We hebben 152 gasten online

Gesloten vragen Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog Internationale verhoudingen 1940-heden Deel 3

Gepost in Gesloten vragen

Gesloten vragen Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog Internationale verhoudingen 1940-heden Deel 3

Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog Internationale verhoudingen 1940-heden

Vragen 1)Noem 3 conflicten van de Koude Oorlog.

2)Wie is Castro?

3)Hoe ontstond de Cuba - crisis?

4)Toon aan dat na de Cuba crisis ontspanning ontstond.

5)Wat hield de Ost - politiek in?

6)Wat is een Mandaatgebied?

7)Noem de oorlogen in het Midden Oosten in chronologische volgorde.

8)Wat is het oliewapen?

9)Beschrijf het Camp David akkoord en tussen wie werd dit gesloten?

10)Omschrijf de Dominotheorie.

11)Beschrijf kort de ontwikkelingen in Frans-Indo-China vanaf de 2e WO.

12)Wat is het SDI programma?

13)Wat voor politiek voerde Gorbatsjov?

14)Waaruit bleek dat de Breznjew-doctrine ten einde was?

15)Wat is de GOS?

16)Wanneer ontstond een verenigd Duitsland?