We hebben 388 gasten online

Gesloten vragen Nederland en de VS vanaf 1870 Deel 2

Gepost in Gesloten vragen

Gesloten vragen Nederland en de VS vanaf 1870 Deel 2

Wat waren de oorzaken van de crisis en hoe gingen de overheden van de VS en Nederland die te lijf?

Onderdeel 2.1Voorbodes van de crisis in Amerika

1) Welke industrie floreerde vooral in de jaren twintig in de VS?

2) Toon aan dat de bedrijfscultuur veranderd was.

3) In welke industrietakken ging het niet zo goed?

4) Beschrijf de ontwikkeling in de landbouw.

5) Beschrijf de vreemde kanten aan de bloei van de Amerikaanse economie.

Onderdeel 2.2. : De overheid in de jaren twintig

1) Waar waren de presidenten Harding en Coolidge vooral op uit?

2) Wat wordt bedoeld met: "De grote bedrijven werden flink geholpen door de hoge tariefmuren"?

3) Bemoeide de overheid zich met de economie? Verklaar je antwoord.

4) Toon aan dat er sprake was van een 'dubbele moraal'.

5) President Hoover zag de toekomst met vertrouwen tegemoet. Toon aan dat het vertrouwen onjuist was.

Onderdeel 2.3 Crisis

1) Beschrijf de ontwikkelingen van 29 oktober 1929.

2) Noem alle presidenten in het Interbellum in chronologische volgorde en noem daarbij de partij waartoe ze behoorden.

3) Wat waren de gevolgen van de beurskrach van oktober 1929?

4) Waarom zochten de mensen de schuld vaak bij zichzelf?

5) Wat zijn "Hoovervilles'?

Onderdeel 2.4 De houding van de Amerikaanse overheid

1) Wat veranderde er door de komst van F.D. roosevelt?

2) Beschrijf de maatregelen van de New Deal en de zogenaamde letterwetten.

3) Welke oppositie ontstond er tegen de maatregelen van Roosevelt?

4) Waardoor ontstond er een nieuwe recessie in 1936?

5) Waardoor verdween uiteindelijk de werkeloosheid?

6) Welke groepen profiteerden niet of weinig van de New Deal?

Onderdeel 2.5 Opkomst van grote bedrijven in Nederland

1) Wat verstaan we onder de Verzuiling?

2) Wanneer ontstond in Nederland pas de concentratie-tendens en geef daar een paar voorbeelden van.

3) Schetst de ontwikkeling van de landbouw na de 1e Wereldoorlog.

4) Wat zijn de protectiemaatregelen?

5) In de industrie steeg de arbeidsproductiviteit enorm. Leg dat uit!

Onderdeel 2.6 Crisis

1) Waarom wordt de crsis die in Nederland uitbrak een geimporteerde crisis genoemd?

2) Beschrijf de economische crisis in Nederland.

Onderdeel 2.7 De houding van de Nederlandse overheid

1) Welke partijen vormden in het Interbellum de regeringen?

2) Wie was Colijn?

3) Beschrijf de werking van de gouden standaard.

4) Waarom werd de SDAP in het Interbellum buiten de regering gelaten.

5) Waarom is er sprake van een reparatiewetgeving?

6) Volgens de SDAP was er : 'sprake van een afzetcrisis veroorzaakt door gebrek aan koopkracht'. Leg dat uit!

7) Waar was het Plan van de Arbeid gedeeltelijk op geïnspireerd?