We hebben 268 gasten online

Vragen De weg naar de brandstapel; hekserij en heksenvervolging Deel 1

Gepost in Gesloten vragen

Vragen De weg naar de brandstapel; hekserij en heksenvervolging Deel 1 

Hoofdvraag: Hoe ontwikkelden zich de ideeën over heksen en heksenvervolging in de volkscultuur en de cultuur van de elite?

Deelvraag: Hoe ontstond het beeld van de hekserij dat tot de heksenvervolging leidde?

Onderdeel 1.1:

1) Welke rol speelden de krachten in de natuur?

2) Hoe probeerde men een resultaat te bereiken?

3) Geef het verschil aan tussen Witte en Zwarte Magie.

4) Verklaar de termen Godsdienst en Magie. Werd daar onderscheid in gemaakt?

5) Waar wordt het begrip hekserij voor gebruikt?

6) wat is opvallend aan de heksenvervolgingen in de Middeleeuwen?

7) Waarom maken we een onderscheid tussen Volkscultuur en Elitecultuur ten aanzien van heksenvervolgingen?

8) Waarin geloofde de ongeletterde masa eerst alleen maar?

9) Noem 3 voorwaarden waardoor de Heksenwaan kon ontstaan.

10) Welke cultuur accepteerde magie wel?

11) Hoe reageerden de kerkvaders?

12) Waardoor kwam voor het eerst magie en duivelverering bij elkaar?

13) Welke maatregel nam de Paus als hoofd van de R.K.Kerk?

Onderdeel 1.2:

1) Hoe ontwikkelden de ideeën over de duivelverering zich?

2) Noem 5 voorbeelden waardoor de verspreiding van de denkbeelden werd bevorderd.

3) Wat stelde de Pauselijke Bul: ‘ Summis desiderantes affectibus’ vast?

4) Hoe dacht het gewone volk over de duivelverering?

5) Welke andere oorzaak hadden de beschuldigingen van de kant van het volk?

6) Welke opvattingen kwamen tijdens de heksenprocessen samen?

Onderdeel 1.3:

1) Werden de heksensabbats werkelijk gehouden?

2) Waarom oogsten de ideeën van Margaret Murray veel kritiek?

Onderdeel 1.4:

1) Wat verstaan we onder het Accusatoire proces?

2) Wat verstaan we onder het Inquisitoire proces?

3) Wat was het voornaamste doel van de Inquisitie?

4) Hoe was de situatie tijdens de vijftiende eeuw binnen de christelijke kerk?

5) Wat verstaan we onder de Hervorming en wie waren de leiders daarvan?

6) Waarom traden de wereldlijke rechtbanken harder op?

7) Aan welke drie voorwaarden was in de zestiende eeuw voldaan voor de massale jacht op heksen?