guerre de 1870; Kaart: Pruissia within the Kaiserreich 1871-1914; Kaart: Germany 1871-1914.

     Deel 35 Deel 35 Oorlog door de Eeuwen heen

__________________________________________________________________________________________

De Boerenoorlogen in Zuid Afrika. De kaapkolonie in Britse handen en de Boeren-republieken 1806-1902. De Grote Trek en de vestiging van de Boerenrepublieken. Imperialisme en de kolonisatie van de Boerenrepublieken. Kaart: Ontwikkeling van de Nederkandse Kaapkolone; Kaart: Bataafse republiek 1798; Kaart: Ontwikkeling Zuid Afrika in 1824, 1893 en 1898. Kaart: Boerentrek. Kaart: Provinciale in deling Zuid Afrika; Kaart: Transvaal; Kaart: Boerenveldtocht in Natal

    Deel 36  Deel 36 oorlog door de Eeuwen heen

____________________________________________________________________________________________

Via de Balkanoorlogen naar de Eerste Wereldoorlog. Historisch kader. Na de Frans-Duitse Oorlog. De ontwikkelingen op de Balkan. Economische en Maatschappelijke veranderingen. 1) Aanleiding en oorzaken van de 1e Wereldoorlog. 2) Verloop van de oorlog. 3) Oorlogvoering. 4) Economie en oorlog. 5) soldaten in de oorlog. 6) Burgers en oorlog. 7) Pers en Propaganda. 8) Gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Kaart: Balkan 1815, Balkan 1835; Kaart balkan 1848; Kaart balkan 1861, Balkan 1878; Kaart: Balkan 1879; Kaart: Partition of European Turkey 1908-1913, Kaart: The balkan peoples before 1914. Kaart: Von-Schlieffen-plan; Kaart: Die Ost Front 1914-1918; Kaart: Die Westfront 1914-1918; Kaart Europa 1913 en Kaart: Europa 1919; Kaart: Der Friedesvertrag von Versailles; Kaart: Balkans after World War I 1919; kaart: politieke ontwikkeling Europa van 1929-1939.

   Deel 37  Deel 37 Oorlog door de Eeuwen heen

______________________________________________________________________________________________________________

De Spaanse Burgeroorlog. Een generale repetitie. Het voorspel. Het uitbreken van de strijd. Francisco Franco y Bahamonte. Het verloop van de strijd. Italiaanse inmenging. Duitsland zet zijn Luftwaffe in. De andere Euroepse mogendheden. Naschrift. Kaart: Chronologie Spaanse Burgeroorlog. Kaart: Spanish Civel War Juli 1936; Kaart: Advance of the Army of Africa , Augustus - Oktober 19136; Kaart: Spanish Civel War Oktober 1936; Kaart: Spanish Civel War Oktober 1937; Kaart: Civel War May 1938; Kaart: Civel War Februari 1939.

   Deel 38  Deel 38 Oorlog door de Eeuwen heen

_________________________________________________________________________________________

1939-1945 De Tweede Wereldoorlog in vogelvlucht. Wat maakte de oorlog van 1939-1945 een wereldoorlog? De oorlog in Europa. De oorlog in de Pacific. Nederland en deTweede Wereldoorlog. Kaart: Europa voor 1938; Kaart: Europa 1938; Kaart: Duitsland na bezeting van Tsjecho-Slowakije; Kaart: Aanval op Polen september 1939; Kaart: aanval rusland op Finland; Kaart: Mei-juni 1940 Duitse inval in Nederland, België en Frankrijk; Kaart: Tocht Rommel in Afrika; Kaart: Nederlaag Rommel; Kaart: Operatie Overlord; Kaart: Market Garden; Kaart: Oostfront en Westfront 1945; Kaart Pacific 1931-1942; Kaart: bezetting Nederlands-Indië door japan; Kaart: geallieerde aanval op Japan 1944-1945; Kaart Duitse aanval op Nederland mei 1940; Kaart Westelijk front 1945.

