We hebben 179 gasten online

Gesloten vragen VS een natie van emgranten (on) gelijkheid in the land of opportunity Deel 3

Gepost in Gesloten vragen

Gesloten vragen VS een natie van emgranten (on) gelijkheid in the land of opportunity Deel 3

Keep your eyes on the prize

Inleiding:

1) Wat veroorzaakte bij de traditionele burgerij en plattelandsbevolking gevoelens van angst en onzekerheid?

2) Tot wat leidde deze gevoelens van angst en onzekerheid?

3) Uit welke landen kwam de immigratie in de jaren zestig van de twintigste eeuw weer op gang?

4) Welke strijd leek uiteindelijke te slagen?

Deelvraag: Hoe verliep de strijd van de zwarten tegen de rassenscheiding en wat waren de overeenkomsten tussen de positie van de zwarte Amerikanen en die van andere etnische groepen?

3.1 Het permanente debat over de immigratie

1) Wat leidde soms tot een tijdelijk gebrek aan nationaal zelfvertrouwen?

2) Noem 4 oorzaken waardoor de gedachte aan beperking van de immigratie aan Populariteit won.

3.2 De immigratie voor het eerst beperkt

1) Wat hield de Chinese Exclusion Act in?

2) de Johnson-Reed Act lijkt op de Chinese Exclusion Act maar toch was er een verschil. Leg dat uit.

3.3 De gevolgen van de immigratiebeperking

1) Waardoor versnelde het assimilatieproces?

2) Beschrijf de onderklasse van de Mexicanen.

3) Beschrijf de politieke carrière van Joseph P.Kennedy.

4) Joseph P.Kennedy was een isolationist. Leg dat eens uit.

5) Waaruit bleek dat de nieuwe immigranten geïntegreerd waren in de Amerikaanse samenleving?

3.4 De zwarten migreren naar het Noorden

1) Waardor kwam de positie van de zwarten weer in het middelpunt te staan?

2) Tot welk besluit kwam het Hooggerechtshof in 1954

3) Beschrijf Martin Luther's King geweldloze optreden tegen de rassendiscriminatie.

4) Wanneer zou de wet op de gelijke burgerrechten worden ondertekend en door wie?

3.5 De immigratie trekt weer aan.

1) Waardoor kwamen er in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw weer miljoenen mensen naar de VS?

2) Welke drie categorieën kunnen we daarin onderscheiden?