We hebben 292 gasten online

Bronnen Oorlog door de Eeuwen heen

Gepost in Serie Oorlog door de eeuwen heen

 

De slag bij Agincourt 1415

 

Bronnen Oorlog door de Eeuwen heen

· Ahmed, Akbar,S.: De Islam en het Westen. 1994 ISBN 9065333584

· Andreae, Bernard e.a. : Die Etrusker Luxes für das Jenseits Bilder vom Diesseits – Bilder vom Tod. 2004 ISBN 3777420557.

· Angeren van, J.F.W. & Vinke, A.J.: Machiavelli Zijn politieke leer en zijn kijk op het krijgsbedrijf. Militaire Spectator jrg 164 11-1995 p. 493 t/m 500.

· Angeren van, J.F.W. & Vinke, A.J.: machiavelli En de politiek-militaire arena (slot). Militaire Spectator jrg 164 12 -1995 p. 562 t/m 566.

· Bacchielli, Lidiano; Di Vita, Antonino & Di Vita-Evrard, Ginette: Het Antieke Libië. verloren steden van het Romeinse Rijk. 1999 ISBN 3829034555.

· Bartlett, Robert e.a.: The Pinguin Atlas of British & Irish History. 2001 ISBN 0140295186.

· Beevor, Antony, The Battle for Spain. The Spanish Civil War 1936-1939. 2006 ISBN 97800297848321.

· Bornewasser, J.A. e.a.: Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden deel 1 Prehistorie - 1500. 1977. ISBN 9010017443.

· Bornewasser, J.A. e.a.: Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden deel 2 Noord en Zuid in de Nieuwe Tijd (van ca. 1500 tot 1780).1977 ISBN 9010017451.

· Bourbon, Fabio. e.a.: Verdwenen beschavingen. de herontdekking van belaangrijke culturen uit het verleden. 1999 ISBN 9026489974.

· Bourbon, Fabio & Liberati, Anna Maria: Het oude Rome de geschiedenis van een wereldomvattende beschaving.1996 ISBN 9062488986.

· Brandt, C.D.J.: Kruisvaarders naar Jeruzalem. geschiedenis van de eerste kruistocht. 1961.

· Bruijn de , C.A. & Reinders, H.R.: Nederlandse vestingen. 1967.

· Bull, Stephen: Een Historische gids voor Wapenrustingen en Wapens. 1992 ISBN 9789036607810.

· Byam, Michele: Wapens & Wapenrusting,in de serie Ooggetuigen, 1989.

· Chambers, Mortimer, Grew, Raymond, Herlihy, David, Rabb, K. Theodore, Woloch, Isser: The Western Experience Volume I To the Eighteenth Century 1995 ISBN 9780070110687.

· Claassen, Rob: Wereldgeschiedenis Een fascinerend verslag van de geschiedenis van de mensheid. 1984 ISBN 9022833704.

· Cornell, Tim & Matthews, John: Atlas van het Romeinse Rijk. 5e druk. 1992 ISBN 9051570317.

· Creveld van, Martin: The Art of War. War and Military Thought. 2000 ISBN 0304352640.

· Daenen, J.S.M.; Kraus, Th.R.; Notermans, J.V.H. : Thans Bonst het grof geschut. De verovering en bezetting van Maastricht in 1748. Uitgegeven in door de Stichting Historische reeks Maastricht nr 35. 2001 ISBN 9054820124

· Decat, Frank: De eeuwige oorlog. 3000 jaar Moderne oorlogvoering.2003 ISBN 9056174940.

· Diekerhoff, F.L.: De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw. 1967.

· Dijk van, M: De slag bij Cannae Miitaire Spectator jrg 175 nr 6 -2006.

· Du Puy, R. Ernest & Du Pey , Trevor: The Encyclopedia of Militairy History from 3500 BC to the Present Revised Edition 1970 ISBN 006011399.

· Durando, Furio,: Het oude Griekenland. De bron van de Westerse wereld. 1997 ISBN 9062469389.

· Elias, B.G.J.: De tachtigjarige Oorlog 1977 ISBN 9022839982.

· Evenhuis, J.: van risorgimento naar resistenza: helden en simulanten van twee Italiaanse zelfbevrijdingen. Militaire Spectataor 1975 pagina 438 t/m 445.

· Fitzhugh, William, W., & Ward, Elizabeth I.: Vikings The North Atlantic saga 2000 ISBN 9781560989950.

· Groen, P.M.H.: Buiten de militaire orde: het militaire denken over niet-interstatelijke oorlogen sinds de 19e eeuw. Militaire Spectator jrg 164 12 -1995 p. 545 t/m 551.

· Gelok, C.H.: De Vietnamese oorlogen. Een verhandeling over de verhouding tussen politiek en strategie. Militaire Spectator 1978 pagina 339 t/m 349.