    Deel 39  Deel 39 Oorlog door de Eeuwen heen

__________________________________________________________________________________________________

Geschiedenis van Korea tot het einde van WO 2. De drie koninkrijken. Vereniging van de koninkrijken. Buitenlandse invloeden. Eerste Chinees-japanse oorlog. Japanse overheersing. Na Scheiding. De Korea oorlog. Kaart: Ko Choson; Kaart: Japans Imperialisme 1870-1942; Kaart Korea met demarcatielijn; Kaart: Ontwikkeling Korea oorlog.

   Deel 40 Deel 40 Oorlog door de Eeuwen heen

____________________________________________________________________________________________________

Deel 1 De strijd in het Midden Oosten. De zieke man van Europa. Afkomst. Zionisme. De Engelse beloften. De Mac-Mahon Papers. Sykes-Picot-verdrag. Balfour declaration. Kaart: Christian Territory - Moslim Territory; Kaart: Dates of Independence Arabic States; Kaart: The Otteman Empire under Suleiman I The Magnificent 1580; Kaart Ottomaans Imprium; kaart: Britain's Promis to the Arabs 1915; Kaart: The Sykes-Picot Agreement of 1916; Kaart: Areas of Palestine under the Sykes-Picot Agreement of 1916; Kaart: Palestine under the British Mandate 1923-1948; Kaart: A British Plan for Partition 1938; Kaart: general assambly Plan for the Partition with Economic Union, 1947.

   Deel 41  Deel 41 Oorlog door de Eeuwen heen

________________________________________________________________________________________________

Deel 2: De strijd in het Midden Oosten. Israelisch-Arabisch conflict. Israelische Onafhankelijkheidsoorlog. Arabisch nationalisme en socialisme. Suezcrisis 1956. Zesdaagse oorlog 1967. Yom Kippoer/groet Verzoendagoorlog oktober 1973. Camp David akkoord 1979. De PLO. Strafexpeditie in Libanon. Intifada. Vredesonderhandelingen. Enkele opmerkingen. Kaart: Overzicht Israel en buurlanden 1948 tot 1983 Matthew White; Kaart: Israel War of Independece 1948; Kaart Refuges and Asylum Seekers; Kaart: Israel after Armistice Agreement, 1949; Kaart: Suez Invasion 31 oktober 1956; Kaart: Suez Invasion ended March 1957; Kaart: The Six-Day War Egyptian Front; Kaart: Midden Oosten na de juni oorlog van 1967; Kaart: First Israeli-Egyptian Sinai Agreement, Januari 18, 1974; Kaart: Second Israeli-Egyptian Sinai Agreement, September 4, 1975; Kaart: Foreign Forces in Lebanon, Juli 1992.

   Deel 42  Deel 42 Oorlog door de Eeuwen heen

__________________________________________________________________________________________________________________________

De lange weg naar de onafhankelijkheid van Indonesië. De Indonesisiche vorstendommen. Bundeling van kracht en kennis. Ontstaan van een koloniaal bestuur. Gevolgen ontstaan Bataafse Republiek. Onder de Engelsen. Het cultuurstelsel. Organisatie van bestuur. Ondernemrs, ethici en nationalisten. Nederland breidt gezag uit. Opkomst Indonesisch nationalisme. De nieuwe nationalisten. Japan. Proclamatie onafhankelijkheid door Soekarno. Onderhandelingen met de nationalisten. Eerste - en Tweede Politionele actie. Rondetafelconferentie. De Molukkers en de KNIL. Kaart: VOC Settelments in the 18e Century; Kaart: Neergeslagen opstanden in Nederlands Indië in de 19e en 20e eeuw; Kaart: Dutch East Indies in 1828; Kaart: Dutch East Indies, Provinces, 1929; Kaart: Indonesia administrative 1949.

Beelden via You Tube: Fragmenten van de strijd om Indië Het Nederlands-Indonesisch conflict 1945-1949; 1e politionele actie, ook wel Operatie Product genoemd, in Nederlands Indië 1947 Vanuit Nederlands standpunt bezien. 'Brengers van recht en veiligheid' Noodzaak van Politioneel ingrijpen. 7e december divisie.; Intocht Sukarno in Djakarta 1949; Koninklijk Nederlandsch Indisch leger KNIL.

