We hebben 120 gasten online

Gesloten vragen VS een natie van emgranten (on) gelijkheid in the land of opportunity Deel 1

Gepost in Gesloten vragen

Gesloten vragen VS een natie van emgranten (on) gelijkheid in the land of opportunity Deel 1

Van Europese kolonie tot de Verenigde Staten

Hoofdvraag: Hoe verging het de immigranten in de Verenigde Staten?

Inleiding:

1) Verklaar: de Verenigde Staten is het emigrantenland bij uitstek.

2) Wie leed onder de emigratie?

3) Noem de 3 bevolkingsgroepen.

Deelvraag: Hoe ontwikkelde een kleine, benarde Engelse kolonie zich tot een vitale, snel groeiende natie?

1.1 De Indianen

1) Waardoor was de komst van de Europeanen een ramp?

2) Waar vestigden zich de eerste kolonisten en wanneer?

3) Hoe overleefden de eerste kolonisten?

4) Wat zijn Identured Servants?

5) Wanneer werden de eerste zwarten naar Amerika verscheept en door wie?

6) Wie vestigden zich in Amerika?

7) Noem motieven voor de emigratie.

1.2 `De Puriteinen

1) Wat zijn Puriteinen?

2) Hoe wisten de Puriteinen de homogeniteit te bewaren?

3) Welke rol vervulde de WIC?

4) Toon aan dat Nieuw Amsterdam een totaal ander karakter had dan de puriteinse nederzettingen.

5) Waar hadden de Engelsen in 1640 twee kleine nederzettingen en vergelijk dat met de situatie in 1720.

6) Waarom was aan het begin van de achttiende eeuw al duidelijk dat de Amerikaanse kolonie een bijzonder geval was?

7) Wat was het verschil met de koloniale nederzettingen van de Spanjaarden en de Portugezen?

8) Vergelijk Europa met de Amerikaanse kolonie.

1.3 Een succesvolle, snel groeiende kolonie

1) Wat kun je opmerken over de emigratie in de achttiende eeuw.

2) wat verstaan we onder de Frontier?

3) Welke staat wordt wel de staat van de Quakers genoemd en wie vestigden zich daar?

4) Hoe leven deze Quakers?

5) Wanneer nam de aanvoer van zwarte slaven sterk toe en waardoor kwam dat?

6) Verklaar het aantal onvrijwillige immigranten in de achttiende eeuw.

7) Wat was de hoofdoorzaak van het feit dat de bevolking van de kolonie zich elke 25 jaar verdubbelde?

8) Wat valt daaruit af te leiden?

9) Waar woonde het grootste deel van de bevolking?

10) In de late achttiende eeuw was de kolonie etnisch divers? leg dat eens uit.

11) Waardoor nam de culturele homogeniteit van de nieuwe natie toe?

12) Hoe probeerden de deelstaten van de nieuwe federale republiek immigranten te lokken?

1.4 De immigratie in de eerste helft van de negentiende eeuw

1) Geef 5 oorzaken voor de omvangrijke immigratiegolf tussen 1815 en 1914.

2) Welk geloof hadden de Ierse immigranten en wat betekende dat voor de VS?