· Grant, R.G.: Oorlog Van de Perzische oorlogen tot de strijd in Irak. 2006 ISBN 9789020966251.

· Gravett, Chris: Kastelen en Vestingen Europa, Azië & Amerika. 2001 ISBN 9061139449.

· Guerdan, René,: De Dogenstaat Venetië.Grootheid en verval van een wereldomvattend rijk.1960.

· Hägermann, Dieter, Schneider, Rolf & verhulst, Adriaan e.a.: Het dagelijks leven in de Middeleeuwen. 2001 ISBN 9789043902225.

· Hall, J.Whitney e.a.: De Wereldgeschiedenis 1992 ISBN 9789067072990.

· Heijden van der, Rob P.W.J.M.: Stad tegen Imperium Maastricht belegerd door Parma 1579. Bonnefantemuseum 1979.

· Howard, Michael: War in European History. 1977 ISBN 0192890956.

· Jonkergouw, A.E.L., & Schoenmaekers, B.I.: “Sittard Vestingstad”.1975

· Koch, H.W.: Europa in Oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering. 1981 ISBN 9061131421.

· Koch. H.W.: Over Hellebaarden Donderbussen en Huurlingen. Het Krijgsbedrijf in de Middeleeuwen.

· Korving, J.H.F.: De Jom-Kippoeroorlog, enkele lessen en implicaties. Militaire Spectator 1976 p. 363 t/m 366.

· Kramer, E.H.: & Kuipers, H.: Flexibillitiet en starheid in krijgshistorisch perspectief. Militaire Spectator jrg 172 9-2003 pagina 454 t/m 471.

· Lamb, Harold: Hannibal. 1961

· Langer, Herbert: Der Dreissigjärige Krieg. Eine Kulturgeschichte.1980 2e druk.

· Levi, Peter: Atlas van het Oude Griekenland. 1984 ISBN 9010038564.

· Mead Earle, Edward: Makers of Modern strategy. Military Thought from Machiavelli to Hitler. Princeton University Press Paperbacks 2e dr. 1973 ISBN 0691018537.

· Mollat, M.: De Honderdjarige Oorlog. 1975 ISBN 9022839869.

· Morreau, L.J. Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw. Maaslandse Monografieën nr. 2 1979 ISBN 9023216989.

· Morreau, L.J.: Die Yseren Stadt Maestricht. Uit de geschiedenis van een befaamde vesting in de periode van 1200 tot 1678. 1982bijgewerkte druk. ISBN

· Morreau, L.J.: Die Yseren Stadt Maestricht. Uit de geschiedenis van een Nederlnds meest befaamde vesting 1673-1973. Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap: Kring Maastricht. Overdruk van een viertal artikelen uit de ‘Maasgouw’.

· Nimwegen, O.: Het beleg van Bergen op Zoom in 1747. Miliataire Spectator jrg 166 9-1997 p. 418-424

.· O’Brien, Patrick K.: Atlas of World History. Institute of Historical Research, University of London. 2001 ISBN 9780681031890.

· Parker, Geoffrey: From the House of Orange to the House of Bush: 40 years of ‘revolutions in military affairs’’. Militaire Spectator jaargang 172 nr. 4 2003 pagina 177 t/m 193.

· Parker, Geoffrey & Parker Angela: Europese soldaten 1550-1650. Cambridge Universaty Press 1977 ISBN 9022832627.

· Poturzyn v, M.J. Krueck: Garibaldi. 1962.· Presser, J : De Tachtigjarige Oorlog deel 1 en deel 2. 1963.

· Ramakers, E.P.M.: De oorlogvoering in de eerste fase van de Nederlandse Opstand. Bonnefantemuseum 1979.

· Rommelse, G,A. Michiel de Ruyter in de Tweede Nederlands-Engelse Oorlog (1665-1667) Opperbevel en triomf. Mimitaire Spectator jaargang 176 nr. 4 2007 pagina 155 t/m 166.

· Rooijen van, Maurits e.a.: Steden en hun Verleden De ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de negentiende eeuw. Teleac 1988 ISBN 9012055520.

· Roth, David E.: The Civil War 1861-1865. 1992 ISBN 0765192675.

· Schepper de, H. : Willem van Oranje een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid. Het krijgsgebeuren pagina 89 t/m 111.1984 ISBN 9022837599.

· Schomaekers, G.: De Amerikaanse Burgeroorlog. 1976 ISBN 9022839133.

· Schulten, C.M. & Schulten, J.W.M.: Het leger in de zeventiende eeuw. 1969.

· Schulten, P.G.G.M.: De invloed van de Oudheid op het militair denken. Militaire Spectator jrg 165 4-1996 p. 151 t/m 155.