    Deel 43  Deel 43 Oorlog door de Eeuwen heen

___________________________________________________________________________________________________________________________

Deel 1 Overzicht van de Ontwikkelingen op de Balkan Deel 1. Het kruidvat van Europa. De Turken veroverden in de veertiende eeuw het grootste deel van Europa. Kaart: Kroatië 1200; Kaart: Bulgarije 969-1018; Kaart: Europa rond 1000; Kaart: Servië in 1196; Kaart: Europa ca. 1200; Kaart: Europa in 1346; Kaart: Servië in 1355; Kaart: Servië in 1389; Drie Kaarten: Ontwikkeling Balkan en Osmaanse rijk 1240, 1270, 1354.; Kaart: Europa in 1484; Kaart: Eastern Central Europe ca. 1380; Kaart: 16 the Century Hongary; Kaart: Europa in 1550; Kaart: Balkans 1720;

    Deel 44  Deel 44 Oorlog door de Eeuwen heen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Deel 2 Overzicht van de ontwikkelingen op de Balkan Deel 2. Ontwikkelingen sinds 1815. Invloed van het moderne imperialisme. Congers van Berlijn. De Balkanoorlogen. De Eerste Wereldoorlog. Gevolgen Eerste Wereldoorlog. Kaart: Balkans 1815 AD; Kaart: Balkans 1835 AD; Vijf Kaarten Croatië: 1200, 1500, 1683, 1699 en 1840. Kaart: situatie Balkan 1848; Kaart: Balkans 1861; Kaart: Romania and Bulgarian Independence 1878; Kaart situatie op de Balkan 1879; Dubbele kaart: The partition of EuropeanTurkey 1908-1913 en The Balkan Peoples before 1914; Kaart: Balkans after first Balkan War 1912; Kaart: The Balkans after second Balkan War 1913; Kaart: Europa in 1914; Kaart: Europa in 1922; Kaart: Balkans after World War I, 1919.

    Deel 45  Deel 45 Oorlog door de Eeuwen heen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Deel 3 Overzicht ontwikkelingen op de Balkan Deel 3. Ontwikkeling na Wereldoorlog 1. Bezetting van Joegoslavië. Partizanenstrijd Tito. Eigen weg Joegoslavië. Oorzaken uiteenvallen Joegoslavië. Achtergronden. Hoofdrolspelers in de ontwikkeling van Joegoslavië. Rol E.G. De weg naar het einde van Joegoslavië. Wat was de houding van het Servische volk? Kaart: Balkans after World War I; Kaart: Kingdom of the Serbs, Croats en Slovenes, 1919; Kaart: Balkans 1941 AD; Kaart: Bezet Joegoslavië 1942; Kaart: Balkan 1948; Kaart: Triëst 1947-1954; Kaart: Balkans 1950 AD;

    Deel 46  Deel 46 Oorlog door de Eeuwen heen

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Deel 4 Overzicht ontwikkelingen op de Balkan Deel 4 Onafhankelijkheid Slovenië en Kroatië. Izetbegovic president. Radovan Karadzic. Mislukte vredesplannen. Safe Areas. Ethnische zuiveringen. Val van Srebrenica. Dayton akkoorden. Nasleep. Het VN-mandaat, de taken en de organisatie van IFOR en SFOR. Kaart: Etnic Majorities in Bosnië and Herzegovina by Opstina, 1991 Census; Kaart: Vredesplan Caarinton-Cutileiro; Kaart: Vredesplan Vance - Owen; Kaart: Vredesplan Owen-Stoltenburg; Kaart: Vredesplan van de Contactgroep; Kaart: Kaart: Break-Up Yugoslavië (1991-1997); Kaart: Radco Mladic en het bloedbad in Srebrenica; Kaart:Terratoriale posities volgens het verdrag van Dayton; Kaart: Balkans 1995; Kaart: Population displacements 1991-2001; Kaart: Bosnië-Hercegowina als gevolg van akkoord van Dayton; Kaart: Overzicht van de ontwikkelingen op de Balkan van 1815 tot 1999; Kaart: IFOR/SFOR in Bosnië-Herzegovina 1996-2000; Kaart: SFOR in Bosnië-Herzegovina vakindeling sinds augustus 2000.

