We hebben 105 gasten online

Gesloten vragen VS een natie van emgranten (on) gelijkheid in the land of opportunity Deel 2

Gepost in Gesloten vragen

Gesloten vragen VS een natie van emgranten (on) gelijkheid in the land of opportunity Deel 2

Pastoor en rabbi als opvolgers van de dominee

Inleiding:

1) Wat was de belangrijkste reden van het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog?

2) Hoe kwam het dat in de periode na de Burgeroorlog en het begin van de Eerste Wereldoorlog de immigratie sterk toenam?

Deelvraag: Waarom veranderde de immigrantenstroom van samenstelling in de late negentiende eeuw en hoe leefden de immigranten in de grote, nieuwe industriesteden?

2.1 Het probleem van de slavernij

1) Waarmee was de slavernij in strijd?

2) Hoe dachten de Noorderlingen en de Zuiderlingen over de slavernij?

3) Wat verstaan we onder en Plantagesamenleving?

4) Verklaar het ontstaan van de Geconfedereerde Staten van Amerika?

5) Wie won uiteindelijk de Burgeroorlog en waardoor kwam dat?

6) Wat hield het dertiende amendement in op de Amerikaanse grondwet?

7) Tot welke beslissing kwam het Hooggerechtshof?

8) Amerika groeide uit tot een gesegregeerde samenleving. Leg dat eens uit.

9) Hoe lang zou in feite die gesegregeerde samenleving blijven bestaan?

2.2 Het immigratiepatroon verandert

1) Welke verandering trad er op in de immigrantenpopulatie?

2) Welke 4 oorzaken kun je daarvoor noemen.

3) Wat zijn progroms?

2.3 De immigranten vestigen zich in de grote industriesteden

1) Waar vestigden meer dan de helft van die immigranten zich?

2) Welke functie vervulde Ellis Island?

3) Wat hebben woonkazernes met de etnische getto's te maken?

4) Wat wordt bedoeld met : het overgrote merendeel van de immigranten was pragmatisch conservatief.

2.4 Het politieke bedrijf in de etnische getto's

1) Wat hebben 'Bosses' met 'Political Machines' te maken?

2) Beschrijf de succesvolle carriëre van de grootvader van president J.F.Kennedy.

2.5 De effecten van de Eerste Wereldoorlog

1) Waarom vormde de Eerste Wereldoorlog een probleem?

2) Wanneer gingen de VS deel nemen aan de Eerste Wereldoorlog?

3) Waarom hield de VS in het begin zich afzijdig van de gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog?

4) Voor wie vormde de omvang van de nieuwe immigratie een bedreiging?