· Schumann, L.O.: De Arabieren. Cultuurgeschiedenis van de Arabische wereld. 1960.

· Schuursma, R.L. e.a. : 14-18 De Eerste Wereldoorlog Band 1 t/m 10. 1975/1976. Band 5 ISBN 903189852X;Band 6 ISBN 9031898627;Band 7 ISBN 9031898724;Band 8: ISBN 9031896233;Band 9: ISBN 9031896330;Band 10: ISBN 9031896438

· Simkens, Peter: De eerste Wereldoorlog. Het Westfront 1992 ISBN 9036607582.

· Smart, Ninian.: Wereldatlas van Religies. 2000. ISBN 3829021518.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl Prins Maurits van Oranje en de ontwikkeling van zijn militaire strategiën .

· Swaen.J.W.: www.blikopdewereld.nl Deel 1 Van burcht tot waterlinie, Deel 2 Van burcht tot waterlinie.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl De strijd bij Meyel.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nlOpkomst en ondergang van het japanse imperialisme.

· Swaen,J.W. :www.blikopdewereld.nl Krijgsgeschiedenis en militaire geschiedenis.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl De Tweede Wereldoorlog in vogelvlucht 1939-1945.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl A4 krant De Golfoorlogen.

· Swaen, J.W. :www.blikopdewereld.nl Dekolonisatie en Koude oorlog in Vietnam.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl Oorlog in de rotsen.

· Swaen, J.W. :www.blikopdewereld.nl De vrede van Nijmegen deel 1 t/m 5.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl De Spaanse burgeroorlog 1936-1939

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl De verovering van het fort Eben-Emael in mei 1940.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl De belegering van Maastricht in 1579.

· Swaen, J.W.:www.blikopdewereld.nl Maastricht vestingstad deel 1 t/m 4

.· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl Israel de Arabische landen en de route naar een Palestijnse staat deel 1 t/m 13.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl Democratie of theocratie in Irak deel 1 t/m 3

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl Hongarije en de Hongaarse Opstand deel 1 t/m 4.

· Swaen, J.W.: www.blikopdewereld.nl Van dictatuur tot democratie deel 1 t/m 8.

· Verdonk, A.J.: Het gewelddadig optreden van Illyriërs , een oud volk op de Balkan (230-168 voor Christus).UHC jaargang 6 (1985) nr. 4.

· Verschoor, Marike e.a.: De wording van Europa. Oorlog door de eeuwen heen. 1992. ISBN 9065907068.

· Verschoor, Marike e.a.: De wording van Europa. De kracht van het geloof. 1992 ISBN 9065905995.

· Verstegen, Math.: De onnodige Boerenoorlog. Deel 1: De boeren in de aanval. 2003 ISBN 9789059940055

· Verstegen, Math.: De onnodige Boerenoorlog. Deel 2: De Britse Stoomwals. 2005 ISBN 9789070084455.

· Vogel, H.PH e.a.: Een Wereld in oorlog. Militaire geschiedenis in Hoofdstukken. 1995 ISBN 9789027441584.

· Vos de, H.: De Jom-Kippoeroorlog, enkele lessen en implicaties voor luchtaanvallen. Militaire Sectator 1976. p. 544 t/m 549.

· Vos de, Luc: Veldslagen in de lage Landen.1995 ISBN 906152895.

· Wagner, Margaret E.: The American Civil War 365 Days. From the Library of Congress. 2006 ISBN 9780810958470.

· Wallach, J.L. Kriegstheorien. Ihre Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. 1972 ISBN 3763751149.

· Warry, John: Oorlogvoering in de Klassieke Wereld. Encyclopedie van wapens, wapenrusting en strategie.1981 ISBN 9025269826.

· Williamson, David: History of the Kings & Queens of England. 2008. ISBN 9781568522791.

· Winter, J.M.: World War I The Experience. 2006 ISBN 1904594719.

· Winter van, J.M.: Ridderschap Ideaal en Werkelijkheid. 1965.

· Wood, Michael, de Conquistadores. Telac/Not 2002 ISBN 9789021535524.

· Woodhead, Henry: Echos of Glory: Illustrated Atlas of The Civil War.1991 ISBN0809488582.

· Woodhead, Henry: Echos of Glory: Arms and Equipment of the Confederacy.1991 ISBN 0809488507.

· Woodhead, Henry: Echos of Glory: Arms and Equipment of the Union.1991 ISBN 080948854X.

· Zanten van R.: Nederland had ooit het beste leger van Europa! Militaire Spectator jaargang 173 nr . 9 2004

· Zamoyski, Adam: 1812 Napoleons fatale veldtocht naar Moskou. 5e dr. 2004 ISBN 9789050186537.

· Zamoyski, Adam: De Ondergang van Napoleon en het Congres van Wenen. 2007 9789050188777.