   Deel 47  Deel 47 Oorlog door de Eeuwen heen

______________________________________________________________________________________________

Deel 5 ontwikkelingen op de Balkan. Aan de hand van een aantal vragen wordt de achtergrond van dit conflict nader toegelicht. Srebrenica een onmogelijke opdracht. Kaart: Etnische groepen Joegoslavië; Kaart: Balkans after de second Balkan War, 1913; Kaart: Balkans after World War I, 1919; Kaart: 1942 bezet Joegoslavië; Kaart: 1948 Balkan; Kaart:Break-Up Yugoslavië (1991-1997); Kaart: Balkans 1995 AD; Kaart: Plan Owen-Stoltenberg; Kaart:Bosnië; Kaart: The current and former Yougoslavia; Kaart: Srebrenica; Kaarten: Radco Mladic en het bloedbad in Srebrenica;

 

     Deel 48  Deel 48 Oorlog door de Eeuwen heen

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Deel 1 De Oorlog in Vietnam Kapitalisme/Communisme Kaart Souteast Asia; Dekolonisatie; Amerika en het Vietnamese drama; 2 Hoofdvragen en 7 deelvragen. Internationale verhodingen na 1945; Wapenwedloop; VN; Vijandbeelden; Westers Imperialisme; Kaart verdeling machtsblokken 1959; Kaart de ontwikkeling van het communisme sinds 1917 tot 2000; Ven diagram Socialism; Dekolonisatie in Zuid-Oost Azie; Azië toneel van de Koude Oorlog; Taiwan en Korea; Kaart ontwikkeling Korea oorlog; Zuid-Oosdt Azië en de Dominotheorie; Dekolonisatieproces in Vietnam; Japanse bezetting; Kaart Eerste Indo-Chinese oorlog; Dien Bien Phu; Kaart Dominotheorie in Azië; Geneefse akkoorden; Kaart verdeling invloedssferen in Zuid-Oost Azië; De Zoavo.

     Deel 49  Deel 49 Oorlog door de Eeuwen heen

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deel 2 De Oorlog in Vietnam Interne en externe revolutie; Het regime van Ngo Dinh Diem; De Vietcong inheems of import; verserkte dorpen politiek; De strijd ontbrand 1961-1964; Brandende monniken; Waardoor bleef een Amerikaanse overwinning uit; Uitgangspuinten Amerikaanse strategie; Tonkin-resolutie; Great Society; Falende strategie; Zuid-Vietnam geamerikaniseerd; grafiek aantal Amerikaanse soldaten in Vietnam; Search and Destroy operations; De Ho-Chi-Min route; Agent Orange en Napalm; steun van bondgenoten; Wisseling van de wacht; Vredesbesprekingen in Parijs; Driehoeksdiplomatie; Thieu en Nixon;

     Deel 50  Deel 50 Oorlog door de Eeuwen heen

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Deel 3 De Oorlog in Vietnam Directe gevolgen oorlog; Kaart Zuid Vietnam Enemy situation early in 1964; Gevolgen voor de Vietnamese samenleving; Een kreupele economie; Noord Vietnam; Gevolgen voor de G.I's; Tour of Duty; foto Vietnam Memorial Washington; Demoralisering; Invloed Vietnam oorlog op de Amerikaanse samenleving; Rol van de Media; Rol van het protest; Het jaar 1968; De rol van de politiek; US Military Forces and Battle Deats in Vietnam 1965-1972; De kosten van de oorlog; Welke sporen heeft de Vietnam oorlog in de Amerikaanse samenleving nagelaten; Gloofwaardigeheidscrisis; Pentagon Papers; Sporen in de maatschappelijke verhoudingen; Working Class War; Een nationaal trauma; Het Vietnamsyndroom; Sporen in d einternationale evrhoudingen; Foto Vietnam Memorial Washington; Salt akkoord.

   Deel 51  Deel 51 Oorlog door de Eeuwen heen

_______________________________________________________________________________________________________________

Gebruikte bronnen bij Oorlog door de Eeuwen heen

In de loop van de tijd worden verdere delen toegevoegd.